19 april 2011

23 februari 2009

Fel protest tegen sloop historische hoeves

Tegen de sloop van historische hoeves in Kieldrecht is fel protest gerezen. Actievoerders van Doel 2020 hebben twee historische boerderijen bezet in Kieldrecht. Reden: de gebouwen moeten gesloopt worden. Waarom ,dat is ons volstrekt onduidelijk ,laat Jan Creve van Doel 2020 optekenen. Dit is slopen om te slopen want de gebouwen staan voor niets of niemand in de weg. Maar volgens de Vlaamse overheid moeten de gebouwen gesloopt worden omdat zij in waardevol natuurgebied liggen. Maar wat blijkt nu? De hoevegebouwen liggen helemaal niet in natuurgebied. Eén boerderij ligt niet midden in ,maar vlakbij een druk bereden weg aan de rand van het natuurgebied Putten-West. Dit natuurgebied werd indertijd zodanig uitgetekend dat alle hoeves buiten het gebied vallen; in tegenstelling van wat minister Peeters beweert, heeft de afbraak niets te zien met de realisatie van een natuurgebied. Dat men daarbij bewust voorbijgaat aan de ecologische waarde van het oude boerenerf met zijn zwaluwen is veelzeggend en getuigt van gebrek aan inzicht en onkunde. Bij de andere boerderij, Hof ter Walle, is men van plan alleen het hoofdgebouw te laten staan terwijl men de eeuwenoude en oudste schuur in de regio wil afbreken. Minister Peeters heeft niet alleen gebrek aan ecologisch inzicht, ook ontbreekt het hem aan cultuurhistorisch inzicht. Door het felle protest komt er uitstel van.

31 oktober 2007

Waarom ? Daarom !

Kent u ook de verhaaltjes dat er vandaag transfers zijn van noord naar zuid en dat die solidariteit maar normaal is omdat het vroeger omgekeerd was ?

Gelooft u die ? Lees dan dit pamflet uit 1918.

25 oktober 2007

Pleiten sullen voor onafhankelijkheid ?

Kosovo, Montenegro, Schotland, Vlaanderen. Vier vlekken op de kaart van Europa. De eerste twee landen worden onafhankelijk. Schotland doet vandaag een belangrijke stap. België krijgt een verantwoordelijkheid voor Kosovo. Is een independentist in Europa melaats, een domoor of een sul?
De zuinige Vlamingen kunnen iets leren van de gierige Schotten. Royal Bank of Scotland vormt een trio met Fortis en Banco Santander voor een tegenbod van 72 miljard euro op ABN Amro. Alex Salmond is de oud-economist van de Royal Bank of Scotland en een bouwmeester van de Schotse onafhankelijkheid. De Royal Bank of Scotland is de vijfde grootste bank ter wereld. Het is geen toeval dat Salmond de Scottish National Party tot een te duchten onafhankelijkheidspartij smeedde. Voorzitter Salmond kijkt met vertrouwen naar de verkiezingen voor het Schotse parlement van vandaag.
Het is geen toeval dat Remi Vermeiren, ex-hoofd van KBC Bank, met een resem professoren, financiële deskundigen en intellectuelen het Manifest van de Denkgroep in De Warande voor Vlaamse en Waalse onafhankelijkheid schreef. Bankiers en boekhouders hebben vaak slimmere meningen over het nut en het lot van een land dan de beroeps van de partijen. De beroeps vechten voor hun boterham en niet altijd voor het heil van hun burgers, wat zij gaarne beweren. Zij stellen zich daarmee glanzender en trotser op dan eerlijk is. België is voor Guy Verhofstadt en konsoorten al te min, wat zouden zij gelukkig zijn in iets dat zij ten onrechte beschouwen als de negorijen Vlaanderen of Wallonië.
Niemand verlaat graag een venijnig, ongelukkig, bitter huwelijk. Het ontvluchten van dat vagevuur vraagt moed en inspanningen, want veranderen is enkel voor de durvers. De dulders tot zij barsten, zijn meestal lafbekken. Helpt een dosis domheid of wereldvreemdheid om de keuze te maken voor een nieuw onafhankelijk land? Bij de tegenstanders en de voorstanders van boedelscheidingen zitten evenwichtige lieden. Met de ondernemer Rudi De Kerpel zetelde ik bij de voorstanders van Vlaamse onafhankelijkheid in een recent debat over de economische zin of onzin van een dergelijke breuk. Rudi is een bevlogen amateur-politicus en kent de Wetstraat zo goed als een professioneel. Aan de andere kant van de tafel vormden Rudy Aernoudt en Tony Mary front.
Het gesprek van twee uur was bij tijden bits, bijterig, luid. De argumenten van de twee kampen bleven van niveau. Aernoudt kent zijn zaken en durft de nek uit te steken, wat in dit doodbrave en leprose land een heldendaad is. De Vlaamse hoofdambtenaar, die vorige week klokkenluider werd, publiceerde zijn argumenten in een boek dat de analyse deelt van het Manifest van de Denkgroep in De Warande. Hij volgt niet het besluit van de Manifestgroep: de onafhankelijkheid van Vlaanderen en Wallonië en een gezamenlijk beleid en gezamenlijke centen van Vlamingen, Walen en Brusselaars voor Brussel. Aernoudt wijst op de talrijke moeilijkheden om België om te bouwen tot twee onafhankelijke staten van de Europese Unie. Die moeilijkheden ontkent niemand. De geesten scheiden bij de vaststelling dat voort knoeien met staatshervormingen ten minste even moeilijk is en de onsamenhangendheid van het landsbeleid zal versterken tot België barst aan zijn constipatie.
Vandaag staan de Schotten bij de stembus. SNP vertelt hen al jaren dat de Unie met Engeland, die leidde tot het Verenigd Koninkrijk in 1707 (dat wordt deze maand herdacht), na driehonderd jaar geen toegevoegde waarde meer heeft, de Schotten knevelt, hen de rechtmatige inkomsten ontzegt van olie tegen 60 en meer dollar per vat en hen eveneens belet "to rejoin the world". De Schotten zijn Labour zo beu, en "hun" Gordon Brown eveneens - een dorre Schot, de troonopvolger van Tony Blair - dat zij SNP als grootste partij naar Hollyrood, het Schotse parlement in Edinburgh, zullen sturen. Dat leidt niet tot een Schotse Stomme van Portici en het verjagen van de Engelse "bezetters", maar wel tot een grote stap naar de onafhankelijkheid van Schotland binnen de Europese Unie.
De financiële elite van Schotland steunt openlijk dat independentisme. Sir George Mathewson, oud-voorzitter van Royal Bank of Scotland, steunt publiek de onafhankelijkheid. Mathewson is de architect van de uitmuntendheid van de Schotse banken (1 op 6 Schotten in de privé-sector werkt voor een financiële instelling) - een branche die Londen vergat te subsidiëren, zoals de Amerikaanse importhightech die na de dotcomboom verschrompelde. Ben Thomson, voorzitter van de zakenbank Noble Group, zegt "onafhankelijkheid is meer een kans dan een bedreiging". Enzovoort. De bankiers van Schotland verwerpen de voogdij van de City of London en lonken naar een positie als Luxemburg of Zwitserland. Steun de Schotse en de Vlaamse bankiers en hun gedurfde ideeën.
Frans Crols

De auteur is directeur van Trends.

Frans Crols komt naar Stekene spreken over het Warande manifest op zaterdag 17 november om 15 uur in OC De Statie

19 oktober 2007

Geen wilden ?

In het Katholiek Nieuwsblad staat een boekbespreking van Paul Scheffer “Het land van aankomst”. Paul Scheffer is een intellectueel die, dolend door de linkse mist, stuit op rechtse waarheden? Het schaap op de voorkant nodigt uit tot een dergelijke karakterisering. Maar daar doen we Paul Scheffer mee tekort.
Hij maakte begin 2000 naam met zijn essay “Het multiculturele drama”. Vanaf dat moment werd het integratiedebat “salonfähig”. Niet zonder slag of stoot, want ook Scheffer kreeg uit zekere hoeken de wind van voren, maar vanwege zijn onberispelijke
links intellectuele antecedenten en de veranderende tijdsgeest overleefde hij dat….
Gezegd moet worden dat Scheffer zijn huiswerk grondig heeft gedaan. Hij belicht het immigratieprobleem uit vele hoeken, terwijl hij zijn best doet een open houding te bewaren.
Zo is de doorbraak dat Filip Dewinter, partijleider van het Vlaams Belang, in een boek als dit uitgebreid geciteerd en intellectueel serieus wordt genomen, zonder dat meteen een politiek correcte diskwalificatie volgt…
Kijk, kijk, zouden wij dan toch geen wilden zijn zoals kardinaal Danneels beweerde?

18 augustus 2007

Zoetenaard

De Raad van het OCMW-Stekene koos in 1993 “Zoetenaard” als naam voor hun Woon- en Zorgcentrum omdat dit vroeger de naam was van een stuk land te Stekene met een zéér symbolische betekenis: “een plaats waar het goed is om leven”. Aldus kunnen wij lezen in de informatiebrochure van het rusthuis.

Wij zijn eens gaan grasduinen in het boekje over Typonomie van Stekene van Prof. Leo Van Goethem of deze bewering wel klopt met de werkelijkheid. En zoals wij vermoedden neemt het OCMW zijn wensen voor werkelijkheid.

Zoetenaard bestaat uit twee woorden namelijk “zoeten” en “aard”.

Aart heeft de betekenis van een stuk grond, zo is er sprake van “Den Aert in 1470, “Paskens Aert” in 1569, den gemenen Aert, de Aert van J. De Block, een Aerdeken, en een Herdeken in 1674.

Al die aarden lagen aan de vaart. De Gemene aard, dit is de publieke-de Gemeenteaard, lag aan de Kaaistraat.

Het woord “aard” of “herd” bestaat niet meer in onze taal. Een oude betekenis was: woeste grond waar iedereen zijn schapen mocht laten grazen.

Daar nu de los- en laadplaatsen aan de vaart door het vele lossen en laden woeste gronden geworden waren die enkel nog goed waren om er de schapen op te laten lopen, werden ze in Oost Vlaanderen op de duur ook “aard” genoemd. Zo kreeg aard de betekenis van: aanlegplaats voor schepen, los- en laadplaats.

Zoete heeft hier de betekenis van goede vruchtbare grond, in tegenstelling van zure onvruchtbare grond.

Zoetenaart betekend dan een vruchtbaar stuk grond gelegen aan de vaart.

Tot nader inzicht ligt het rusthuis Zoetenaard nog niet aan de vaart en heeft daar trouwens nooit gelegen. Waar de gronden vandaar komen weten wij met alle zekerheid: die werden in 1835 geschonken aan het “armenhuis” zoals dat vroeger heette door Maria Van Goethem.

Leo Van Goethem was de grootoom en Maria Van Goethem een overgroottante van schrijver dezes.

14 augustus 2007

Prof. dr Bob Smalhout: De Blunder van het jaar

Vandaag een week geleden verscheen in
Trouw een groot interview met minister Ella
Vogelaar (PvdA, Wonen, Wijken en Integratie).
Zij had op een seminar in Rome over de
islam en integratie het licht gezien: Nederland
dient op den duur een land van joodschristelijke-
islamitische tradities te worden.
En de islam moet integreren in onze cultuur.
In brede kring is daar nu de pleuris over uitgebroken.
De VVD en de PVV (Wilders) zijn woedend,
evenals de ChristenUnie. De PvdA ziet uiteraard
geen kwaad in de woorden van minister
Vogelaar en vreemd genoeg ook het
christelijke CDA niet. Deze begrijpen kennelijk
nog niet dat ze met deze lankmoedige
houding hun hoofd al reeds in de strop hebben
gestoken. Want Ella Vogelaar vertegenwoordigt
een dominante stroming binnen de
PvdA die het aloude linkse principe van ‘weg
met ons’ weer nieuw leven wil inblazen.
Nederland telt nu al reeds ruim 1 miljoen
moslims in alle graderingen van orthodoxie.
Naar verhouding van ons aantal inwoners
zijn wij één van de meeste geïslamiseerde
landen van Europa.
De islam is nu al reeds de tweede godsdienst
in ons land. Maar het grootste probleem
is dat moslims van alle immigrantengroepen
zich het moeilijkst laten integreren.
En ondanks de succesvolle inpassing van
vele islamitische medeburgers, is het aantal
door moslims veroorzaakte problemen zeer
groot. Hun ontwikkelingsniveau is gemiddeld
laag en het respect voor andere culturen en
religies is gering. En dat zegt zelfs de Algerijnse
hoogleraar in de geschiedenis van de
islam Mohammed Arkoun.
TAALBEHEERSING
Bijna een half miljoen Nederlandse moslims
beheersen onze taal nauwelijks en willen dat
ook niet leren. De criminaliteit is hoog. Nederland
heeft leren leven met misstanden die
wij vroeger niet kenden zoals discriminatie
van vrouwen, mishandeling van echtgenotes
en dochters, bloedige eerwraak, virulent antisemitisme
en verheerlijking van geweld en
terreur. Typisch Nederlandswesterse tradities,
zoals sinterklaasoptochten en kerstvieringen,
worden in door moslimallochtonen
overheerste wijken onmogelijk
gemaakt.
Daarbij neemt hun aantal
sterk toe. Niet eens
zozeer door de komst
van nieuwe immigranten,
maar vooral door
hun grote kindertal. De
bevolkingsgroei van Nederland
wordt door twee derde daardoor veroorzaakt.
Dat geldt trouwens voor de hele
wereld. Zo groeide het christelijke deel van
de wereldbevolking de laatste vijftig jaar met
47 procent, de boeddhisten met 63 procent,
maar de moslims met 235 procent!
In Groot-Brittannië steeg de moslimpopulatie
de laatste dertig jaar van 82 000 tot 2 miljoen.
Dat is een stijging van 2 500 procent!
De belangrijkste wapens voor een islamitische
overheersing zijn dus niet eens hun beruchte
terreurorganisaties, maar hun grote
vruchtbaarheid, gestoeld op vrouwenonderdrukking.
Het ziet ernaar uit dat inderdaad het Westen,
maar vooral ons land, zich al aardig aan het
aanpassen is. De overheid vermijdt zoveel
mogelijk conflictueuze situaties en grijpt zelden
in. Toch is het goed te realiseren dat
meer dan 90 procent van alle bloedige conflicten
op de wereld door moslims wordt veroorzaakt.
En dat is ook niet verwonderlijk,
want de islam is niet zo vredig. De islamitische
‘bijbel’, de Koran, staat vol met rigoureuze
maatregelen en straffen. Zoals onthoofden,
stenigen en het afhakken van handen,
voeten en benen. En dat vooral bij ‘ongelovigen’.
Dat zijn dus alle niet-moslims.
SHARIA
De islamitische rechtspraak, de sharia, is
ook al geen pretje. Steniging, onthoofding en
mutilatie worden nog overal toegepast. Vorig
jaar was op tv een straf te zien van een 8-
jarig Arabisch jongetje dat een brood gestolen
had. Zijn rechterarmpje werd voor straf
verpletterd met behulp van een zware
vrachtauto die er langzaam overheen reed.
En deze cultuur wil minister Vogelaar in ons
land laten samensmelten met onze aloude
Westerse tradities. Ze verkondigde daarbij
(Vervolg op pagina 11)
de volgende enormiteit. ‘De Westerse samenleving
is het product van de zogenaamd
joods-christelijke cultuur. En dat komt’, zei
Ella, ‘doordat in de 16de en 17de eeuw veel
joodse allochtonen uit Spanje, Portugal en
Oost-Europa naar Nederland vluchtten en
hier bleven’. Hun afkomst is vaak nog steeds
herkenbaar aan hun naam. Bijvoorbeeld Lopez
Cardozo uit Portugal en Polak uit Polen.
Ze hebben ons land op ieder gebied
enorm verrijkt en integreren naadloos met
behoud van hun eigen religie en identiteit.
Maar dat is niet wat bedoeld wordt met
joods-christelijke cultuur. Die is namelijk bijna
2000 jaar ouder. En die berust op het feit
dat het christendom in feite gebaseerd is op
de joodse bijbel, de Tenach, met daarin de
Thora, de unieke wet met de tien geboden.
Die vormen nog steeds het ethisch fundament
van onze Westerse samenleving.
Minister Ella Vogelaar, die zich vermoedelijk
(Vervolg van pagina 10) nog nooit in religie heeft verdiept, maakte
met haar opmerkingen dan ook de blunder
van het jaar. Daarbij vergeet ze de basisprincipes
van immigratie totaal. Als een Nederlander
bijvoorbeeld naar Australië wil emigreren,
dan is hij daar alleen maar welkom
als hij de taal spreekt, de wetten kent en
werk heeft. En niemand is zo geschift om
daar te proberen werk te vinden als hij blijft
rondlopen op klompen, gestoken in een Volendammer
kostuum en daarbij ook nog weigert
Engels te spreken.
Ella Vogelaar heeft een beschamend gebrek
aan kennis en historisch besef geëtaleerd.
Wellicht kan iemand boven haar bureau
de volgende tekst ophangen. Die komt
uit de Koran en die gaat over degenen die
Allah niet accepteren: ‘Zij moeten ter dood
gebracht worden of gekruisigd. Of dat hun
handen en voeten worden afgekapt van
weerszijden…’ (Sura 5-37).
Misschien helpt dat een beetje…
Verschenen in ’t Scheldt van 9 augustus 2007

Prof. dr. Bob Smalhout werd in 1927 geboren in Amsterdam. Hij is gehuwd en woont in Bosch en Duin. Smalhout was onder meer hoofdgeneeskundige/anesthesioloog in het voormalig Militair Hospitaal in Utrecht en hoogleraar anesthesiologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 1994 is hij columnist van het dagblad De Telegraaf.