26 december 2006

Weerloze burgers: makkelijk prooi

In België heeft de staat het monopoly op wapendracht en mogen burgers zelfs geen defensieve wapens(zoals een peperspray) dragen. In Amerika is het recht op wapendracht een grondwettelijk recht. In Zwitserland zijn burgers zelfs verplicht om oorlogswapens in huis te hebben. Iedere Zwitser is bewapend. Toch gebeuren er in de rijke Alpenstaat niet meer gewapende overvallen of wilde schietpartijen dan bij ons. In Frankrijk en Duitsland zijn pepersprays vrij te koop. In België is zelfs dat verboden. Hier zijn alleen de misdadigers gewapend. In ruil voor de afstand van het recht op zelfverdediging hebben wij de staat de plicht toevertrouwd te waken over de veiligheid van ons en onze kinderen. Maar wij worden eens te meer bedrogen.
De Belgische staat is niet in staat om de burgers te beschermen. Dat geeft hij trouwens uitdrukkelijk toe. Na de moord op Joe Van Olsbeeck eerder dit jaar vertelde Glenn Audenaert van het Brusselse gerecht: “De politie kan nu eenmaal niet overal zijn. Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Als de burger zijn we allemaal een stuk verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medeburgers.” (Het Nieuwsblad, 18 april). De politie kan zijn taak niet meer aan, en dus worden we allemaal een stuk politieman. Maar we worden er wel ongewapend op uit gestuurd.
Hoewel de Belgen al minder zelfverdedigingsrechten hebben dan Fransen,Duitsers, Zwitsers, Amerikanen en anderen, maakte Brussel van de moordpartij door een dolle schutter in Antwerpen gebruik om ons nog verder te ontwapenen. We zijn nu helemaal overgeleverd aan criminelen die zich van het wapenverbod niets aantrekken en die spotten met politiediensten die zelf toegeven tegen criminelen niet opgewassen te zijn.
Soms kan je langs een huis de waarschuwing zien staan: “Pas op voor de hond.” In Amerika zie je bij woningen soms een bordje staan met de boodschap “Armed response.” Dit betekent dat wie het pand betreedt, moet beseffen dat er mogelijk op hem geschoten zal worden. Bij ons wordt zelfs het bezit van jacht- en sportwapens aan banden gelegd.
In de week dat de overheid eind november alle wapens inzamelde, deelde ze mee dat het aantal inbraken vorig jaar met 11% toenam. Nu alle bewoners ontwapend zijn, zal dit aantal volgend jaar ongetwijfeld nog stijgen. De grootste fans van onze regering met haar nieuwe wapenwet zijn de (gewapende) bandieten.
(Overgenomen uit Peper en Zout oktober-december 2006)

22 december 2006

Dwaallicht

Deze week kregen wij "Zwaailicht", het infoblad van de politie zone
Sint-Gillis-Waas-Stekene in de bus. Vanuit haar goed verwarmd bureau
laat secretaris van de politiezone Suykerbuyk (wat is er in een naam) ons weten dat de nieuwe politiediensten gestructureerd zijn rond het idee van
“community policing”. Deze gemeenschapgerichte politiezorg gaat er vanuit dat de politie in de eerst plaats een soort maatschappelijke werkers zijn.
De secretaris beweert dat er goede resultaten geboekt werden met deze aanpak.

De misdaadcijfer voor Stekene laten echter zien dat dit wensdromen zijn van de secretaris. Stekene torent inzake misdaad ver boven het gemiddelde van plattelandsgemeenten in Vlaanderen uit. Er moet dringend een andere aanpak komen, en dat kan alleen met een lik op stuk beleid. Dit betekent dat de politie de taak vervult waarvoor zij in het leven geroepen werd: Het beschermen van de burgers tegen misdadigers en de wet te laten respecteren. Dat wil zeggen in de eerste plaats boeven vangen. De rest is praat tegen de vaak. De aanpak van "Zwaailicht" en "community policing" waarbij niet de misdadigers aangepakt worden maar de “beste inwoners” ingepakt worden.

In dat (zwaai) licht zou de secretaris het infoblad van de lokale politie beter Dwaallicht noemen.

21 december 2006

Geen geld voor veiligheid

De gemeentelijke bijdrage voor de politiezone blijft zo goed als ongewijzigd. Dat kunnen wij lezen in de begroting voor 2007. Dat betekend dat er geen agenten bijkomen. Het huidige bestuur is anders gul genoeg met het aanwerven van personeel. Waar voor Vlaanderen er een aangroei is van 4,9 % aan totale personeelskosten is dat voor Stekene 8,2 % of bijna het dubbele.

Ook uit de cijfers per inwoner blijkt dat Stekene slechts 60 euro spendeert aan de politiezone waar het gemiddelde in Vlaanderen 111 euro bedraagt.

Meer politieagenten is nochtans meer dan nodig. Het gemiddelde misdaadcijfers voor het platteland is 3,9 , voor Stekene is dat 6,2 of 59% meer. In Moerbeke bedraagt het misdaadcijfer 3,6.

Er moet duidelijk meer blauw op straat komen, maar daar is geen geld voor. De burgemeester pruttelde wat tegen in de raad van december en trok onze cijfers in twijfel. Maar de cijfers zijn wat ze zijn: De personeelskosten bedroegen, volgens de rekening van 2005, 4.271.712 euro. Voor de begroting van 2007 wordt 5.290.860 euro in het vooruitzicht gesteld. Dat is een méérkost van 1.019.148 euro of meer dan 41 miljoen in oude franken.

Als de vos de passie preekt….

In de raad van december verbaasde Rollier vriend en "vijand" met een tussenkomst die er niet om loog. Hij stelde dat de gemeente beter op de centen moet passen, met andere woorden: het geld is op en de schuldigen zitten in het schepencollege. Het is niet de eerste keer dat Rollier het college de les leest. Enkele maanden geleden deed hij dat reeds in verband met de kostprijs voor het te bouwen cultureel centrum. Rollier vond de prijs te hoog gegrepen voor de gemeente. In december 1997 droomde Rollier nog van een culturele gemeente met als hoofdschotel een cultureel centrum. Maar de tijden zijn veranderd en de centen zijn op. Tijd voor een andere marsrichting, maar op Rollier zal men niet moeten rekenen, want die blijft onverstoord de capriolen van het college goedkeuren. Zedenles: als Rollier de passie preekt is het kalf al lang verdronken.

16 december 2006

Zakkenrollers aan het werk in Stekene

Wat wij al jaren aan de kaak stelden wordt nu droeve werkelijkheid:
De opcentiemen gaan omhoog van 1350 naar 1550.
De inkomsten belastingen gaat van 7% naar 8%.
Verder gaan een reeks andere belastingen omhoog:
Tweede verblijven van 372 euro naar 425 euro.
Zavelwinning van 0,25 naar 2,50 euro.
Rioolaansluiting van 360 naar 400 euro
Bedrijfsbelasting, een verhoging van 33% tot 100%.

Deze verhogingen zullen “geachte medeburgers” voelen in hun portemonnee. Per gezin zullen de beurzensnijders van CD&V en GeBe langs komen om u gemiddeld een 250 euro extra (10.000 fr) per jaar lichter te maken. Per jaar gaat een gemiddeld gezin aan de gemeente 1150 euro betalen of in oude franken 52.442 fr. Men zal de bevolking alles proberen wijs maken om die verhogingen te rechtvaardigen, maar de naakte cijfers tonen ons dat de meerderheid van CD&V en GeBe (o.a. VLD) het geld door deuren en vensters gesmeten heeft.

De gemiddelde gemeentelijke belastingstijging bedraagt 6,4% in Vlaanderen, gerekend vanaf 1993. In Stekene bedraagt dat na de nieuwe belastingverhoging 14,6 % per jaar. De gemeentekas is leeg, en wij zullen het geweten hebben. Want de heren burgemeester en schepenen hebben goed voor zichzelf gezorgd. Dat ging van gratis gsm gebruik tot een extra pensioen betaald uit de gemeentekas met daarbij alle geneugten des levens in dure restaurants. En daar bovenop een riante schepenwedde van 1.300.000 fr. per jaar en voor de burgemeester 2.500.000 fr.
Stabiele belastingen? De tering naar de nering zetten? Het zijn dooddoeners van vóór de verkiezingen.

De gemeentekas is leeg en de zakken van het college zitten vol.

15 december 2006

Stekense Belastingen

Rekening 1993: 3.142.819
Rekening 2005: 7.147.480
Begroting 2007: 7.886.423

Is volgens de begroting 738.943 Euro of 29.808.887 fr méér dan in 2005

Rekening houdend met het feit dat de belastinginkomsten zonder belastingverhoging al zo'n 10,6% per jaar stijgen (gemiddelde laatste 12 jaar) dan zal dat voor 2007 al zeker 1.697.483 Euro of 68.476.295 fr méér zijn. (1)

De meer ontvangsten komen van opcentiemen: 351.800 Euro
waarde van één opcentiem = 1759 Euro
200 opcentiemen x 1759 = 351.800

Personenbelasting 1% meer= 499.953 Euro

Tweede verblijven: 32.226 Euro

Vrije beroepen (geschat): 55.871 Euro

Méér ontvangsten zonder belastingverhoging:
gemiddeld +10,6% de laatste 12 jaar = 757.633 Euro

Totaal 1.697.483 Euro(68.476.295fr)

Totaal van de belastingsontvangsten: 8.844.963 Euro

Belastingsdruk:
Per inwoner (16.806 inwoners): 526 Euro (21.231 fr)
Per gezin: (x 2,2 inw/gezin): 1300 Euro (52.442 fr)

Evolutie
In 1993 was de belastingdruk 8.039 fr. en per gezin 17.686 fr.

Berekening belastingsverhogingen vanaf 1993:
Volgens de begroting 2007 van de gemeente is er een stijging van 3.142.819 fr naar 7.886.423 fr. of 151 % op 14 jaar of 10,8 % per jaar

Rekening houdend met (1) zou dat een stijging zijn van 205 % op 14 jaar of 14,6 % per jaar.

Ter vergelijking:
De gemiddelde stijging van de gemeentebelasting in Vlaanderen bedraagt 6,4 %.

Politie toelagen

Uit het Jaarbeeld 2004 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap:

Politie toelagen volgens begroting 2004

Gemiddelde in Vlaanderen per inwoner: 111,01 euro
Voor Stekene: 57,52 euro

Personeel:
Politie agenten + administratie :

Gemiddelde in Vlaanderen: 1 per 365 inwoners
Voor Stekene: 1 per 529 inwoners

Alarmerende cijfers

Volgens de Vlaamse overheid is er nood aan één rusthuisbed per 81 inwoners. Voor Stekene betekent dat 208 bedden. Aangezien Stekene beschikt over 100 rusthuisbedden betekend dat een tekort van 108 plaatsen voor bejaarden. Vandaag kijken wij aan tegen een wachtlijst van een 400 tal bejaarden voor een plaats in het rusthuis. Als wij de lokale statistieken bekijken van Dexia groeit het aantal bejaarden van boven de 75 jaar binnen 10 jaar met 100 procent. Dat getekend dat er over 10 jaar 416 rusthuisbedden nodig zijn. Er moeten dus, als wij de vergrijzing voor willen zijn, 316 bedden bijkomen.

Besturen is vooruitzien, maar daar heeft ons gemeentebestuur geen kaas van gegeten, in plaats van te voorzien in plaatsingsmogelijkheden voor onze bejaarden gaan zij zorgen voor brood en spelen met de bouw van een Cultureel Centrum dat de financiële mogelijkheden van Stekene ver overtreffen.

Misdaadcijfers

Nu wij toch aan het cijferen zijn: de misdaadgraad in Stekene bedraagt 6,2. Het gemiddelde voor het Vlaamse gewest bedraagt 6,7. Wij zitten onder het gemiddelde, is dat reden tot juichen? Helemaal niet, want wij moeten geen appelen met citroenen vergelijken. Het gemiddelde misdaadcijfer voor het platteland bedraagt 3,9. In Moerbeke bijvoorbeeld, ook een plattelandsgemeente zoals Stekene, bedraagt het misdaadcijfer 3,8. Dat is bijna de helft van Stekene. Vroeger werd Stekene gepromoot als ideaal woonoord? Maar dat is lang geleden, wij hebben er intussen grijs haar van.

05 oktober 2006

Sovjets

Wat ik al jaren aanklaag in de gemeenteraad is de wildgroei van allerlei gemeentelijke commissies, adviesraden en comités. Er zijn raden (sovjets in het Russisch) voor elk wat wils: voor de gemeenteschool, voor de jeugd, senioren, bibliotheek, milieu, ruimtelijke ordening, sport, ontwikkelingssamenwerking, Stropersbos, enzovoort enzovoort. Nu krijg ik in deze gelijk van Paul Geudens in Gazet van Antwerpen van 29 september 2006. “Vlaanderen gaat gebukt onder de commissies en de adviesraden” Schrijft hij. “En het zal er aan ten onder gaan. Soms vraag ik mij af waarom wij verkozen politici hebben. Die hebben wij met z’n allen tenslotte naar de gemeenteraden of naar één van de parlementen in Brussel gestuurd om beslissingen te nemen in onze naam, neen? Waarom verschuilen zij zich dan achter allerhande adviseurs”? De vraag stellen is ze beantwoorden: om er zich achter weg te steken! De democratie is daar alles behalve mee gediend, wij vinden dat verkozen gemeenteraadsleden de volle verantwoordelijkheid moeten nemen en daarvoor aansprakelijk moeten gesteld worden. Om de democratische werking van de gemeente te bevorderen hebben wij geen Sovjets nodig, maar meer inzagerecht voor de gemeenteraadsleden.

Ook de regionale pers draagt hier een verpletterende verantwoordelijkheid: Daar lezen wij tegenwoordig alleen de mening van de meerderheid, terwijl de mening van de oppositie niet aan bod komt. Eén en ander liet ik weten via een lezersbrief aan de Gazet van Antwerpen. Mijn brief werd afgedrukt, maar de twee laatste zinnen over de pers werden wel geschrapt. Nochtans behoort het tot de plichten van journalisten dat zij de waarheid moeten respecteren en mogen zij geen essentiële informatie schrappen of zaken verdraaien. Voor een goed begrip: Hoofdredacteur, Rademakers, werd door Steve Stevaert op Linkeroever gedropt om van Gazet van Antwerpen een progressieve Gazet te maken. En het moet gezegd: dat is gelukt. De waarheid wordt aangepast aan de wetten van de linkse kerk. Cartoons tegen het Vlaams Belang en slagen onder de gordel zijn dagelijkse kost. Gazet van Antwerpen heeft intussen 10 % van haar lezers weggejaagd, maar dat mag de pret niet drukken… Het is droevig gesteld met onze journalisten weet Jan Van de Casteele in Doorbraak: “Veel Vlaamse journalisten zijn ziek en snappen niet meer wat er rondom hun ivoren toren gebeurt. Het ziet er naar uit dat ook 8 oktober hen niet gelukkiger zal maken. Afwachten hoe ze dan zullen spartelen.”

Met mijn opmerkingen over het ondemocratisch gehalte van allerlei “organen”bevind ik mij ondertussen meer en meer in goed gezelschap. In Gazet van Antwerpen van 3 oktober waarschuwt de gemeentesecretaris van Essen daarvoor. In een vraaggesprek zegt hij: “Wat me verontrust, is dat steeds meer ‘organen’ bestaan uit niet- verkozen mensen en zo ontsnappen aan democratische controle.”

Op de vraag : In Essen bestaat er weinig kans voor, maar uw collega’s in Stabroek of in Schoten zitten vanaf 1 januari misschien met een Vlaams Belang burgemeester. Zou dat voor u een principieel dilemma zijn?

Antwoordt secretaris Ronny Frederickx: “Ik respecteer als overheidsambtenaar het stemgedrag van de bevolking en ik zal met elk democratisch verkozen bestuur loyaal samenwerken.”

Zo hoort het! Maar of die democratische instelling van de gemeentesecretaris door de politiek correcte en zelf benoemde democraten in dank zal afgenomen worden, is een ander paar mouwen.

29 september 2006

Boerenbedrog

De campagne van 11.11.11 die binnenkort wordt gelanceerd valt niet in goede aarde bij de Boerenbond. De affiche toont een Afrikaan met een ui in de mond, met als bijhorende slagzin "Stop de verstikkende voedselexport naar het zuiden". De slagzin dat het de schuld is van de Vlaamse landbouwers dat boeren in arme landen niet kunnen overleven, is allang achterhaald, sneert Boerenbond- voorzitter Noel Devisch in Boer en Tuinder. De vakorganisatie heeft dat in een gepeperde brief laten weten aan 11.11.11. Bij de voorbereiding over de campagne van dit jaar was ook Ieder voor Allen- de NGO onder de koepel van de Boerenbond – betrokken. Al snel bleek de bereidheid om constructief samen te werken niet aanwezig. Uiteindelijk is een campagnedossier opgesteld dat bij nadere ontleding één groot boerenbedrog blijkt te zijn”, aldus Devisch, in zijn brief aan 11.11.11. Wij vinden dat de voorzitter van de Boerenbond meer dan gelijk heeft. Wij vinden het onbetamelijk de Vlaamse landbouwers de schuld te geven voor de honger in de wereld. Om één en ander aan te klagen vond ons gemeenteraadslid, Ivo de Cock, het opportuun deze zaak aan te kaarten in de gemeenteraad van 26 september. Zijn voorstel: de geldelijke steun aan 11.11.11. opschorten om op die wijze druk uit te oefenen op 11.11.11. De gemeente steunt namelijk 11.11.11 (5.541 euros verleden jaar met daarbij een gratis woning aan de Kaaistraat). Omdat de Boerenbond altijd verbonden geweest is met de CVP, nu CD&V, konden wij normaal gezien verwachten dat deze partij de voorzitter van de Boerenbond zou steunen. Maar wij doolden....

De schepen voor ontwikkelingssamenwerking, De Blieck van de CD&V, las het doodvonnis voor via een brief van het 11.11.11. comité waarbij de boeren het onderspit moesten delven. Gewezen burgemeester, Rollier, betreurde de ongelukkige benadering van 11.11.11. Maar ook hij viel voorzitter Devisch af. Uitgerekend hij die gans zijn leven als veearts goed zijn brood verdiend heeft met de boeren vond het nodig de boeren na te trappen door 11.11.11. te steunen. En omdat bij verraad de haan driemaal moet kraaien, betreurde ook burgemeester Stany De Rechter, de ongelukkige campagne van 11.11.11. Maar ook hij gaf zijn steun liever aan 11.11.11. dan aan de boeren. De bevriende Boerenbond werd met alle linkse en linke politiek correcte dooddoeners als zondebok in de woestijn gestuurd. Wij hadden beter moeten weten, bij een samenscholing van CD&Vers, zijn de farizeeërs nooit ver weg.

27 september 2006

Kostprijs migratie

Jaren geleden verdedigde Jaak van den Broeck, van het Vlaams Belang,een door hem ingediend voorstel om de meerkost te berekenen van de immigratie. Ondanks de redelijkheid van zijn voorstel, kreeg Jaak de hele politiek correcte meute over zich heen. De arme man werd verketterd, verweten voor racist en er van beschuldigd de vreemdelingen te ontmenselijken.
Ondertussen werd in Frankrijk berekend dat de toestroom van vreemdelingen een méérkost oplevert van 24,2 miljard Euro. Op een bevolking van 60,6 miljoen inwoners is dat 400 Euro per inwoner of 16.000 oude Belgische Franken. Als wij er van uitgaan dat dit bedrag in België zeker niet lager zal zijn, komen wij aan een kostenplaatje voor Stekene met zijn 6.856 inwoners van 269.696.000 fr.
Dat is ongeveer het bedrag dat de inwoners van Stekene nu betalen aan gemeentebelastingen!

23 september 2006

Modelstaat

De Belgische “modelstaat” die Guy Verhofstadt ons beloofde, hebben wij niet gekregen. Maar het moet gezegd, er wordt aan “gewerkt”, ten minste voor top criminelen. Na de ontsnapping van Erdal was het de beurt aan Kaplan en de beruchte Albanese gangster Victor Hoxha en om het plaatje compleet te maken de “monsterontsnapping” van 28 gedetineerden uit de gevangenis van Dendermonde. De ‘monsterontsnapping’ is het resultaat van een opeenstapeling van blunders. “Enige tijd geleden zijn door het gevangeniswezen nieuwe sloten aangekocht, maar die zouden pas tegen september geïnstalleerd worden: ze moesten nog in de juiste kleur geschilderd worden…”, bericht Het Laatste Nieuws. Het was dan ook een koud kunstje voor twee Oost-Europese gangsters om het slot van hun cel te forceren. “Gewapend met enkele spiegelscherven en een mes trokken de gangsters daarop naar een bureau waar ze de drie aanwezige cipiers bedreigden. Het mes vonden ze… in hun cel”, gaat de krant verder. Dat Hoxha België tot zijn jachtdomein en dat van zijn bende had uitgeroepen, was een wijze gok. Gangsters kunnen hier op verbazend veel begrip rekenen en zelfs een aanpak met fluwelen handschoenen. Tegen de uitdrukkelijke adviezen van de procureur in werd Hoxha na 8 jaar vervroegd vrijgelaten door minister van justitie Laurette Onkelinx. Voorwaarde was dat Hoxha zich niet meer in België zou vertonen.

Maar, wat blijkt? Hoxha streek deze zomer opnieuw neer in Antwerpen en wellicht niet om een “terrasje te doen”… Politie en parket wilden de man oppakken en hadden een operatie opgezet met informanten, observatie- en speciale politie-eenheden. Maar die actie moest wel te verantwoorden zijn, besliste het parket.

Dus werd bij het kabinet van Onkelinx gepolst hoelang Hoxha zou worden opgesloten. Het kabinet liet daarop droog weten: “Als de veroordeelde gangster Victor Hoxha in België wordt gearresteerd, komt hij onmiddellijk in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating”. Waarop politie en parket het voor bekeken hielden en Hoxha lieten lopen. Hieruit mag blijken dat België alles behalve een modelstaat is...

Ook in Stekene zijn onze bestuurders van CD&V en Gemeentebelangen niet veel beter.

Modelgemeente Stekene

In 1996 bij de gelegenheid van 150 jaar rijkswacht konden wij in de kranten lezen dat zware diefstallen de grootste uitdaging waren voor Stekene voor de komende jaren. Sedertdien werd de rijkswacht afgeschaft en kregen wij een politiehervorming die er voor gezorgd heeft dat er nog minder agenten op straat te zien zijn. De dieven kregen vrij spel, want er waren geen pottenkijkers. Het aantal diefstallen steeg van 215 in 1996 naar 737 in 2000 of maar liefst 340% meer in 4jaar tijd. Sedertdien werden de misdaadcijfers aangepast aan de wensen van onze “beleidsvoerders” en worden zij niet langer vermeld in de gemeentelijke jaarverslagen.

Dat misdaadbestrijding geen prioriteit is in Stekene tonen de begrotingscijfers. Voor de begroting van 2004 werd er gemiddeld in Vlaanderen per inwoner 111 euro voorzien. Voor Stekene was dat 57,52 euro of de helft van het Vlaamse gemiddelde.

Het aantal agenten, administratie inbegrepen, bedraagt in Vlaanderen gemiddeld 1 per 365 inwoners. Voor Stekene is dat 1 per 529 inwoners. Tussen 1994 en 2002 werd in Vlaanderen gemiddeld 58% meer uitgegeven voor politie. In Stekene was dat 0,2% minder!!

Tot daar de cijfers, in de praktijk ziet dat er als volgt uit: Een personeelslid werd betrapt op het stelen van geld. Als “straf” werd de dief een maand geschorst, met behoud van wedde om nadien bevorderd te worden. Met andere woorden, een dief wordt in Stekene door het gemeentebestuur beloond met één maand betaald verlof en daarna bevorderd. Kan het crimineler?

03 september 2006

Met de handen in de schuif

Hoe men ongestraft met de handen in de schuif kan zitten werd ons uit de doeken gedaan door schepen De Blieck in de gemeenteraad van augustus. Naar aanleiding van de feestmarkt wordt er een afzonderlijke kas aangelegd buiten toezicht van de raadsleden. De kosten die de feestmarkt met zich meebrengt worden betaald uit de gemeentekas en de opbrengst wordt verdeeld onder de ”(h) armen”
Onze bestuurders zijn door één gat niet te vangen als het er op aan komt te graaien uit de gemeentekas. Schepenen die gepensioneerd zijn verliezen hun recht op pensioen, maar de gemeente betaalt het verloren pensioen bij uit de gemeentekas. Bovendien krijgen de schepenen een gratis gsm toestel waarmee lustig getelefoneerd wordt op kosten van de gemeente. Burgemeester De Rechter telefoneerde in de eerste maand van zijn burgemeesterschap voor een kleine 20.000 Fr. op één maand! De gemeentekas wordt meer en meer gebruikt als een grote grabbelton, een sesam open u voor de 40 rovers (pardon , schepenen)

Solidariteit van de tsjeven

De Vlaamse minister-president, Yves Leterme, heeft zich onlangs laten interviewen door het Franstalige dagblad Libération. Hij legt daarin uit hoe de taalgrens tot stand kwam. Hij merkt daarbij op dat de franstaligen zich niet aanpassen ondanks de faciliteiten die voor hen in het leven geroepen werden.
“De franstaligen zijn blijkbaar intellectueel niet in staat Nederlands te leren” zei Leterme. Het is die zin die kwaad bloed zette bij de franstaligen.
Vooral in de rand rond Brussel ondervinden de Vlamingen veel last van opdringerige franstaligen. Eén van die gemeenten is Lennik.
Lennik keurde onlangs een motie goed in de gemeenteraad met de vraag aan de overheid om het kieskanton Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Lennik vraagt nu steun bij andere gemeenten om hun vraag voor die splitsing kracht bij te zetten. Ook aan Stekene werd gevraagd een gelijkaardige motie te ondertekenen. Wie dacht dat de CD&V hun minister president zouden steunen komt bedrogen uit. Uitgerekend de CD&V van Yves Leterme liet het afweten, slechts een drietal gemeenteraadsleden van die partij tekenden de motie en geen enkele schepen van de CD&V. De Vlamingen van de rand moeten dus niet rekenen op de CD&V van Stekene. Een echte tsjevenstreek zoals wij dat van de CD&V gewoon zijn.

Plannenmakers

Op de raad van 30 augustus kwamen de slecht gelegen sportvelden tegen de expresweg nog eens ter sprake. Tijdens de discussie die daaruit voortvloeide liet de burgemeester, Stany De Rechter zich ontvallen dat hij zijn buik vol heeft van planologen. Hij bedoelde daar mee de plannenmakers die het ruimtelijk structuurplan van Stekene uitgewerkt en op papier gezet hebben. Dat is dan een heel ander verhaal dan dat van Backaert in zijn fabeltjeskrant. Daar wordt gesteld dat het structuurplan een belangrijke realisatie is van de VLD. Backaert mag er dan al fier op zijn dat de VLD ers en de Gemeentebelangers niet vechtend over straat rolden. Hij moet ons eens uitleggen wat het nu is, een goed plan of een plan waar men zijn buik van vol heeft zoals zijn coalitiegenoot, Stany De Rechter, zegt.

Wie een put graaft….

Wie zeer bedreven is in het graven van putten voor een ander om er nadien zelf in te vallen is onze vriend Heyse. Maar laat ons beginnen met ons verhaal van bij het begin. In december verleden jaar kwam men op de gemeente tot de vaststelling dat er bij de dienst van de burgerlijke stand 6.812,32 euro(274.808 Fr.) tekort was.
Of brutaler gezegd: er was 6.812,32 euro van eigenaar gewisseld. Diefstal, zei Heyse, en hij sloeg de nagel zowaar op de kop. Hij had ook onmiddellijk de schuldige gevonden: de ontvanger. Want met die man had hij al langer een eitje te pellen, dat kwam hem dus goed uit. De ontvanger kreeg het zwaar te verduren. Met zijn gekende arrogantie liet Heyse er geen gras over groeien, telkens hij de gelegenheid kreeg moest de ontvanger het ontgelden.
Afdokken zult gij, aldus Heyse. Zoek u maar een goede advocaat, was nog een van zijn “goede” raadgevingen aan het adres van de ontvanger.
De gemeente legde klacht neer tegen “onbekenden” maar in de eerste plaats tegen de ontvanger. Een onderzoek werd ingesteld met alles er op en er aan van procureur tot parket. En het resultaat was…. Noppes. Tot overmaat van ramp liet de gouverneur weten dat niet de ontvanger verantwoordelijk was, maar de secretaris en het schepencollege. Zeker de schepen voor personeelszaken en dat is nog altijd Heyse. Gemeten met de maat waarmee hij anderen meet moet niet de ontvanger, maar wel Heyse afdokken. Wedden, dat daar niets van komt?

De ene dief is de andere niet

Het is niet de eerste keer dat er geld riebedebie is op de gemeente. In een recent verleden werd er iemand betrapt op diefstal. Betrapt met de handen in de schuif, als dat geen brute pech is….. Maar geen nood, hier (omwille van de mooie benen?) moest geen eitje gepeld worden. Hier geen briesende Heyse die het over afdokken had en advocaten. De “ongelukkige” werd één maand geschorst……om nadien bevorderd te worden!
Dit om maar te zeggen dat de ene dief de andere niet is.

02 augustus 2006

Boer gezocht

Terwijl de boeren geweerd worden in de Stropers, is men in het Nederlandse Marken op zoek naar een melkveehouder. Het liefst met groene vingers, want de nieuwe boer wordt tevens landschapbeheerder aldus Elsevier. Zoons willen hun vader niet meer opvolgen met als resultaat dat de boerenstand langzamerhand verdwijnt. Marken is gekend om zijn vele weidevogels, maar om die in stand te houden zijn er weiden nodig. Weiden ontstaan niet vanzelf, als de koeien verdwijnen, verdwijnen ook de weiden. Vandaar is de gemeente op zoek naar een melkveehouder met groene vingers, want naast het melken van koeien moet de toekomstige boer zorg dragen voor de weidevogels en het landschap. Dat laatste moet niet gratis gebeuren, want er kleven mooie subsidies aan vast. Voor elk nestje met grutto's of tureluurs op zijn weiland wordt 86 euro uitgekeerd en voor een kievit- of scholeksternest 29 euro. "Ik had van dit jaar in totaal 170 nestjes", zegt een boer uit de omgeving. En wie er voor zorgt dat in de winter trekkende ganzen voldoende gras vinden op de weilanden, krijgt nog eens 102 euro uitbetaald per hectare. Voor de boer is dat een welgekomen aanvulling op zijn inkomen. Voor de voorziene 50 hectare is dan een bijkomend inkomen van 15.000 euro, of 300 euro per hectare.

Deze werkwijze heeft als groot voordeel dat de overheid verzekerd is van een degelijk onderhoud van het landschap zonder dat er dient onteigend te worden. Vergelijk dat met de natuurgebieden die als compensatie voor het Deurganckdok aangelegd worden, daar spreekt men van een kostenplaatje van tussen de 300.000 en de 750.000 euro per hectare!

01 augustus 2006

De Stropers

In de milieuraad van 27 juli ging het er bij wijlen warm aan toe, en dat was niet door de warme zomer. Dat had alles te maken met het natuurontwikkelingsgebied "De Stropers". In de projectcommissie voor "De Stropers" zijn de boeren vertegenwoordigd als belanghebbenden. Dat is maar een doekje tegen het bloeden, want wat blijkt: de boeren die met land in het natuurproject liggen worden onteigend en hebben daardoor geen enkel belang meer met "De Stropers". De landbouwers worden met veel poeha langs de voordeur binnengelaten om daarna onmiddellijk gedumpt te worden via de achterdeur. Opgeruimd staat netjes. In het Milieuprogramma 2006 kunnen wij nochtans lezen dat de landbouwers meer respect verdienen als eeuwenlange beheerders en vormers van het landschap. Dat respect zal dus voor een andere keer zijn, maar nu even niet.

In de commissie zijn de jagers niet vertegenwoordigd en daar zijn ze niet gelukkig mee. Want ook zij hebben hun bijdrage geleverd in de vorming en ontwikkeling van de Stropers. Zij beheerden hun eigendommen zo goed met aanplantingen van bomen dat zij zowaar felicitaties kregen van de Vlaamse Landmaatschappij. Als dank werden ook zij onteigend door diezelfde maatschappij. Stank voor dank! In Nederland begint men ondertussen op zijn stappen terug te komen: daar worden jagers ingezet in de natuurgebieden om de uit de hand gelopen wildstroperij tegen te gaan.

Een andere klacht is het neerpoten van barelen. Waar men vroeger door kon met paard en kar is dat nu onmogelijk geworden. Het plezier van mennen met paard en gespan moet er dus ook aan geloven. Er werd gesuggereerd het daar niet bij te laten en de barelen gewoon door te zagen.

Ook de vernatting, die men wenst door te voeren in "De Stropers" werd in vraag gesteld. Hoe kan dat als men weet dat de Nederlandse watermaatschappij de bodem leegtrekt tot op een diepte van 7 meter? Men ziet wat er gebeurt als ambtenaren van op afstand iets gaan beheren zonder terreinkennis. De ondervinding leert ons dat overheidsiniatief niet werkt en gepaard gaat met veel geldverspilling. Het ziet er naar uit dat "De Stropers" een heet hangijzer wordt en dat is niet de schuld van de warme zomer.

30 juli 2006

De gemeente als grondspeculant

Ons huidig gemeentebestuur doet zich graag voor als sociaal voelend. Maar in de praktijk durft dat nogal eens tegen vallen. Nemen wij als voorbeeld de gronden die de gemeente verkoopt in de Pastoor van Lierdestraat. Aanvankelijk gekocht door de gemeente voor 100 fr de m² worden deze gronden nu verkocht voor minimum 4.000 fr de m². De gemeente ontpopt zich hier als een volleerd grondspeculant.
Als we maar gezond zijn, zegt Schepen De Blieck. Inderdaad, een gezonde citroen laat zich beter en meer uitpersen dat is geweten.

15 juli 2006

Magisch realisme

In het reclameblad Passe-Partout van 12 juli 2006 staat een advertentie van de politiezone Sint-Gillis-Waas-Stekene. De politie wenst over te gaan tot de aanwerving van een verkeersconsulent (m/v) en een gespecialiseerd consulent (financiën, logistiek, personeel) (m/v). Tot daar alles dik in orde met de politiek correcte bollenwinkel. Maar liefhebbers moeten wel solliciteren voor 15/03/2006. Hoe dat in zijn werk gaat weten wij niet: solliciteren voor 15/03/2006 op een advertentie van 12 juli 2006. Een ding is zeker: kandidaten voor de gevraagde job zullen over bovennatuurlijke gaven moeten beschikken. Hubert Lampo, de vader van het magisch realisme in Vlaanderen mag dan al dood zijn, zijn magisch realisme is in Stekene springlevend.

14 juli 2006

11 Juli viering

Ver van het officiële geleuter hebben wij gisteren met onze afdeling een eigen radicale 11 juliviering op poten gezet. De weergoden waren ons gunstig gezind en de sfeer was buitengewoon goed. Dat laatste zeker als u weet dat er op onze 11 juliviering meer volk was dan op de officiële viering ingericht door de gemeente.
Er werden bloemen gelegd op de graven van Dr. Geert De Rijcker en Fons Dhollander waarbij een korte redevoering werd gegeven door de voorzitter van Dr.Geert De Rijcker Kring, Ivo de Cock.
Daarna zakten wij af naar een spijshuis. Feestredenaar van dienst was Vlaams volksvertegenwoordiger Frans Wymeersch. Daarna werden de drie nationale hymnen gezongen onder begeleiding van Koen met zijn harmonica om vervolgens vergast te worden op een deugddoende maaltijd.
Een 11 juliviering die er mocht zijn en vatbaar voor herhaling.

13 juli 2006

11 Juli viering Fons Dhollander

Toespraak aan het graf van Fons Dhollander ter gelegenheid van de 11 juli viering van de Dr. Geert De Rijcker kring.

Vlaamse vrienden,

Wij staan hier bij het graf van een goede vriend en geestesgenoot, Fons Dhollander, die zijn overtuiging nooit onder stoelen of banken stak. Hij zei wat hij dacht en hij deed wat hij zei.

Zijn overtuiging staat kort en krachtig en onuitwisbaar gebeiteld in het harde arduin van zijn zerk:

Alles voor Vlaanderen en
Vlaanderen voor Christus.


Fons was zoals zijn zerk, als een onuitwisbaar vaandel dat Cyriel Verschaeve liet spreken op een van zijn redevoeringen:

“Ik ben baanbreker van gedachten,
een voorbeeld van durf.
Mijn kleuren zijn uit mij niet te slaan of te wassen,

niet te scheuren;
ik draag ze tot men mij vernietige:
ik ben een beeld van houwe trouwe!”

Stekene 10 juli 2006

11 Juli viering Dr. Geert De Rijcker

Toespraak aan het graf van Dr. Geert De Rijcker ter gelegenheid van de 11 juli viering van de Dr. Geert De Rijcker kring.

Vlaamse vrienden,

De liefde tot zijn land is ieder aangeboren zegt Vondel in een van zijn toneelstukken. Maar dat geld niet voor de Vlamingen stelde Albrecht Rodenbach.

Elders blijkt die liefde aangeboren, vanzelfsprekend, gewoon!
Bij ons moet zij aangeleerd worden, veroverd, wakker gemaakt, tot bewustzijn gebracht.

Aldus begon Anton van Wilderode zijn gelegenheidsrede, uitgesproken bij de onthulling van het Blauwvoetmonument te Roeselare in 1980 bij de 100ste verjaardag van Rodenbachs overlijden.

Zoals Rodenbach onafscheidelijk verbonden is met de Vlaamse Beweging, zo is Geert De Rijcker onafscheidelijk verbonden met het Vlaams nationalisme in Stekene. Daarom hebben wij zijn naam gekozen voor onze kring die dienst doet als culturele afdeling en seniorenwerking van het Vlaams Belang.

Vandaag staan wij bij het graf van Dr. Geert De Rijcker. Wat hij gemeen had met Rodenbach was zijn strijdvaardigheid en zijn radicalisme. Afkomstig uit Blankenberge kwam hij naar Stekene op aandringen van zijn schoonbroer Victor Leemans. Leemans bracht de Vlaamse beweging tot leven in deze grensgemeente. Geert De Rijcker gaf deze beweging politiek gestalte in het VNV in het Waasland en in Stekene.

Waar andere afdelingen van het VNV toenadering zochten en een kartel vormden met de toenmalige katholieke partij, koos Geert De Rijcker voor de confrontatie. Zijn aanpak wierp vruchten af: waar de Vlaams nationalisten bij de parlementsverkiezingen van 1936 in het Waasland 10,2% van de stemmen behaalden, was het kanton Sint-Gillis goed voor 19,10% van de stemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1938 behaalden de Vlaams nationalisten in Stekene 22% van de stemmen. Dat was goed voor 2 van de 11 te verdelen zetels. Daarmee was het Vlaams Blok (onder deze naam gingen de Vlaams nationalisten naar de verkiezingen in Stekene) de enige oppositie, want de overige 9 zetels werden ingenomen door de katholieke partij. Geert De Rijker zou net zoals Rodenbach veel te vroeg sterven op 39 jarige leeftijd.

Was Geert De Rijcker er niet geweest, was Stekene nooit uitgegroeid tot een bakermat van het Vlaams nationalisme. Daarom gedenken wij hem hier bij zijn laatste rustplaats met bloemen. Want zegt Rodenbach:

’t Verleden leeft in ons,
het Heden hoopt op ons,
de Toekomst straalt voor ons,
God zij met ons.

Stekene 10 juli 2006

01 juli 2006

Messentrekkers

Tijdens de zeeklassen ingericht door het gemeentelijk onderwijs schijnt er een en ander misgelopen te zijn. Twee jongens die deelnamen aan deze zeeklassen hebben andere jongens bedreigd met een mes. Tot zover de feiten. Verantwoordelijk voor het gemeentelijk onderwijs is in de eerste plaats het gemeentebestuur. Eerste reactie van het gemeentebestuur: deze onverkwikkelijke zaak in de doofpot steken. Dat zal natuurlijk niet lukken, gevolg: allerlei gissingen en verhalen die de ronde doen over het gebeuren. Lichtzinnig oordeel is uit den boze, wij wachten het onderzoek af en de vragen die wij schriftelijk gesteld hebben aan het college van burgemeester en schepenen (zie verder brief).

Maar toch even dit, waar het Vlaams Belang altijd de lakse houding van het gemeentebestuur ten aanzien van de misdaad op de korrel nam werden wij stelselmatig uitgelachen en tegen gesproken door het gemeentebestuur.
De resultaten zijn er naar, het misdaadcijfer voor Stekene is bijna het dubbele van andere plattelandsgemeenten.
Vroegen wij om meer interventie mogelijkheden voor de politie, was het antwoord: wij zijn tegen een politiestaat.
Pas nadat twee politie mensen gemolesteerd werden kwam er een tweede interventiewagen.
Vroegen wij om meer toezicht, was het antwoord: wij kunnen geen politieagent plaatsen achter iedere boom.
Vroegen wij om camerabewaking, was het antwoord: wij zijn tegen de schending van de privacy.
Vroegen wij een lik op stuk beleid, kregen wij als antwoord: een goed sociaal beleid is beter dan repressief optreden.
Kortom voor politie en dringende zaken was er nooit geld, voor brood en spelen des te meer. Het gemeentebestuur moet zich in de onverkwikkelijke zaak van de zeeklassen niet beklagen: men oogst wat men gezaaid heeft.

28 juni 2006

Alarmerende cijfers

Volgens de Vlaamse overheid is er nood aan één rusthuisbed per 81 inwoners. Voor Stekene betekent dat 208 bedden. Aangezien Stekene beschikt over 100 rusthuisbedden betekent dat een tekort van 108 plaatsen voor bejaarden.
Vandaar kijken wij aan tegen een wachtlijst van een 400 tal bejaarden voor een plaats in het rusthuis.

Als wij de lokale statistieken bekijken van Dexia groeit het aantal bejaarden van boven de 75 jaar binnen 10 jaar met 100 procent. Dat getekend dat er over 10 jaar 416 rusthuisbedden nodig zijn. Er moeten dus, als wij de vergrijzing voor willen zijn, 316 bedden bijkomen.

Besturen is vooruitzien, maar daar heeft ons gemeentebestuur geen kaas van gegeten, in plaats van te voorzien in plaatsingsmogelijkheden voor onze bejaarden gaan zij zorgen voor brood en spelen met de bouw van een Cultureel Centrum dat de financiële mogelijkheden van Stekene ver overtreffen.

Misdaadcijfers

Nu wij toch aan het cijferen zijn: de misdaadgraad in Stekene bedraagt 6,2. Het gemiddelde voor het Vlaamse gewest bedraagt 6,7. Wij zitten onder het gemiddelde, is dat reden tot juichen? Helemaal niet, want wij moeten geen appelen met citroenen vergelijken. Het gemiddelde misdaadcijfer voor het platteland bedraagt 3,9. In Moerbeke bijvoorbeeld, ook een plattelandsgemeente zoals Stekene, bedraagt het misdaadcijfer 3,8. Dat is bijna de helft van Stekene. Vroeger werd Stekene gepromoot als ideaal woonoord? Maar dat is lang geleden, wij hebben er intussen grijs haar van gekregen.

27 juni 2006

Vlaams nationalisme

In het christelijk opinieweekbladblad Tertio verscheen een lezenswaardige brief als reactie op een negatief artikel over het Vlaams nationalisme van Mark Van de Voorde, raadgever van Vlaams minister-president Yves Leterme.
“Wij zouden ons niet eens een volk kunnen noemen omdat we een smeltkroes zijn. Is heel Europa dat dan niet”? Vraagt de briefschrijfster zich af, en zij gaat verder. “En toch zijn de laatste tijd veel kleine volkeren staten geworden. De Vlamingen wordt geen staat gegund, ook niet door de kerkelijke gezagsdragers. Wij voelen ons zo graag slachtoffer. Maar zijn wij dat dan niet? Gedurende het 175-jarig bestaan van België waren wij tweederangs burgers, en nog altijd laten wij ons als meerderheid regeren door een minderheid.
De voorbije weken nam de kerk het op voor de zwakken. Maar waneer het over de eigen mensen ging, stond ze altijd aan de kant van de machthebbers. Wat het “onverwerkt verleden” betreft: wanneer we de verdraagzaamheid en de verzoening willen bevorderen, moeten we ook begrip opbrengen voor de standpunten van hen met wie we het niet eens zijn of waren, en moet ook wie tot de overwinnaars behoord, oog hebben voor de eigen fouten.
Het zou goed zijn mocht de kerk zich verontschuldigen voor haar vergissingen: voor de vele kleine mensen die zich afgewezen voelen, alsook voor hen die toch trouw zijn gebleven.”
Getekend: Mia Claes
Wij hoeven daar niets aan toe te voegen alleen het beroemde vers van die andere grote dame: het is goed in eigen hart te kijken….en dat geld dus ook voor de kerk.

26 juni 2006

Bergfietsenweg

Onze nieuwe burgemeester en de Gemeentebelangen mogen wel de naam hebben van Vlaams gezind te zijn, in de praktijk is daar niets van te merken. Zo werd op zondag 25 juni het mountenbikeparcours Stekene geopend. Dat ging gepaard met het nodige vlagvertoon, alleen was er geen leeuwen vlag te bespeuren in de weide omgeving van de sporthal. De gouverneur was uitgenodigd en aanwezig om zijn bijdrage te leveren aan de feestelijkheden. Van deze gelegenheid maakte ik gebruik om de gouverneur te vragen wat hij vond van het feit dat er geen enkele leeuwenvlag te zien was, terwijl er niet minder dan drie Belgische vlaggen uitingen.
Zijn antwoord was kort en ondubbelzinnig dat zoiets niet kon en hij zou de burgemeester daarop aanspreken.
Het is niet de eerste keer dat wij vaststellen dat er leeuwenvlaggen ontbreken bij openbare evenementen.
Vroeger werden die gestolen door tegenstanders van de Gemeentebelangen. Nu zij aan de macht zijn vertikken zij het te bevlaggen met leeuwenvlaggen. De appel is wel ver van de boom gevallen. Wij vragen ons trouwens af waarom men het half Engelse en half Franse woord mountenbikeparcours of route gebruikt. Is het niet veel eenvoudiger bergfietsenweg te gebruiken?

Wat zegt de wet in verband met bevlagging?
Sedert 7 september 1997 is de overheid verplicht de vlag van de Vlaamse Gemeenschap (leeuwenvlag) te hijsen telkens de Belgische of Europese vlag wordt gehesen, ook al betreft het geen officiële gebeurtenis.

13 juni 2006

Monster

Volgens Rob van Gemert in Elsevier heeft Poetin een bureaucratisch monster gebaard. Het is zelfs nog erger dan ten tijde van de Sovjet-Unie. Toen waren er niet minder dan 800.000 ambtenaren aan het werk. “Werk” hier te verstaan als het organiseren van een papierwinkel, niet om de bevolking te dienen maar om te pesten. Onder Poetin dus, is dat bureaucratisch monster aangegroeid tot 1.640.000 ambtenaren, dat is een stijging van 82,5% sinds de beginjaren 80. En volgens de federale overheid nam het aantal ambtenaren in 2005 met meer dan 10 procent toe.
Het zijn alarmerende cijfers, aldus Van Gemert, “ zeker voor president Poetin, die zich opwerpt als drakendoder die het monster van de bureaucratie wil uitroeien. Overheidsbedrijven worden geprivatiseerd, maar het ambtenarencorps terugdringen lukt niet”.
Tot daar het commentaar in Elsevier. Maar als wij dat vergelijken met de cijfers in Stekene verzinken die cijfers in het niets. Hier slaagden onze vroede bestuurders van Gemeentebelangen en CD&V er in om de administratieve medewerkers op te krikken van 47 in 1993 naar 97 in 2003, of een verdubbeling op 10 jaar tijd. De vraag is natuurlijk of wij nu beter bestuurd worden dan over 10 jaar, helaas kunnen wij alleen maar vaststellen dat dit niet het geval is. Dat is de schuld niet van deze medewerkers, maar de schuld van het huidige bestuur dat nieuw aangeworven personeel gewoon aan zijn lot overlaat zoals gebleken is uit een doorlichting en de verschillende raden ("sovjets" in het Russisch) en beleidsplannen (denk aan de 5 jaren plannen ten tijde van de Sovjet-Unie) die de laatste jaren het licht zagen.
Bij de politie kwam er geen personeel bij, eerder in tegendeel, meer bureaucratie en minder blauw op straat. De gevolgen zijn gekend: uit de hand gelopen misdaadcijfers en een inbrakengolf die zijn voorgaande niet gekend heeft in de geschiedenis.

29 mei 2006

Pensioenen

Een paar maanden geleden werd een Belg van Turkse afkomst aangehouden.
Omdat hij in zijn broodjeszaak in Hasselt een 70-tal Turkse immigranten fictief had tewerkgesteld voor één dag. Een Belgisch wet stelt dat immigranten die in het kader van gezinsvereniging naar ons land komen, rechthebbende worden op de Belgische sociale uitkeringen voor werkloosheid en ziekte indien zij aan twee voorwaarden voldoen: ze moeten gewerkt hebben in hun land van herkomst en ze moeten in ons land een baan hebben gehad gedurende minimum….één dag.
De Turk maakte deel uit van een bende waarvan de spil werd gevormd door topfiguren van MultiColores, een pro-immigratie vzw van het ABVV. De bende liet zich door de Turkse immigranten 1.000 euro betalen in ruil voor één dag tewerkstelling. Voor de migranten was dit een gemakkelijke investering, want dankzij die éne dag konden ze vervolgens de werkloosheid en de ziekenkas plunderen (bron: www.brusselsjournal.com).
Wij kennen mensen die het met heel wat minder moeten stellen, neem bijvoorbeeld de pensioenen van zelfstandigen. Een zelfstandige die gewerkt heeft van zijn 14 jaar tot zijn 60 jaar krijgt een aalmoes van 600 euro per maand, hij heeft daarvoor 46 jaar gewerkt. Voor de rest zijn alle Belgen gelijk voor de wet, maar de een is gelijker dan de andere, vooral als men van vreemde origine is.

28 mei 2006

Normen en waarden

n 2003 ging het gemeentebestuur ons rioleringsnet verkopen aan de Amerikanen. Hoe is dat mogelijk zal u zich afvragen?
Het Cross-border-lease zoals dat genoemd werd zit als volgt in elkaar: de gemeente verkoopt zijn riolering aan een Amerikaanse investeerder, nadien huurt de gemeente van deze investeerder het rioleringsnet terug. De winst wordt gemaakt via fiscale kunstgrepen waarvan de Amerikaanse belastingbetaler het slachtoffer wordt.
De truc bestaat er dus in dat de ene staat de andere oplicht. In de private sector zou er onmiddellijk sprake zijn van belastingontduiking.
Voor dit spel wilde het gemeentebestuur zich maar al te graag lenen, er viel niet minder dan 2 miljoen euro binnen te rijven.
Maar het is anders afgelopen, de gemeente vangt bod, en de 80 miljoen oude franken, die al verdeeld en besteed waren gaan aan hun neus voorbij. De transactie, of zullen wij dat oplichterij noemen, gaat niet door, de Amerikanen hebben hun poot teruggetrokken.
Als het over normen en waarden gaat moet de overheid het goede voorbeeld geven zegt Jan Terlouw in het NRC van 14 december 2002.
De mens onderscheidt zich van het dier doordat hij, in termen van het oude paradijsverhaal, heeft gegeten van de boom van goed en kwaad.
Moraal gaat over normen en waarden. De essentie van opvoeding is dat ouders proberen hun normen en waarden, hun beschaving over te dragen aan hun kinderen…Zij doen dat door het goede voorbeeld te geven. Als ouders liegen, schreeuwen, uithuizig zijn, doet het nageslacht dat ook. Wat de overheid moet doen is dus het goede voorbeeld te geven.
In Stekene doet men dat dus niet.

27 mei 2006

Stropersbos

Goed nieuws als men de gazetten mag geloven. De groene long, beter gekend als Stropersbos, gaat uitbreiden. Nu hebben wij niets tegen het project op zich, maar wij vinden dat de gazetten aan volksverlakkerij doen.
De zaken voorstellen dat alleen bossen voor zuurstof zorgen is een pertinente leugen.
Suikerbieten produceren 4,5 maal meer zuurstof dan bossen, aardappelen 3,5 maal meer, wintergranen 2,5 maal meer en weiland 50% meer.
Ook met het kostenplaatje wordt naar onze mening een loopje genomen. 1,3 miljoen voor 478 ha dat is 2.720 euro per ha. Hoe kan men dat rijmen met de kostprijs natuurgebieden als compensatie voor het Deurganckdok dat tussen de 100 en de 250 miljoen euro gaat kosten voor 318 ha. Dat is tussen de 314.000 en de 786.000 euro per ha. Nu mag de lezer concluderen dat dit een ver van mijn bed show is. Die mening zou wel eens snel kunnen veranderen want ook de gemeente Stekene is nauw betrokken bij het project. Uit ondervinding weten wij wat dat betekent: weinig betrokkenheid maar veel betalen.

26 mei 2006

Jaarrekening Stekene 2005

In de jaarrekening van 2005 kunnen wij lezen dat de schuld van de gemeente opgelopen is naar 20.626.601 euro. De schuld van het OCMW, waarvoor de gemeente borg staat, bedraagt 5.358.213 euro. Dat is samen een schuld van meer dan 1 miljard in oude franken.
De personeelskosten stegen van 2 miljoen euro in 2000 naar 4 miljoen euro in 2005. Dat is een stijging van 20% per jaar. Hadden de Gemeentebelangen niet beloofd een personeelsstop in te voeren?
Bij de politie was er wel een personeelsstop tussen de jaren 2000 tot 2005. Waarschijnlijk omdat er te weinig inbraken waren?

25 mei 2006

(Goede) groene voornemens

In mei 2003 werd door de gemeente het licht op groen gezet voor het Pesticiden Reductieplan. Bedoeling van dat plan was de vermindering van onkruidverdelgers door de gemeente. In de plaats daarvan ging de gemeente het onkruid te lijf met branders en stalen borstels. Kemzeke werd uitgekozen om deze zegening van het groene gedachtegoed in praktijk te brengen. Wat wij voorspeld hadden in de raad van mei 2003 is uitgekomen, het onkruid komt niet onder de indruk van de groene aanpak, het onkruid tiert welig en staat op maaihoogte, aldus schepen van openbare werken Frans Windhey in de raad van mei 2006.
Bovendien blijken de inwoners van Kemzeke alles behalve opgetogen over de aanpak van de gemeente en het regent klachten. Bovendien rijzen de kosten de pan uit. In Nederland kwam de gemeente Haarlem aan een kostenplaatje van 1,2 miljoen euro voor gans de gemeente die ongeveer zo groot is als Stekene. Als u weet dat de kostprijs met pesticiden voor Stekene in het verleden niet meer was dan 9.000 euro, is de rekening vlug gemaakt: in Nederland is men reeds lang gestopt met deze “milieuvriendelijke” aanpak. Ook in het naburige Hulst gaat de gemeente er terug op uit met de spuit.
Les voor de gemeente en voor ons, laat u niet op sleeptouw nemen door groene wereldverbeteraars want de weg naar de hel is geplaveid met groene voornemens.

24 mei 2006

Goed gezien

De gemeente heeft een buurtvergadering gehouden in Klein Sinaai. Onderwerp van deze samenscholing was de bespreking over de resultaten van een bevraging over veiligheid en welzijn.
Inzake inbraken kreeg de politiecommissaris onmiddellijk de wind van voren. Vroeger, aldus een wakkere burger aanwezig op deze vergadering, spoorde de politie de dieven op om ze aan te houden en op te sluiten. Nu is dat anders, nu komt de politie aan huis om vast te stellen of de bestolene niets verkeerd gedaan heeft. Is dat het geval wordt de bestolene aangehouden en opgesloten. De wereld op zijn kop dus, maar dat zijn wij ondertussen gewoon geraakt. Niet de misdadiger is schuldig maar de maatschappij, want eigendom is diefstal. Aldus de meest extreme uitleg van de linkse kerk. Tot welke toestanden dat leid hebben wij ondertussen gezien met juweliers die zo vermetel waren hun eigendom gewapenderhand te verdedigen. Dat even terzijde, de politiecommissaris in kwestie verdedigde deze aanpak onder de noemer van preventie. Weten ze op de gemeente niet dat de beste preventie tegen diefstal het opsluiten is van de dieven? De gemeente mag daar eens ernstig over nadenken. Zeker als wij weten uit de bevraging er slechts 40% van de inwoners van Klein Sinaai vertrouwen hebben in de politie.
“There is something rotten in the state” zou Shakespaere zeggen.

Als de vos de passie preekt…

Op dezelfde buurtvergadering in Klein Sinaai waren 71% van de ondervraagden het er mee eens dat het algemeen belang voor het eigenbelang komt.
Schepen Koppen verklaarde zich akkoord met deze stelling. Dat is een hele geruststelling, ware het niet dat in Klein Sinaai een merkwaardig boek het licht zag in de middeleeuwen. Het werd geschreven in de abdij van Boudelo en vertelt de geschiedenis van Reinaart de Vos. Het verhaal waarschuwt ons voor schone schijn en lichtgelovigheid. Want terwijl de Vos de passie preekte deed hij zich tegoed aan de boer zijn ganzen.
Zedenles: als de Vos de passie preekt, boer let op uw ganzen (centen)!

29 april 2006

Parkeerplaats voor vrachtwagens

Aan de carpooling aan de expresweg is een nijpend tekort aan parkeergelegenheid voor vrachtwagens. Vrachtwagens maken dan ook gebruik van de parkeerplaatsen voor personenwagens. Tot voor kort bleek dat geen probleem te zijn. Maar nu heeft de politie in een rondschrijven laten weten dat dit niet langer getollereerd zal worden. Er zullen boetes volgen voor wie nog langer gebruik maakt van de parkeerplaatsen voor personenwagens. Parkeerboetes uitschrijven is uiteraard een lucratieve bezigheid die geld in het laatje brengt en waarvoor men weinig en ongevaarlijke inspanning moet leveren. Wij trokken dan ook naar de gemeenteraad met de vraag om te voorzien in meer en veilige parkeergelegenheid voor vrachtwagens. Dat "veilig" is niet verbodig, want de nacht daarvoor was een complete camion vertrokken met de noorderzon. Het dient gezegd dat de burgemeester er wel oren naar had. Hij verwees naar de parkeerplaats in de ambachtelijke zone. Zo gepiept dus, maar toch niet helemaal, want toen gevraagd werd naar camera bewaking werd dit afgewimpeld naar meer toezicht door de politie.

Dat laatste is meer dan nodig in het licht van de laatste gebeurtenissen: Op 18 april werd en echtpaar overvallen in de Hellestraat. Op 20 april werd er ingebroken in twee bedrijven in de Zandstraat en in één bedrijf in de Bettestraat. Op 21 april was het weer prijs in de Bettestraat. Er werden deze week een paar camionetten gestolen in Sint-Gillis. Op 25 april werd een complete vrachtwagen met lading gestolen op de carpooling aan de expresweg. Ondertussen werd er op zeven jaar zevenmaal ingebroken in een computerwinkel in Stekene. Het is alsof wij in het wilde westen leven waarin de bedrijven het grootste slachtoffer zijn die worden vier maal gemolken, eenmaal door de inkomsten belastingen, eenmaal met de onroerende voorheffing waar de gemeente het overgrote deel van binnenrijft, nog een keer door de gemeente en nu nog eens door dieven. Als de gemeente in gebreke blijft inzake veiligheid waarvoor betalen wij dan eigenlijk belastingen? Het minste wat de gemeente kan doen is zorgen voor camera bewaking, in Mechelen is men daar reeds achter gekomen, wanneer in Stekene?

10 april 2006

De werkman

Uit de wandelgangen van de gemeente vernemen wij dat Freddy Willockx zijn klassieke achterban van arbeiders gaat vervangen door intellectuelen en groenen. Of het een met het ander samengaat laten wij hier even buiten beschouwing.
Feit is dat de twee gekozenen voor de SP.A Van Nielandt en Verschueren de plaats moeten ruimen voor jongeren en groenen. Want Willockx wil een kartel met de groenen zoals in Sint-Niklaas. De reden voor deze koerswijziging, aldus Willockx, komt er omdat de werkman toch niet meer voor de SP.A stemt maar voor het Vlaams Belang. Dat laatste weten wij al langer dan vandaag natuurlijk. Want de werkman heeft meer gezond boerenverstand dan groenen en intellectuelen samen. De SP.A kiest liever een ander volk dan het volk waardoor zij groot werden en zich rijkelijk konden bedienen van de macht. Met andere woorden, kiest het volk niet meer voor u, kies dan een ander volk.
Het gevolg kennen wij, Van Nielandt, meer dan 40 jaar militant voor de SP.A is woedend en dreigt met een scheurlijst op te komen. Het vervolg van het gevolg zullen wij zien met de komende verkiezingen, het belooft in ieder geval spannend te worden.

Heersende ziekte

Aan het woord is Lex Moolenaar journalist bij Gazet van Antwerpen: “Volgens de Antwerpse Inspectie Financiën ontbreekt het onze bewindslieden soms aan financieel verantwoordelijkheidsgevoel en dat is blijkbaar een ziekte die heerst bij alle overheden. Tussentijdse financiële rapporten zijn onontbeerlijk voor grote projecten”.

Het is alsof de woorden geschreven werden op de maat van de Stekense politiek. Met dit verschil dat er bij ons niet eens gerekend wordt laat staan een tussentijds financieel rapport gemaakt wordt. Denken wij maar aan de verbouwing van het gemeentehuis, waar er van uitgegaan werd (gerekend werd er niet) dat zulks een miljoen euro zou kosten komt men nu uit op het dubbele. Hetzelfde geld voor het Cultureel Centrum, hoeveel dat jaarlijks gaat kosten heeft de gemeente nog niet berekend.

Als het kalf verdronken is en het geld op is denkt men aan maatregelen. Die maatregelen gaan steeds dezelfde richting uit: belastingverhogingen.
Ondertussen laat ons gemeentebestuur het niet aan zijn hart komen en laten zij het zich smaken in dure restaurant bezoeken. Maar het gaat hier maar om ons geld nietwaar? En voor de argeloze burger die denkt al eens getrakteerd te worden door een of ander schepen moet weten dat hij met zijn eigen vet gesmeerd wordt, want ook hier passeren onze vroede bestuurders de gemeentelijke kassa om hun “onkosten” te laten verzilveren.

Wij leven in exalterende tijden zou Theo Lefevre gezegd hebben.

09 april 2006

Papieren

Donderdag 6 april hadden wij een interessante lezing over de problemen van de boeren en de toekomst van het platteland.

Vroeger, niet zolang geleden, kon men zonder problemen thuis een varkentje slachten. Een noodslachting gebeurde thuis en het vlees werd verkocht bij de buren. Dat gebeurde allemaal zonder papieren en zonder dat er een vuiltje aan de lucht was.

Tegenwoordig is zoiets ondenkbaar, tenzij voor een bepaalde soort mensen. Die mogen thuis slachten, mogen hier verblijven zonder papieren. Dat wordt zoals men zegt gedoogd.

Dieren krijgen oormerken, dieren zonder oormerken zijn een kwalijke zaak voor de boer. Hier geen gedoogbeleid maar een harde aanpak.
Ondertussen staat Gaia met een belerend vingertje te zwaaien over dieren- en ander leed.

Aan de zijlijn staan de groenen klaar om de boer de les te lezen en te leren boeren zoals zij dat zouden willen, want zoals iedereen weet weten die van
’t stad het veel beter. Zure regen is van de agenda gevoerd want nooit bestaan, alleen in de verwarde geest van geitenwollensokkendragers.

Voor mest uit te rijden heeft men de juiste papieren nodig, om wind te laten nog niet.
Een milieuvergunning aanvragen betekent zoveel als een langdurig kruisverhoor waaraan criminelen onderworpen worden.

Wij kennen nu fijn stof, nitraten in het drinkwater, Kyoto, worden de landbouwsubsidies in vraag gesteld.
Er gaan zelfs stemmen op om de boeren uit de derde wereld meer kansen te geven hun producten bij ons te slijten. Uitgerekend de derde wereld waar mensen van honger omkomen.

Is er nog toekomst voor het platteland, of beter gezegd is er nog plaats voor gezond boerenverstand ?

De volledige tekst van de toespraak vindt u hier.

31 maart 2006

Slappe knieën

n september werden spotprenten van de profeet Mohammed afgedrukt in een Deense krant. Aanvankelijk was er niets aan de hand, maar enkele radicale Deense imams gingen op expeditie naar Arabische landen. De resultaten van deze expeditie werd toen snel zichtbaar: bedreigingen, demonstraties, vernielingen en in brand steken van westerse, vooral Deense ambassades, rellen, doden en gewonden. Die imams hebben gebruik gemaakt van onze vrije rechtstaat om hun godsdienst te belijden. Maar als die vrijheid hun niet goed uitkomt gaan zij de hulp inroepen van landen die geen vrijheid van mening kennen en ook niet tolereren. Wij kennen het vervolg van het verhaal, waar men zou verwachten dat de landen van de EU zich fel teweer zou stellen tegen iedere beknotting van de persvrijheid vertoonden zij slappe knietjes en lieten zij de Denen aan hun lot over. Zo is het gesteld met Europa: er is amper geschoten of de witte vlag wordt reeds gehesen. Inzake terrorismebestrijding betekent Europa niet veel meer dan een papieren tijger. Maar ook onze Stekense gekozenen zijn in hetzelfde bedje ziek. In verband met het verschijnen van de cartoons over Mohammed, bracht het Vlaams Belang een motie naar voor in de raad van 28 maart 2006, “inzake aantasting van de vrije meningsuiting door de moslims”. Slechts vier dapperen tekenden deze motie en keurden het gewelddadige gedrag van de moslims af.

Volgende gekozenen hebben de motie niet getekend, hebben slappe knieën en verdienen niet verkozen te worden bij de volgende verkiezingen: Van Remoortel Jan, Van Nielandt François, Rollier Herman, Van Gucht Prosper, Smet Prosper, De Hooghe Adolf, Verschueren Jeanot, Backaert Dirk, Van Duyse Kris, Van Campenhout Gunter, Van Daele-Gyselinck Ann, Behiels Lisette, Schelfhout Lieven, Merckx Cyriel, De Blieck André, De Rechter Stanny, Mels Bernard en Merckx Freddy.

Het sterke geslacht

Deense vrouwen schijnen minder last te hebben van slappe knieën. Pagina grote advertenties die Arla Foods in de Arabische kranten plaatste zijn niet in goede aarde gevallen bij Deense vrouwen. De gewraakte advertenties moesten het verkoopscijfer van het voedingsbedrijf terug opkrikken na de cartoon perikelen.

De teksten die de zuivelonderneming heeft gebruikt, worden als een knieval ervaren voor de Islam en als onnodig verontschuldigend opgevat.

Vrouwenbewegingen hebben zelfs hun leden opgeroepen tot een boycot van Arla producten. Het voedingsbedrijf heeft met de desbetreffende advertenties de vrouwenonderdrukking in de islamitische wereld ten onrechte gelegitimeerd, aldus de aanklacht van de vrouwenbewegingen. Zo horen wij het graag en zo hoort het.

Bron: Agrarisch Dagblad

Rusthuisbedden

In 2005 waren er in Vlaanderen 62.091 rusthuisbedden dat betekend één bed op 97 inwoners. Voor Stekene met zijn 16.882 inwoners betekend dat 174 bedden.

Volgens de programmacijfers van de Vlaamse overheid heeft Vlaanderen nood aan 74.387 rusthuisbedden, dat is één bed op 81 inwoners. Voor Stekene betekent dat nood aan 208 rusthuisbedden.

Stekene heeft slechts 100 bedden ter beschikking en heeft dus een tekort aan 108 rusthuisbedden.

Het OCMW plant een dertigtal aanleunflats die zullen gebouwd worden in de onmiddellijke omgeving van het bestaande rusthuis. Wat volgens de cijfers van de Vlaamse overheid veel te weinig is.

Een en ander was voor het Vlaams Belang voldoende reden om een bijkomend punt aan de agenda van de gemeenteraad van 28 maart 2006 toe te voegen. Ons voorstel was om gronden ter beschikking te stellen aan een bestaande VZW die gespecialiseerd is in het uitbaten van rusthuizen. Op die wijze kan de gemeente ontsnappen aan de hoge kosten die het bouwen van een rusthuis of serviceflats met zich meebrengt.

Maar voor Heyse en het gemeentebestuur is dat allemaal niet nodig. Ten eerste werden de cijfers van de Vlaamse overheid betwist en daarbij wordt er van uitgegaan dat de geplande aanleunflats voldoende zullen zijn om het tekort op te vangen.

Ondertussen staan er voor het rusthuis van het OCMW 395 op de wachtlijst en voor de privé serviceflats meer dan 100, dat betekent meer dan 500 senioren die wachten om geplaatst te worden. Van vergrijzing heeft men op Stekene blijkbaar nog niet gehoord.

Dat het gemeentebestuur niet vooruitziend is toonden wij aan met ons vorig artikel over rusthuisbedden. Stekene beschikt over een groot patrimonium van bouwgronden. De gronden rond het OCMW, brandweerkazerne en achter het voormalig politiecommissariaat zijn gronden die rood ingekleurd zijn op het gewestplan en dus bouwgronden.
En wat doet men met die gronden? Niets, tenzij een park aanleggen (dat men niet kan onderhouden zoals uit het verleden gebleken is). Men gaat wat boompjes planten en dat op gronden met een waarde van 120 € de m². Wij vinden dat puur wanbeheer en verspilling van middelen een betere zaak waardig. Als de gemeente dan toch bomen wil planten dat zij dat dan doen op gronden van 1,20 €.
Ondertussen grijpt de vergrijzing om ons een en doet de gemeente of haar neus bloedt. Volgens een andere studie zullen er over 15 jaar in Vlaanderen 80.000 alleenstaanden méér zijn dan vandaag. Voor een gemeente gelijk Stekene is dat 260 alleenstaanden méér. In 2040 zal een op tien Vlamingen ouder zijn dan 80 jaar, daarom moeten wij nu investeren in kleine woningen die gemakkelijk aangepast kunnen worden aan de noden van ouderen die daardoor zo lang mogelijk zichzelf kunnen behelpen.