31 maart 2006

Slappe knieën

n september werden spotprenten van de profeet Mohammed afgedrukt in een Deense krant. Aanvankelijk was er niets aan de hand, maar enkele radicale Deense imams gingen op expeditie naar Arabische landen. De resultaten van deze expeditie werd toen snel zichtbaar: bedreigingen, demonstraties, vernielingen en in brand steken van westerse, vooral Deense ambassades, rellen, doden en gewonden. Die imams hebben gebruik gemaakt van onze vrije rechtstaat om hun godsdienst te belijden. Maar als die vrijheid hun niet goed uitkomt gaan zij de hulp inroepen van landen die geen vrijheid van mening kennen en ook niet tolereren. Wij kennen het vervolg van het verhaal, waar men zou verwachten dat de landen van de EU zich fel teweer zou stellen tegen iedere beknotting van de persvrijheid vertoonden zij slappe knietjes en lieten zij de Denen aan hun lot over. Zo is het gesteld met Europa: er is amper geschoten of de witte vlag wordt reeds gehesen. Inzake terrorismebestrijding betekent Europa niet veel meer dan een papieren tijger. Maar ook onze Stekense gekozenen zijn in hetzelfde bedje ziek. In verband met het verschijnen van de cartoons over Mohammed, bracht het Vlaams Belang een motie naar voor in de raad van 28 maart 2006, “inzake aantasting van de vrije meningsuiting door de moslims”. Slechts vier dapperen tekenden deze motie en keurden het gewelddadige gedrag van de moslims af.

Volgende gekozenen hebben de motie niet getekend, hebben slappe knieën en verdienen niet verkozen te worden bij de volgende verkiezingen: Van Remoortel Jan, Van Nielandt François, Rollier Herman, Van Gucht Prosper, Smet Prosper, De Hooghe Adolf, Verschueren Jeanot, Backaert Dirk, Van Duyse Kris, Van Campenhout Gunter, Van Daele-Gyselinck Ann, Behiels Lisette, Schelfhout Lieven, Merckx Cyriel, De Blieck André, De Rechter Stanny, Mels Bernard en Merckx Freddy.

Het sterke geslacht

Deense vrouwen schijnen minder last te hebben van slappe knieën. Pagina grote advertenties die Arla Foods in de Arabische kranten plaatste zijn niet in goede aarde gevallen bij Deense vrouwen. De gewraakte advertenties moesten het verkoopscijfer van het voedingsbedrijf terug opkrikken na de cartoon perikelen.

De teksten die de zuivelonderneming heeft gebruikt, worden als een knieval ervaren voor de Islam en als onnodig verontschuldigend opgevat.

Vrouwenbewegingen hebben zelfs hun leden opgeroepen tot een boycot van Arla producten. Het voedingsbedrijf heeft met de desbetreffende advertenties de vrouwenonderdrukking in de islamitische wereld ten onrechte gelegitimeerd, aldus de aanklacht van de vrouwenbewegingen. Zo horen wij het graag en zo hoort het.

Bron: Agrarisch Dagblad

Rusthuisbedden

In 2005 waren er in Vlaanderen 62.091 rusthuisbedden dat betekend één bed op 97 inwoners. Voor Stekene met zijn 16.882 inwoners betekend dat 174 bedden.

Volgens de programmacijfers van de Vlaamse overheid heeft Vlaanderen nood aan 74.387 rusthuisbedden, dat is één bed op 81 inwoners. Voor Stekene betekent dat nood aan 208 rusthuisbedden.

Stekene heeft slechts 100 bedden ter beschikking en heeft dus een tekort aan 108 rusthuisbedden.

Het OCMW plant een dertigtal aanleunflats die zullen gebouwd worden in de onmiddellijke omgeving van het bestaande rusthuis. Wat volgens de cijfers van de Vlaamse overheid veel te weinig is.

Een en ander was voor het Vlaams Belang voldoende reden om een bijkomend punt aan de agenda van de gemeenteraad van 28 maart 2006 toe te voegen. Ons voorstel was om gronden ter beschikking te stellen aan een bestaande VZW die gespecialiseerd is in het uitbaten van rusthuizen. Op die wijze kan de gemeente ontsnappen aan de hoge kosten die het bouwen van een rusthuis of serviceflats met zich meebrengt.

Maar voor Heyse en het gemeentebestuur is dat allemaal niet nodig. Ten eerste werden de cijfers van de Vlaamse overheid betwist en daarbij wordt er van uitgegaan dat de geplande aanleunflats voldoende zullen zijn om het tekort op te vangen.

Ondertussen staan er voor het rusthuis van het OCMW 395 op de wachtlijst en voor de privé serviceflats meer dan 100, dat betekent meer dan 500 senioren die wachten om geplaatst te worden. Van vergrijzing heeft men op Stekene blijkbaar nog niet gehoord.

Dat het gemeentebestuur niet vooruitziend is toonden wij aan met ons vorig artikel over rusthuisbedden. Stekene beschikt over een groot patrimonium van bouwgronden. De gronden rond het OCMW, brandweerkazerne en achter het voormalig politiecommissariaat zijn gronden die rood ingekleurd zijn op het gewestplan en dus bouwgronden.
En wat doet men met die gronden? Niets, tenzij een park aanleggen (dat men niet kan onderhouden zoals uit het verleden gebleken is). Men gaat wat boompjes planten en dat op gronden met een waarde van 120 € de m². Wij vinden dat puur wanbeheer en verspilling van middelen een betere zaak waardig. Als de gemeente dan toch bomen wil planten dat zij dat dan doen op gronden van 1,20 €.
Ondertussen grijpt de vergrijzing om ons een en doet de gemeente of haar neus bloedt. Volgens een andere studie zullen er over 15 jaar in Vlaanderen 80.000 alleenstaanden méér zijn dan vandaag. Voor een gemeente gelijk Stekene is dat 260 alleenstaanden méér. In 2040 zal een op tien Vlamingen ouder zijn dan 80 jaar, daarom moeten wij nu investeren in kleine woningen die gemakkelijk aangepast kunnen worden aan de noden van ouderen die daardoor zo lang mogelijk zichzelf kunnen behelpen.