29 april 2006

Parkeerplaats voor vrachtwagens

Aan de carpooling aan de expresweg is een nijpend tekort aan parkeergelegenheid voor vrachtwagens. Vrachtwagens maken dan ook gebruik van de parkeerplaatsen voor personenwagens. Tot voor kort bleek dat geen probleem te zijn. Maar nu heeft de politie in een rondschrijven laten weten dat dit niet langer getollereerd zal worden. Er zullen boetes volgen voor wie nog langer gebruik maakt van de parkeerplaatsen voor personenwagens. Parkeerboetes uitschrijven is uiteraard een lucratieve bezigheid die geld in het laatje brengt en waarvoor men weinig en ongevaarlijke inspanning moet leveren. Wij trokken dan ook naar de gemeenteraad met de vraag om te voorzien in meer en veilige parkeergelegenheid voor vrachtwagens. Dat "veilig" is niet verbodig, want de nacht daarvoor was een complete camion vertrokken met de noorderzon. Het dient gezegd dat de burgemeester er wel oren naar had. Hij verwees naar de parkeerplaats in de ambachtelijke zone. Zo gepiept dus, maar toch niet helemaal, want toen gevraagd werd naar camera bewaking werd dit afgewimpeld naar meer toezicht door de politie.

Dat laatste is meer dan nodig in het licht van de laatste gebeurtenissen: Op 18 april werd en echtpaar overvallen in de Hellestraat. Op 20 april werd er ingebroken in twee bedrijven in de Zandstraat en in één bedrijf in de Bettestraat. Op 21 april was het weer prijs in de Bettestraat. Er werden deze week een paar camionetten gestolen in Sint-Gillis. Op 25 april werd een complete vrachtwagen met lading gestolen op de carpooling aan de expresweg. Ondertussen werd er op zeven jaar zevenmaal ingebroken in een computerwinkel in Stekene. Het is alsof wij in het wilde westen leven waarin de bedrijven het grootste slachtoffer zijn die worden vier maal gemolken, eenmaal door de inkomsten belastingen, eenmaal met de onroerende voorheffing waar de gemeente het overgrote deel van binnenrijft, nog een keer door de gemeente en nu nog eens door dieven. Als de gemeente in gebreke blijft inzake veiligheid waarvoor betalen wij dan eigenlijk belastingen? Het minste wat de gemeente kan doen is zorgen voor camera bewaking, in Mechelen is men daar reeds achter gekomen, wanneer in Stekene?

10 april 2006

De werkman

Uit de wandelgangen van de gemeente vernemen wij dat Freddy Willockx zijn klassieke achterban van arbeiders gaat vervangen door intellectuelen en groenen. Of het een met het ander samengaat laten wij hier even buiten beschouwing.
Feit is dat de twee gekozenen voor de SP.A Van Nielandt en Verschueren de plaats moeten ruimen voor jongeren en groenen. Want Willockx wil een kartel met de groenen zoals in Sint-Niklaas. De reden voor deze koerswijziging, aldus Willockx, komt er omdat de werkman toch niet meer voor de SP.A stemt maar voor het Vlaams Belang. Dat laatste weten wij al langer dan vandaag natuurlijk. Want de werkman heeft meer gezond boerenverstand dan groenen en intellectuelen samen. De SP.A kiest liever een ander volk dan het volk waardoor zij groot werden en zich rijkelijk konden bedienen van de macht. Met andere woorden, kiest het volk niet meer voor u, kies dan een ander volk.
Het gevolg kennen wij, Van Nielandt, meer dan 40 jaar militant voor de SP.A is woedend en dreigt met een scheurlijst op te komen. Het vervolg van het gevolg zullen wij zien met de komende verkiezingen, het belooft in ieder geval spannend te worden.

Heersende ziekte

Aan het woord is Lex Moolenaar journalist bij Gazet van Antwerpen: “Volgens de Antwerpse Inspectie Financiën ontbreekt het onze bewindslieden soms aan financieel verantwoordelijkheidsgevoel en dat is blijkbaar een ziekte die heerst bij alle overheden. Tussentijdse financiële rapporten zijn onontbeerlijk voor grote projecten”.

Het is alsof de woorden geschreven werden op de maat van de Stekense politiek. Met dit verschil dat er bij ons niet eens gerekend wordt laat staan een tussentijds financieel rapport gemaakt wordt. Denken wij maar aan de verbouwing van het gemeentehuis, waar er van uitgegaan werd (gerekend werd er niet) dat zulks een miljoen euro zou kosten komt men nu uit op het dubbele. Hetzelfde geld voor het Cultureel Centrum, hoeveel dat jaarlijks gaat kosten heeft de gemeente nog niet berekend.

Als het kalf verdronken is en het geld op is denkt men aan maatregelen. Die maatregelen gaan steeds dezelfde richting uit: belastingverhogingen.
Ondertussen laat ons gemeentebestuur het niet aan zijn hart komen en laten zij het zich smaken in dure restaurant bezoeken. Maar het gaat hier maar om ons geld nietwaar? En voor de argeloze burger die denkt al eens getrakteerd te worden door een of ander schepen moet weten dat hij met zijn eigen vet gesmeerd wordt, want ook hier passeren onze vroede bestuurders de gemeentelijke kassa om hun “onkosten” te laten verzilveren.

Wij leven in exalterende tijden zou Theo Lefevre gezegd hebben.

09 april 2006

Papieren

Donderdag 6 april hadden wij een interessante lezing over de problemen van de boeren en de toekomst van het platteland.

Vroeger, niet zolang geleden, kon men zonder problemen thuis een varkentje slachten. Een noodslachting gebeurde thuis en het vlees werd verkocht bij de buren. Dat gebeurde allemaal zonder papieren en zonder dat er een vuiltje aan de lucht was.

Tegenwoordig is zoiets ondenkbaar, tenzij voor een bepaalde soort mensen. Die mogen thuis slachten, mogen hier verblijven zonder papieren. Dat wordt zoals men zegt gedoogd.

Dieren krijgen oormerken, dieren zonder oormerken zijn een kwalijke zaak voor de boer. Hier geen gedoogbeleid maar een harde aanpak.
Ondertussen staat Gaia met een belerend vingertje te zwaaien over dieren- en ander leed.

Aan de zijlijn staan de groenen klaar om de boer de les te lezen en te leren boeren zoals zij dat zouden willen, want zoals iedereen weet weten die van
’t stad het veel beter. Zure regen is van de agenda gevoerd want nooit bestaan, alleen in de verwarde geest van geitenwollensokkendragers.

Voor mest uit te rijden heeft men de juiste papieren nodig, om wind te laten nog niet.
Een milieuvergunning aanvragen betekent zoveel als een langdurig kruisverhoor waaraan criminelen onderworpen worden.

Wij kennen nu fijn stof, nitraten in het drinkwater, Kyoto, worden de landbouwsubsidies in vraag gesteld.
Er gaan zelfs stemmen op om de boeren uit de derde wereld meer kansen te geven hun producten bij ons te slijten. Uitgerekend de derde wereld waar mensen van honger omkomen.

Is er nog toekomst voor het platteland, of beter gezegd is er nog plaats voor gezond boerenverstand ?

De volledige tekst van de toespraak vindt u hier.