18 augustus 2007

Zoetenaard

De Raad van het OCMW-Stekene koos in 1993 “Zoetenaard” als naam voor hun Woon- en Zorgcentrum omdat dit vroeger de naam was van een stuk land te Stekene met een zéér symbolische betekenis: “een plaats waar het goed is om leven”. Aldus kunnen wij lezen in de informatiebrochure van het rusthuis.

Wij zijn eens gaan grasduinen in het boekje over Typonomie van Stekene van Prof. Leo Van Goethem of deze bewering wel klopt met de werkelijkheid. En zoals wij vermoedden neemt het OCMW zijn wensen voor werkelijkheid.

Zoetenaard bestaat uit twee woorden namelijk “zoeten” en “aard”.

Aart heeft de betekenis van een stuk grond, zo is er sprake van “Den Aert in 1470, “Paskens Aert” in 1569, den gemenen Aert, de Aert van J. De Block, een Aerdeken, en een Herdeken in 1674.

Al die aarden lagen aan de vaart. De Gemene aard, dit is de publieke-de Gemeenteaard, lag aan de Kaaistraat.

Het woord “aard” of “herd” bestaat niet meer in onze taal. Een oude betekenis was: woeste grond waar iedereen zijn schapen mocht laten grazen.

Daar nu de los- en laadplaatsen aan de vaart door het vele lossen en laden woeste gronden geworden waren die enkel nog goed waren om er de schapen op te laten lopen, werden ze in Oost Vlaanderen op de duur ook “aard” genoemd. Zo kreeg aard de betekenis van: aanlegplaats voor schepen, los- en laadplaats.

Zoete heeft hier de betekenis van goede vruchtbare grond, in tegenstelling van zure onvruchtbare grond.

Zoetenaart betekend dan een vruchtbaar stuk grond gelegen aan de vaart.

Tot nader inzicht ligt het rusthuis Zoetenaard nog niet aan de vaart en heeft daar trouwens nooit gelegen. Waar de gronden vandaar komen weten wij met alle zekerheid: die werden in 1835 geschonken aan het “armenhuis” zoals dat vroeger heette door Maria Van Goethem.

Leo Van Goethem was de grootoom en Maria Van Goethem een overgroottante van schrijver dezes.

14 augustus 2007

Prof. dr Bob Smalhout: De Blunder van het jaar

Vandaag een week geleden verscheen in
Trouw een groot interview met minister Ella
Vogelaar (PvdA, Wonen, Wijken en Integratie).
Zij had op een seminar in Rome over de
islam en integratie het licht gezien: Nederland
dient op den duur een land van joodschristelijke-
islamitische tradities te worden.
En de islam moet integreren in onze cultuur.
In brede kring is daar nu de pleuris over uitgebroken.
De VVD en de PVV (Wilders) zijn woedend,
evenals de ChristenUnie. De PvdA ziet uiteraard
geen kwaad in de woorden van minister
Vogelaar en vreemd genoeg ook het
christelijke CDA niet. Deze begrijpen kennelijk
nog niet dat ze met deze lankmoedige
houding hun hoofd al reeds in de strop hebben
gestoken. Want Ella Vogelaar vertegenwoordigt
een dominante stroming binnen de
PvdA die het aloude linkse principe van ‘weg
met ons’ weer nieuw leven wil inblazen.
Nederland telt nu al reeds ruim 1 miljoen
moslims in alle graderingen van orthodoxie.
Naar verhouding van ons aantal inwoners
zijn wij één van de meeste geïslamiseerde
landen van Europa.
De islam is nu al reeds de tweede godsdienst
in ons land. Maar het grootste probleem
is dat moslims van alle immigrantengroepen
zich het moeilijkst laten integreren.
En ondanks de succesvolle inpassing van
vele islamitische medeburgers, is het aantal
door moslims veroorzaakte problemen zeer
groot. Hun ontwikkelingsniveau is gemiddeld
laag en het respect voor andere culturen en
religies is gering. En dat zegt zelfs de Algerijnse
hoogleraar in de geschiedenis van de
islam Mohammed Arkoun.
TAALBEHEERSING
Bijna een half miljoen Nederlandse moslims
beheersen onze taal nauwelijks en willen dat
ook niet leren. De criminaliteit is hoog. Nederland
heeft leren leven met misstanden die
wij vroeger niet kenden zoals discriminatie
van vrouwen, mishandeling van echtgenotes
en dochters, bloedige eerwraak, virulent antisemitisme
en verheerlijking van geweld en
terreur. Typisch Nederlandswesterse tradities,
zoals sinterklaasoptochten en kerstvieringen,
worden in door moslimallochtonen
overheerste wijken onmogelijk
gemaakt.
Daarbij neemt hun aantal
sterk toe. Niet eens
zozeer door de komst
van nieuwe immigranten,
maar vooral door
hun grote kindertal. De
bevolkingsgroei van Nederland
wordt door twee derde daardoor veroorzaakt.
Dat geldt trouwens voor de hele
wereld. Zo groeide het christelijke deel van
de wereldbevolking de laatste vijftig jaar met
47 procent, de boeddhisten met 63 procent,
maar de moslims met 235 procent!
In Groot-Brittannië steeg de moslimpopulatie
de laatste dertig jaar van 82 000 tot 2 miljoen.
Dat is een stijging van 2 500 procent!
De belangrijkste wapens voor een islamitische
overheersing zijn dus niet eens hun beruchte
terreurorganisaties, maar hun grote
vruchtbaarheid, gestoeld op vrouwenonderdrukking.
Het ziet ernaar uit dat inderdaad het Westen,
maar vooral ons land, zich al aardig aan het
aanpassen is. De overheid vermijdt zoveel
mogelijk conflictueuze situaties en grijpt zelden
in. Toch is het goed te realiseren dat
meer dan 90 procent van alle bloedige conflicten
op de wereld door moslims wordt veroorzaakt.
En dat is ook niet verwonderlijk,
want de islam is niet zo vredig. De islamitische
‘bijbel’, de Koran, staat vol met rigoureuze
maatregelen en straffen. Zoals onthoofden,
stenigen en het afhakken van handen,
voeten en benen. En dat vooral bij ‘ongelovigen’.
Dat zijn dus alle niet-moslims.
SHARIA
De islamitische rechtspraak, de sharia, is
ook al geen pretje. Steniging, onthoofding en
mutilatie worden nog overal toegepast. Vorig
jaar was op tv een straf te zien van een 8-
jarig Arabisch jongetje dat een brood gestolen
had. Zijn rechterarmpje werd voor straf
verpletterd met behulp van een zware
vrachtauto die er langzaam overheen reed.
En deze cultuur wil minister Vogelaar in ons
land laten samensmelten met onze aloude
Westerse tradities. Ze verkondigde daarbij
(Vervolg op pagina 11)
de volgende enormiteit. ‘De Westerse samenleving
is het product van de zogenaamd
joods-christelijke cultuur. En dat komt’, zei
Ella, ‘doordat in de 16de en 17de eeuw veel
joodse allochtonen uit Spanje, Portugal en
Oost-Europa naar Nederland vluchtten en
hier bleven’. Hun afkomst is vaak nog steeds
herkenbaar aan hun naam. Bijvoorbeeld Lopez
Cardozo uit Portugal en Polak uit Polen.
Ze hebben ons land op ieder gebied
enorm verrijkt en integreren naadloos met
behoud van hun eigen religie en identiteit.
Maar dat is niet wat bedoeld wordt met
joods-christelijke cultuur. Die is namelijk bijna
2000 jaar ouder. En die berust op het feit
dat het christendom in feite gebaseerd is op
de joodse bijbel, de Tenach, met daarin de
Thora, de unieke wet met de tien geboden.
Die vormen nog steeds het ethisch fundament
van onze Westerse samenleving.
Minister Ella Vogelaar, die zich vermoedelijk
(Vervolg van pagina 10) nog nooit in religie heeft verdiept, maakte
met haar opmerkingen dan ook de blunder
van het jaar. Daarbij vergeet ze de basisprincipes
van immigratie totaal. Als een Nederlander
bijvoorbeeld naar Australië wil emigreren,
dan is hij daar alleen maar welkom
als hij de taal spreekt, de wetten kent en
werk heeft. En niemand is zo geschift om
daar te proberen werk te vinden als hij blijft
rondlopen op klompen, gestoken in een Volendammer
kostuum en daarbij ook nog weigert
Engels te spreken.
Ella Vogelaar heeft een beschamend gebrek
aan kennis en historisch besef geëtaleerd.
Wellicht kan iemand boven haar bureau
de volgende tekst ophangen. Die komt
uit de Koran en die gaat over degenen die
Allah niet accepteren: ‘Zij moeten ter dood
gebracht worden of gekruisigd. Of dat hun
handen en voeten worden afgekapt van
weerszijden…’ (Sura 5-37).
Misschien helpt dat een beetje…
Verschenen in ’t Scheldt van 9 augustus 2007

Prof. dr. Bob Smalhout werd in 1927 geboren in Amsterdam. Hij is gehuwd en woont in Bosch en Duin. Smalhout was onder meer hoofdgeneeskundige/anesthesioloog in het voormalig Militair Hospitaal in Utrecht en hoogleraar anesthesiologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 1994 is hij columnist van het dagblad De Telegraaf.

Geert Wilders: Genoeg is genoeg

Opinie Geert Wilders

De Koran is een fascistisch boek dat oproept tot geweld, schrijft Geert Wilders. Daarom moet dat boek, net als Mein Kampf, worden verboden.

Ik roep het al jaren: een gematigde islam bestaat niet. Voor wie mij niet wil geloven: lees de speech die de helaas vorig jaar overleden Italiaanse schrijfster Oriana Fallaci op 28 november 2005 hield in New York, toen zij een prijs in ontvangst nam ter ere van haar heldhaftig verzet tegen het islamofascisme en haar strijd voor vrijheid: ‘Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen Goede islam en Slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is (Oriana Fallaci, The Force of Reason, post-script, pag. 305, februari 2006).’

Ehsan Jami is zo’n ongelovige hond, een afvallige moslim die het lef had de profeet Mohammed een crimineel en sommige bepalingen uit de Koran achterlijk te noemen. En die het ook nog in zijn hoofd heeft gehaald op te komen voor andere afvallige honden en daar zelfs een comité voor heeft opgericht. Allah vindt voor afvalligheid de doodstraf gepast. Afgelopen zaterdag werd dat bijna realiteit: de ongelovige Jami werd door twee Marokkanen en een Somaliër tot bloedens toe in elkaar geramd.

Genoeg is genoeg. Laten we ophouden met politiek correct gedraai en gekonkel. Het is goed dat Jami nu beveiligd wordt en een schande dat dit niet eerder is gebeurd, maar het lost de kern van het probleem niet op. De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran. De teksten uit de Koran laten weinig aan de verbeelding over.

In verschillende soera’s worden moslims opgeroepen joden, christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen te onderdrukken, vervolgen of vermoorden, vrouwen te slaan en te verkrachten en met geweld een wereldwijde islamitische staat te vestigen. Soera’s te over die moslims oproepen en aanzetten tot dood en verderf.

Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is! Geef zo een signaal aan de overvallers van Jami en andere islamisten dat de Koran in ons land nooit en te nimmer als inspiratie of excuus voor geweld mag worden gebruikt.

Wat schaam ik me voor de Nederlandse politici. Hun naïviteit en ziekelijke streven naar de utopische gematigde islam, die ons land alleen maar hel en verdoemenis brengt. Wat schaam ik me voor al diegenen in en buiten kabinet en Tweede Kamer die de islamitische invasie van Nederland weigeren te stoppen. Wat schaam ik me voor de Nederlandse politiek die dag in dag uit de oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteit en misdaad accepteert en er geen antwoord op heeft.

Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven. Die vinden en bevorderen dat de Nederlandse cultuur gestoeld zal zijn op een joods-christelijke-islamitische traditie. Die een generaal pardon verlenen aan leugenaars en criminelen. Die de andere kant op kijken als homoseksuelen inmiddels bijna dagelijks in elkaar worden geramd. Die sharia-hypotheken willen invoeren.

Die met vertegenwoordigers van de terroristische Hamas in gesprek gaan. Die werkzaamheden verrichten voor de dictatoriale Marokkaanse koning. Die extremisten van de Moslimbroederschap als gesprekspartner zien. Die toestaan dat moslimmannen weigeren hun zieke vrouw te laten behandelen door mannelijke artsen. Die lak hebben aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië.

Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammed in Nederland: geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek.

Genoeg is genoeg.

Geert Wilders is fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid.

Bijgewerkt 8:05 8 augustus 2007

Gepubliceerd 8:02 8 augustus 2007 in De Volkskrant