31 januari 2007

Knechtjes

Op 22 januari was het voor de tweede keer verzamelen geblazen voor de nieuw verkozen gemeenteraad. De winter had voor het eerst zijn opwachting gemaakt en buiten was het koud. Binnen de raadzaal was het des te warmer, de temperatuurmeter stond op 25,6°... De valse noten stoomboot van Al Gore over Kyoto was blijkbaar nog niet aangekomen in Stekene. Op de tafels van de raadzaal stonden, zoals altijd, politiek correcte glazen flessen met water voor de raadsleden. Water dat gretig zijn weg vond naar de dorstige kelen van de raadsleden. Als de secretaris het raam openzet om wat te verkoelen wil ik hem toeschreeuwen dat toch niet te doen wegens acuut overstromingsgevaar door het wegsmelten van de poolkap. Maar ik kom juist tot het besef dat ik niet langer gemeenteraadslid ben en dus mijn mond moet houden. Ondanks het ongelukkige optreden van de secretaris bleef Stekene gelukkig gespaard van een zondvloed. Omdat schrijvers van de pers niet meer opdagen om verslag te doen van de gemeenteraad, heb ik mij dan maar genesteld aan de tafel bestemd voor de afwezige pers. De raad was pas begonnen of de postjes in allerlei besturen en intercommunales werden keurig verdeeld onder alle politiek correcte partijen. In de praktijk liep bijna elke stemming uit op eenentwintig stemmen voor de politiek zuiveren tegen vier stemmen voor het Vlaams Belang. De socialisten en de groenen stemden mee met de meerderheid en zijn daarmee overgelopen naar de vijand. Daarna werden meer dan vijftig belastingen gestemd door de meerderheid.. Ook hier waren het de vier gekozenen van het Vlaams Belang die enig weerwerk leverden tegen deze vergaande geldklopperij. De lezer weet met deze waar hij aan toe is, de enige oppositie die overblijft zijn de vier gekozenen van het Vlaams Belang. De roden en de groenen hebben zich laten kennen als knechtjes van de GeBe en de CD&V en laten daarmee hun kiezers in de steek.

Boze Freddy

Een gekregen paard kijkt men niet in de mond zegt de volksmond, maar in Stekene kan dat anders uitpakken. Omdat het niet altijd Sint-Niklaas moet zijn die geschenken uitdeelt, werd door de politiezone Sint-Gillis-Waas - Stekene een oud voertuig geschonken aan de gemeente Stekene. Onverdeelde vreugde in het kamp van Stekene? Neen dus. Freddy Merckx van de CD&V vond het niet kunnen dat zomaar een voertuig geschonken werd zonder meer inlichtingen dan een povere foto van het desbetreffende voertuig. Hij wilde het chassisnummer weten en een volledig verslag van de staat van het voertuig en vooral waarom de politiezone dat voertuig aan de gemeente Stekene wou schenken. Met andere woorden Freddy wou een autopsieverslag tot en met de laatste moer van het voertuig. Freddy was duidelijk vergeten dat hij deel uitmaakt van de meerderheid. Of zou het kunnen dat hij boos is omdat hij niet langer voorzitter is van het OCMW?

08 januari 2007

Hallo?

Telefonisten zijn er in alle maten en kleuren. Zo gelukte het de Brusselse schepen voor sport Bertin Mampaka in minder dan twee jaar tijd het bedrag van 33.000 euro op te bellen met zijn diensttelefoon, dat is zo een 60.000 Fr. per maand. Daar kan zelfs burgemeester Stany De Rechter een punt aan zuigen, die belde met zijn diensttelefoon de eerste maand van zijn burgemeesterschap voor 17.350 Fr op. Stany kan eens in de leer gaan bij sport schepen Mambaka.

04 januari 2007

Weg met de koning

Dinsdag 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad ge├»nstalleerd. Traditiegetrouw was er veel volk in de raadzaal om het gebeuren te volgen en te supporteren voor de nieuw gekozenen. Tot zover geen nieuws, alleen wordt er niet langer gezworen op de koning en de wetten van het Belgische volk. Door het nieuwe gemeentedecreet is de eedformule: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. De koning en de Belgen komen er niet meer aan te pas en wij vinden dat, als Vlaams nationalisten, een stap in de goede richting.
Het afnemen van de eed in handen van de burgemeester, zoals dat heet, verliep zo goed als vlekkeloos. Voor alle zekerheid lag er een spiekbriefje klaar mocht iemand de draad kwijt geraken en verstrikt geraken in zijn eed. Wie overtuigend zijn eed begon af te leggen was schepen De Blieck. Helaas verslikte hij zich in zijn eed waardoor hij toch moest spieken. Daarmee is overtuigend bewezen dat schepen De Blieck wel kan lezen.

Gezondheid

Wie haar entree niet gemist heeft is de kersverse CD&V gekozene Ingeborg Temmerman. Zij verwelkomde onze vier gekozenen van het Vlaams Belang met drie kussen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar. Ingeborg is een boerendochter en verpleegster die weet wanneer een schutskring noodzakelijk is en wanneer niet. Wij wensen Ingeborg uiteraard evenveel geluk en gezondheid zonder dat daar een schutskring aan te pas komt. Hoe zou men haar anders kunnen kussen?

Bokkensprongen

Wie de gekste bokkensprongen maken zijn de Gemeentebelangen. Bij de verkiezingen waren er twee overwinnaars: de GeBe en het Vlaams Belang. Beide partijen hebben een ruime meerderheid van 14 zetels. Het zou getuigen van respect voor de uitspraak van de kiezer dat Vlaams Belang en de GeBe de gemeente besturen. Maar hier heeft de GeBe geen horen naar. Dat komt door het cordon sanitair zal de wijze lezer opmerken. Maar wat zeggen de GeBe in hun basisprogramma? Daar kunnen wij lezen dat de GeBe “geen politieke partij in de klassieke zin van het woord is maar een streekgebonden formatie die het grootste belang echt aan de zelfstandigheid van de gemeente”. Maar dat zijn woorden, in feite zijn de GeBe de gevangenen geworden van de VLD. Dat kwam nog maar eens pijnlijk aan de oppervlakte op de website van deze partij, daar wordt Stanny De Rechter voorgesteld als een VLD burgemeester samen met Backaert als OCMW voorzitter. Ondertussen is dat bericht van het web gehaald, maar geen nood, wij hebben dat bericht voor alle zekerheid opgeslagen zoals u hieronder kan zien.

Nog vreemdere sprongen maakt de GeBe door Anny Baert voor te dragen en te kiezen als OCMW raadslid. Voor alle duidelijkheid, Anny Baert stond op de lijst van de groenen op de tweede plaats. Wij kunnen alleen besluiten dat de GeBe een partij geworden is zonder programma en principes, alleen de macht telt met de daaraan verbonden profijten en prebenden. Maar dat wisten wij al langer dan vandaag.