31 oktober 2007

Waarom ? Daarom !

Kent u ook de verhaaltjes dat er vandaag transfers zijn van noord naar zuid en dat die solidariteit maar normaal is omdat het vroeger omgekeerd was ?

Gelooft u die ? Lees dan dit pamflet uit 1918.

25 oktober 2007

Pleiten sullen voor onafhankelijkheid ?

Kosovo, Montenegro, Schotland, Vlaanderen. Vier vlekken op de kaart van Europa. De eerste twee landen worden onafhankelijk. Schotland doet vandaag een belangrijke stap. België krijgt een verantwoordelijkheid voor Kosovo. Is een independentist in Europa melaats, een domoor of een sul?
De zuinige Vlamingen kunnen iets leren van de gierige Schotten. Royal Bank of Scotland vormt een trio met Fortis en Banco Santander voor een tegenbod van 72 miljard euro op ABN Amro. Alex Salmond is de oud-economist van de Royal Bank of Scotland en een bouwmeester van de Schotse onafhankelijkheid. De Royal Bank of Scotland is de vijfde grootste bank ter wereld. Het is geen toeval dat Salmond de Scottish National Party tot een te duchten onafhankelijkheidspartij smeedde. Voorzitter Salmond kijkt met vertrouwen naar de verkiezingen voor het Schotse parlement van vandaag.
Het is geen toeval dat Remi Vermeiren, ex-hoofd van KBC Bank, met een resem professoren, financiële deskundigen en intellectuelen het Manifest van de Denkgroep in De Warande voor Vlaamse en Waalse onafhankelijkheid schreef. Bankiers en boekhouders hebben vaak slimmere meningen over het nut en het lot van een land dan de beroeps van de partijen. De beroeps vechten voor hun boterham en niet altijd voor het heil van hun burgers, wat zij gaarne beweren. Zij stellen zich daarmee glanzender en trotser op dan eerlijk is. België is voor Guy Verhofstadt en konsoorten al te min, wat zouden zij gelukkig zijn in iets dat zij ten onrechte beschouwen als de negorijen Vlaanderen of Wallonië.
Niemand verlaat graag een venijnig, ongelukkig, bitter huwelijk. Het ontvluchten van dat vagevuur vraagt moed en inspanningen, want veranderen is enkel voor de durvers. De dulders tot zij barsten, zijn meestal lafbekken. Helpt een dosis domheid of wereldvreemdheid om de keuze te maken voor een nieuw onafhankelijk land? Bij de tegenstanders en de voorstanders van boedelscheidingen zitten evenwichtige lieden. Met de ondernemer Rudi De Kerpel zetelde ik bij de voorstanders van Vlaamse onafhankelijkheid in een recent debat over de economische zin of onzin van een dergelijke breuk. Rudi is een bevlogen amateur-politicus en kent de Wetstraat zo goed als een professioneel. Aan de andere kant van de tafel vormden Rudy Aernoudt en Tony Mary front.
Het gesprek van twee uur was bij tijden bits, bijterig, luid. De argumenten van de twee kampen bleven van niveau. Aernoudt kent zijn zaken en durft de nek uit te steken, wat in dit doodbrave en leprose land een heldendaad is. De Vlaamse hoofdambtenaar, die vorige week klokkenluider werd, publiceerde zijn argumenten in een boek dat de analyse deelt van het Manifest van de Denkgroep in De Warande. Hij volgt niet het besluit van de Manifestgroep: de onafhankelijkheid van Vlaanderen en Wallonië en een gezamenlijk beleid en gezamenlijke centen van Vlamingen, Walen en Brusselaars voor Brussel. Aernoudt wijst op de talrijke moeilijkheden om België om te bouwen tot twee onafhankelijke staten van de Europese Unie. Die moeilijkheden ontkent niemand. De geesten scheiden bij de vaststelling dat voort knoeien met staatshervormingen ten minste even moeilijk is en de onsamenhangendheid van het landsbeleid zal versterken tot België barst aan zijn constipatie.
Vandaag staan de Schotten bij de stembus. SNP vertelt hen al jaren dat de Unie met Engeland, die leidde tot het Verenigd Koninkrijk in 1707 (dat wordt deze maand herdacht), na driehonderd jaar geen toegevoegde waarde meer heeft, de Schotten knevelt, hen de rechtmatige inkomsten ontzegt van olie tegen 60 en meer dollar per vat en hen eveneens belet "to rejoin the world". De Schotten zijn Labour zo beu, en "hun" Gordon Brown eveneens - een dorre Schot, de troonopvolger van Tony Blair - dat zij SNP als grootste partij naar Hollyrood, het Schotse parlement in Edinburgh, zullen sturen. Dat leidt niet tot een Schotse Stomme van Portici en het verjagen van de Engelse "bezetters", maar wel tot een grote stap naar de onafhankelijkheid van Schotland binnen de Europese Unie.
De financiële elite van Schotland steunt openlijk dat independentisme. Sir George Mathewson, oud-voorzitter van Royal Bank of Scotland, steunt publiek de onafhankelijkheid. Mathewson is de architect van de uitmuntendheid van de Schotse banken (1 op 6 Schotten in de privé-sector werkt voor een financiële instelling) - een branche die Londen vergat te subsidiëren, zoals de Amerikaanse importhightech die na de dotcomboom verschrompelde. Ben Thomson, voorzitter van de zakenbank Noble Group, zegt "onafhankelijkheid is meer een kans dan een bedreiging". Enzovoort. De bankiers van Schotland verwerpen de voogdij van de City of London en lonken naar een positie als Luxemburg of Zwitserland. Steun de Schotse en de Vlaamse bankiers en hun gedurfde ideeën.
Frans Crols

De auteur is directeur van Trends.

Frans Crols komt naar Stekene spreken over het Warande manifest op zaterdag 17 november om 15 uur in OC De Statie

19 oktober 2007

Geen wilden ?

In het Katholiek Nieuwsblad staat een boekbespreking van Paul Scheffer “Het land van aankomst”. Paul Scheffer is een intellectueel die, dolend door de linkse mist, stuit op rechtse waarheden? Het schaap op de voorkant nodigt uit tot een dergelijke karakterisering. Maar daar doen we Paul Scheffer mee tekort.
Hij maakte begin 2000 naam met zijn essay “Het multiculturele drama”. Vanaf dat moment werd het integratiedebat “salonfähig”. Niet zonder slag of stoot, want ook Scheffer kreeg uit zekere hoeken de wind van voren, maar vanwege zijn onberispelijke
links intellectuele antecedenten en de veranderende tijdsgeest overleefde hij dat….
Gezegd moet worden dat Scheffer zijn huiswerk grondig heeft gedaan. Hij belicht het immigratieprobleem uit vele hoeken, terwijl hij zijn best doet een open houding te bewaren.
Zo is de doorbraak dat Filip Dewinter, partijleider van het Vlaams Belang, in een boek als dit uitgebreid geciteerd en intellectueel serieus wordt genomen, zonder dat meteen een politiek correcte diskwalificatie volgt…
Kijk, kijk, zouden wij dan toch geen wilden zijn zoals kardinaal Danneels beweerde?

18 augustus 2007

Zoetenaard

De Raad van het OCMW-Stekene koos in 1993 “Zoetenaard” als naam voor hun Woon- en Zorgcentrum omdat dit vroeger de naam was van een stuk land te Stekene met een zéér symbolische betekenis: “een plaats waar het goed is om leven”. Aldus kunnen wij lezen in de informatiebrochure van het rusthuis.

Wij zijn eens gaan grasduinen in het boekje over Typonomie van Stekene van Prof. Leo Van Goethem of deze bewering wel klopt met de werkelijkheid. En zoals wij vermoedden neemt het OCMW zijn wensen voor werkelijkheid.

Zoetenaard bestaat uit twee woorden namelijk “zoeten” en “aard”.

Aart heeft de betekenis van een stuk grond, zo is er sprake van “Den Aert in 1470, “Paskens Aert” in 1569, den gemenen Aert, de Aert van J. De Block, een Aerdeken, en een Herdeken in 1674.

Al die aarden lagen aan de vaart. De Gemene aard, dit is de publieke-de Gemeenteaard, lag aan de Kaaistraat.

Het woord “aard” of “herd” bestaat niet meer in onze taal. Een oude betekenis was: woeste grond waar iedereen zijn schapen mocht laten grazen.

Daar nu de los- en laadplaatsen aan de vaart door het vele lossen en laden woeste gronden geworden waren die enkel nog goed waren om er de schapen op te laten lopen, werden ze in Oost Vlaanderen op de duur ook “aard” genoemd. Zo kreeg aard de betekenis van: aanlegplaats voor schepen, los- en laadplaats.

Zoete heeft hier de betekenis van goede vruchtbare grond, in tegenstelling van zure onvruchtbare grond.

Zoetenaart betekend dan een vruchtbaar stuk grond gelegen aan de vaart.

Tot nader inzicht ligt het rusthuis Zoetenaard nog niet aan de vaart en heeft daar trouwens nooit gelegen. Waar de gronden vandaar komen weten wij met alle zekerheid: die werden in 1835 geschonken aan het “armenhuis” zoals dat vroeger heette door Maria Van Goethem.

Leo Van Goethem was de grootoom en Maria Van Goethem een overgroottante van schrijver dezes.

14 augustus 2007

Prof. dr Bob Smalhout: De Blunder van het jaar

Vandaag een week geleden verscheen in
Trouw een groot interview met minister Ella
Vogelaar (PvdA, Wonen, Wijken en Integratie).
Zij had op een seminar in Rome over de
islam en integratie het licht gezien: Nederland
dient op den duur een land van joodschristelijke-
islamitische tradities te worden.
En de islam moet integreren in onze cultuur.
In brede kring is daar nu de pleuris over uitgebroken.
De VVD en de PVV (Wilders) zijn woedend,
evenals de ChristenUnie. De PvdA ziet uiteraard
geen kwaad in de woorden van minister
Vogelaar en vreemd genoeg ook het
christelijke CDA niet. Deze begrijpen kennelijk
nog niet dat ze met deze lankmoedige
houding hun hoofd al reeds in de strop hebben
gestoken. Want Ella Vogelaar vertegenwoordigt
een dominante stroming binnen de
PvdA die het aloude linkse principe van ‘weg
met ons’ weer nieuw leven wil inblazen.
Nederland telt nu al reeds ruim 1 miljoen
moslims in alle graderingen van orthodoxie.
Naar verhouding van ons aantal inwoners
zijn wij één van de meeste geïslamiseerde
landen van Europa.
De islam is nu al reeds de tweede godsdienst
in ons land. Maar het grootste probleem
is dat moslims van alle immigrantengroepen
zich het moeilijkst laten integreren.
En ondanks de succesvolle inpassing van
vele islamitische medeburgers, is het aantal
door moslims veroorzaakte problemen zeer
groot. Hun ontwikkelingsniveau is gemiddeld
laag en het respect voor andere culturen en
religies is gering. En dat zegt zelfs de Algerijnse
hoogleraar in de geschiedenis van de
islam Mohammed Arkoun.
TAALBEHEERSING
Bijna een half miljoen Nederlandse moslims
beheersen onze taal nauwelijks en willen dat
ook niet leren. De criminaliteit is hoog. Nederland
heeft leren leven met misstanden die
wij vroeger niet kenden zoals discriminatie
van vrouwen, mishandeling van echtgenotes
en dochters, bloedige eerwraak, virulent antisemitisme
en verheerlijking van geweld en
terreur. Typisch Nederlandswesterse tradities,
zoals sinterklaasoptochten en kerstvieringen,
worden in door moslimallochtonen
overheerste wijken onmogelijk
gemaakt.
Daarbij neemt hun aantal
sterk toe. Niet eens
zozeer door de komst
van nieuwe immigranten,
maar vooral door
hun grote kindertal. De
bevolkingsgroei van Nederland
wordt door twee derde daardoor veroorzaakt.
Dat geldt trouwens voor de hele
wereld. Zo groeide het christelijke deel van
de wereldbevolking de laatste vijftig jaar met
47 procent, de boeddhisten met 63 procent,
maar de moslims met 235 procent!
In Groot-Brittannië steeg de moslimpopulatie
de laatste dertig jaar van 82 000 tot 2 miljoen.
Dat is een stijging van 2 500 procent!
De belangrijkste wapens voor een islamitische
overheersing zijn dus niet eens hun beruchte
terreurorganisaties, maar hun grote
vruchtbaarheid, gestoeld op vrouwenonderdrukking.
Het ziet ernaar uit dat inderdaad het Westen,
maar vooral ons land, zich al aardig aan het
aanpassen is. De overheid vermijdt zoveel
mogelijk conflictueuze situaties en grijpt zelden
in. Toch is het goed te realiseren dat
meer dan 90 procent van alle bloedige conflicten
op de wereld door moslims wordt veroorzaakt.
En dat is ook niet verwonderlijk,
want de islam is niet zo vredig. De islamitische
‘bijbel’, de Koran, staat vol met rigoureuze
maatregelen en straffen. Zoals onthoofden,
stenigen en het afhakken van handen,
voeten en benen. En dat vooral bij ‘ongelovigen’.
Dat zijn dus alle niet-moslims.
SHARIA
De islamitische rechtspraak, de sharia, is
ook al geen pretje. Steniging, onthoofding en
mutilatie worden nog overal toegepast. Vorig
jaar was op tv een straf te zien van een 8-
jarig Arabisch jongetje dat een brood gestolen
had. Zijn rechterarmpje werd voor straf
verpletterd met behulp van een zware
vrachtauto die er langzaam overheen reed.
En deze cultuur wil minister Vogelaar in ons
land laten samensmelten met onze aloude
Westerse tradities. Ze verkondigde daarbij
(Vervolg op pagina 11)
de volgende enormiteit. ‘De Westerse samenleving
is het product van de zogenaamd
joods-christelijke cultuur. En dat komt’, zei
Ella, ‘doordat in de 16de en 17de eeuw veel
joodse allochtonen uit Spanje, Portugal en
Oost-Europa naar Nederland vluchtten en
hier bleven’. Hun afkomst is vaak nog steeds
herkenbaar aan hun naam. Bijvoorbeeld Lopez
Cardozo uit Portugal en Polak uit Polen.
Ze hebben ons land op ieder gebied
enorm verrijkt en integreren naadloos met
behoud van hun eigen religie en identiteit.
Maar dat is niet wat bedoeld wordt met
joods-christelijke cultuur. Die is namelijk bijna
2000 jaar ouder. En die berust op het feit
dat het christendom in feite gebaseerd is op
de joodse bijbel, de Tenach, met daarin de
Thora, de unieke wet met de tien geboden.
Die vormen nog steeds het ethisch fundament
van onze Westerse samenleving.
Minister Ella Vogelaar, die zich vermoedelijk
(Vervolg van pagina 10) nog nooit in religie heeft verdiept, maakte
met haar opmerkingen dan ook de blunder
van het jaar. Daarbij vergeet ze de basisprincipes
van immigratie totaal. Als een Nederlander
bijvoorbeeld naar Australië wil emigreren,
dan is hij daar alleen maar welkom
als hij de taal spreekt, de wetten kent en
werk heeft. En niemand is zo geschift om
daar te proberen werk te vinden als hij blijft
rondlopen op klompen, gestoken in een Volendammer
kostuum en daarbij ook nog weigert
Engels te spreken.
Ella Vogelaar heeft een beschamend gebrek
aan kennis en historisch besef geëtaleerd.
Wellicht kan iemand boven haar bureau
de volgende tekst ophangen. Die komt
uit de Koran en die gaat over degenen die
Allah niet accepteren: ‘Zij moeten ter dood
gebracht worden of gekruisigd. Of dat hun
handen en voeten worden afgekapt van
weerszijden…’ (Sura 5-37).
Misschien helpt dat een beetje…
Verschenen in ’t Scheldt van 9 augustus 2007

Prof. dr. Bob Smalhout werd in 1927 geboren in Amsterdam. Hij is gehuwd en woont in Bosch en Duin. Smalhout was onder meer hoofdgeneeskundige/anesthesioloog in het voormalig Militair Hospitaal in Utrecht en hoogleraar anesthesiologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 1994 is hij columnist van het dagblad De Telegraaf.

Geert Wilders: Genoeg is genoeg

Opinie Geert Wilders

De Koran is een fascistisch boek dat oproept tot geweld, schrijft Geert Wilders. Daarom moet dat boek, net als Mein Kampf, worden verboden.

Ik roep het al jaren: een gematigde islam bestaat niet. Voor wie mij niet wil geloven: lees de speech die de helaas vorig jaar overleden Italiaanse schrijfster Oriana Fallaci op 28 november 2005 hield in New York, toen zij een prijs in ontvangst nam ter ere van haar heldhaftig verzet tegen het islamofascisme en haar strijd voor vrijheid: ‘Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen Goede islam en Slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is (Oriana Fallaci, The Force of Reason, post-script, pag. 305, februari 2006).’

Ehsan Jami is zo’n ongelovige hond, een afvallige moslim die het lef had de profeet Mohammed een crimineel en sommige bepalingen uit de Koran achterlijk te noemen. En die het ook nog in zijn hoofd heeft gehaald op te komen voor andere afvallige honden en daar zelfs een comité voor heeft opgericht. Allah vindt voor afvalligheid de doodstraf gepast. Afgelopen zaterdag werd dat bijna realiteit: de ongelovige Jami werd door twee Marokkanen en een Somaliër tot bloedens toe in elkaar geramd.

Genoeg is genoeg. Laten we ophouden met politiek correct gedraai en gekonkel. Het is goed dat Jami nu beveiligd wordt en een schande dat dit niet eerder is gebeurd, maar het lost de kern van het probleem niet op. De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran. De teksten uit de Koran laten weinig aan de verbeelding over.

In verschillende soera’s worden moslims opgeroepen joden, christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen te onderdrukken, vervolgen of vermoorden, vrouwen te slaan en te verkrachten en met geweld een wereldwijde islamitische staat te vestigen. Soera’s te over die moslims oproepen en aanzetten tot dood en verderf.

Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is! Geef zo een signaal aan de overvallers van Jami en andere islamisten dat de Koran in ons land nooit en te nimmer als inspiratie of excuus voor geweld mag worden gebruikt.

Wat schaam ik me voor de Nederlandse politici. Hun naïviteit en ziekelijke streven naar de utopische gematigde islam, die ons land alleen maar hel en verdoemenis brengt. Wat schaam ik me voor al diegenen in en buiten kabinet en Tweede Kamer die de islamitische invasie van Nederland weigeren te stoppen. Wat schaam ik me voor de Nederlandse politiek die dag in dag uit de oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteit en misdaad accepteert en er geen antwoord op heeft.

Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven. Die vinden en bevorderen dat de Nederlandse cultuur gestoeld zal zijn op een joods-christelijke-islamitische traditie. Die een generaal pardon verlenen aan leugenaars en criminelen. Die de andere kant op kijken als homoseksuelen inmiddels bijna dagelijks in elkaar worden geramd. Die sharia-hypotheken willen invoeren.

Die met vertegenwoordigers van de terroristische Hamas in gesprek gaan. Die werkzaamheden verrichten voor de dictatoriale Marokkaanse koning. Die extremisten van de Moslimbroederschap als gesprekspartner zien. Die toestaan dat moslimmannen weigeren hun zieke vrouw te laten behandelen door mannelijke artsen. Die lak hebben aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië.

Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammed in Nederland: geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek.

Genoeg is genoeg.

Geert Wilders is fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid.

Bijgewerkt 8:05 8 augustus 2007

Gepubliceerd 8:02 8 augustus 2007 in De Volkskrant

29 juli 2007

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk

Door de werken in Bosdorp werd een omleiding langs de parallelweg van de E34 voorzien. De weg werd daarvoor verbreed met asfalt. Die moet nu van de Vlaamse overheid terug weg. Het gemeentebestuur is voorstander van een brede parallelweg zoals die bestaat in Sint-Gillis. De weg zes meter breed maken is de oplossing voor het veiligheidsprobleem want de weg wordt druk bereden in de twee rijrichtingen. Maar Stekene krijgt de wind van voren. De weg moet in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht worden naar een breedte van drie meter.

Het is niet de eerste keer dat ons gemeentebestuur het deksel op de neus krijgt. Ook de subsidiëring voor de noodzakelijke uitbreiding van het rusthuis werd door de Vlaamse overheid verworpen. Wij kunnen hier moeilijk spreken van een normale gang van zaken. Of wel zijn de wegen van de Vlaams gemeenschap ondoorgrondelijk of wel heeft ons gemeentebestuur een probleem met die overheid. Dirk Backaert kan zichzelf wel aan prijzen bij de verkiezingen als

"Dirk Backaert wil onze regio
laten meetellen; wie voor Dirk
kiest, kiest voor zekerheid"

De realiteit laat zien dat Dirk niet veel in de pap te brokkelen heeft bij de Vlaamse overheid.

11 juli 2007

Afschuwelijk ?

Cameraman Wim Robrechts filmde België vanuit de lucht. “Al bij al is er veel groen te zien”, zegt de cameraman. Maar lintbebouwing vindt hij een gruwel, maar, geeft hij toe, de mensen die er in leven, zijn gelukkiger. Door het keukenvenster zien ze een weids landschap, terwijl de Nederlanders op de houten schutting van hun achterbuur moeten kijken. Wie heeft er nu gelijk: hij die gelukkig is of hij die op een schutting moet kijken?

10 juli 2007

Uitdrijvingen uit weekendverblijven te Sint Gillis Waas

Gemeenteraadslid Erik Waterschoot (Vl. Belang) vroeg tijdens de gemeenteraad van juni in Sint -Gillis om de uitdrijvingsprocedures voor de weekendverblijven stop te zetten. Volgens Erik kunnen op deze wijze sociale drama’s vermeden worden. Maar burgemeester Remi Audenaert had daar geen oren naar, integendeel Audenaert gaf een sneer naar het Vlaams Belang.
“ Zal jullie partij, die altijd voor recht en orde is, ook andere misdrijven vanuit sociaal oogpunt benaderen? Mogen uitgeprocedeerde asielzoekers met een sociaal probleem voortaan van het Vlaams Belang in België blijven?”, vroeg Audenaert zich af.
Audenaert verwart appels met citroenen. Een bouwovertreding al dan niet in een weekendzone verjaart nooit, zelfs niet tot in het tiende nageslacht. Uitgeprocedeerde asielzoekers echter hebben in het verleden meermaals kunnen profiteren van regularisaties. Dat is wel een opmerkelijk verschil in behandeling.
Maar wij hebben een pertinente vraag voor Audenaert:” Stel dat de vaste bewoners van weekendverblijven vreemdelingen waren, zouden er dan ook uitdrijvingen plaats vinden? “ De vraag stellen, is ze beantwoorden..

03 juni 2007

Literaire wandeling

Zaterdag 12 mei hadden wij een interessante literaire wandeling in Moerbeke. “In het voetspoor van Anton van Wilderode”. Hildegard Coupé, nicht van Anton, gidste ons door “de rulle wegen zonder sporen” van Moerbeke met gedichten van de dichter.

Wie geen landschap kan zién, echt zien, kan geen gedicht begrijpen, mist de zin van het geheimvolle, voor het mysterieuze”.

Anton van Wilderode.

De woning van Anton van Wilderode.

Op de voorgrond: rozen die de naam kregen van de dichter.

Een huis moet volgens de dichter een nestgevoel geven.

Het mag geen afschermen zijn van de buitenwereld. Mensen schermen zich veel te veel af van elkaar. Je ziet dat als je naar de huizen kijkt. Al die kerkhofbomen- de coniferen!- op een rijtje. Net soldaten die iedereen van de werf moeten houden….”

“De wereld die wij willen is de wereld

ons tot verzadiging ten deel gegeven

tot overmaat en liefelijk van leven”

“In trage lijnen ligt het landschap verder

met vierkanten gevarieerde groenen.

Een paart loopt op zijn zwarte overschoenen

de weide stuk tot aan de draadversperring”

26 mei 2007

In Flanders Fields


Ook in Stekene staan de papavers rood
tussen het gelid van houten palen
staat de leeuw pressent.

Hij klauwt in de blauwe hemel van Stekene
en brult zijn lied tegen louwen en eerlozen
zoals elders in Vlaanderen.

Wij zijn de getrouwen
die eenmaal zullen erven een Vlaanderen
bevrijd van slechte voogden
een vrij en zelfstandig Vlaanderen.

Vrij naar Van Wilderodes vertaling in Flanders Fields van Mc Grae

19 april 2007

Leve de zotskap

Over het persoonlijke onveiligheidsgevoel van slachtoffers moeten wij niet uitweiden. Maar het belachelijk maken en de gebrekkige aanpak van de problemen door de politie en het gemeentebestuur kan wel een kritische nood gebruiken. Zo werd de Broederschool voor de vijfde maal op 1 (één) jaar tijd het slachtoffer van vandalenstreken. Het slot van de toegangspoort werd volgespoten met lijm en stukjes metaal. De gestolen burgemeestersstoel is terug van weggeweest. De burgemeester, Stany De Rechter (hoofd van de politie) vond dat een ludieke stunt. Ondertussen is het gerecht een onderzoek gestart naar perslekken bij de politie. Documenten uit een geheim register belanden op de redactie van TV Oost. In die documenten stond onder andere dat de politie niet repressief mocht optreden tegen foutparkeerders in de straat waar burgemeester Stany De Rechter een feest gaf. Zo wordt de schijn gewekt dat De Rechter onheuse gunsten vroeg aan zonechef Luc De Witte. Beiden zeggen bij hoog en bij laag dat daar geen sprake van is. Kan zijn, maar een ding is zeker, de documenten zijn gelekt vanuit het politiekorps. Luc De Witte heeft zijn korps niet langer onder controle en dat vertaalt zich in een slechte werking van het politiekorps.
In Sint- Niklaas verdween geen stoel maar een Reinaert beeld. Politiecommissaris Jaak Van Peer liet vorige donderdag officieel weten dat een beeld van Reynaert de Vos was verdwenen uit de tuin van een rusthuis in Sint-Niklaas. Tot een paar dagen later het beeld opdook bij de opening van een tentoonstelling in Sint-Gillis. De diefstal bleek een publiciteitsstunt te zijn waaraan Van Peer had meegewerkt. Ook hier was de plaatselijke burgemeester, Willox, er als de kippen bij om de zotskap op te zetten en de diefstal af te schilderen als een geslaagde grap.
Wie dat niet ziet als een geslaagde grap, en wij met hem, is de voorzitter van de politievakbond Van Hamme. Stel dat een agent een gelijkaardige stunt uithaalt. Hoe kan Van Peer daar dan geloofwaardig op reageren stelt Van Hamme. Wij zijn dezelfde mening toegedaan als die van Van Hamme. En stellen dezelfde vraag aan de burgemeester: Wat zou Stany er van vinden als onder zijn burgemeesterschap “zijn” gemeentehuis leeggeroofd zou worden om nadien te vernemen dat het om een Uilenspiegelstreek ging?

11 april 2007

De Gestolen Burgemeestersstoel

De Burgemeestersstoel die 18 jaar geleden gestolen werd tijdens werkzaamheden aan het gemeentehuis is terug. Hij stond aan de voordeur van John Buyse, voorzitter van de plaatselijke heemkundige kring d’ Euzie.

In een begeleidend briefje stond geschreven dat de mist opgetrokken was en de kracht van het gegeven woord terug is. Getekend : Uilenspiegel.

Uit dat briefje kunnen wij opmaken dat er een reden was om de burgemeestersstoel te verdonkermanen. Voor die reden moeten wij teruggaan naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. Voor de verkiezingen werd een bestuursakkoord gesloten tussen de toenmalige CVP en de Gemeentebelangen. Wat getuigt van bijzonder weinig respect voor de Stekense kiezer en veel zegt over de politieke zeden in onze gemeente.

Eén van de overeenkomsten was dat diegene van de twee lijsttrekkers, Herman Rollier voor de CVP en Arnoud Heyse voor de Gemeentebelangen, het meeste stemmen haalde, burgemeester zou worden. Toen na de verkiezingen bleek dat Heyse de meeste stemmen haalde, liet Rollier de afspraken met de Gemeentebelangen voor wat ze waren en sloot een akkoord met de SP.

De gevolgen laten zich raden, Heyse zag de burgemeestersstoel aan zijn neus voorbij gaan en was verbolgen over de woordbreuk van de CVP. In de Gemeentebelangen was de ontreddering groot en er werden dure eden gezworen tegen de CVP en vooral tegen Rollier. Er werd besloten de burgemeestersstoel te ontvreemden want die mocht in geen geval bezoedeld worden door Rollier. En aldus gebeurde het dat op een nacht ingebroken werd in het gemeentehuis en de stoel ontvreemd.

Uilenspiegelstreek?

De daders van de diefstal moeten gezocht worden bij de Gemeentebelangen, zoveel is zeker. Wie die twee daders waren is minder relevant. De zaak is ondertussen verjaard wat wil zeggen dat de twee inbrekers niet meer kunnen vervolgd worden en vrijuit gaan. Maar stel dat de dieven betrapt zouden zijn bij het plegen van hun misdrijf, wat zouden de gevolgen dan geweest zijn? Wij hebben het nagevraagd, zij konden rekenen op een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar!

Uilenspiegelstreek? Wij houden het bij een domme streek!

Heyse beklaagde zich indertijd over het niet nakomen van afspraken met de CVP, maar vergeet daarbij dat hijzelf zijn afspraken niet nakomt. Zo beloofde Heyse in 1994, na de gemeenteraadsverkiezingen, twee stemmen te geven aan Alfons Dhollander als kandidaat voor het OCMW. Wij hebben van die stemmen niets gezien.

Ook om met de uitslag van de verkiezingen rekening te houden met de wil van de kiezer is geen sprake bij de Gemeentebelangen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen waren er twee overwinnaars: de Gemeentebelangen en het Vlaams Belang. Deze beide partijen konden een meerderheid vormen van 14 van de 25 zetels. In plaats van met de uitspraak van de kiezer rekening te houden werd een bestuursakkoord gesloten met de grote verliezer, de CD&V, die twee zetels verloor.

Ondertussen maken de Gemeentebelangen grote sier met de “teruggevonden” burgemeestersstoel. In “ Het Laatste Nieuws” van 2 april staat een foto met glunderende gezichten van de heemkundige kring en de Gemeentebelangen. De CD&V staat erbij voor piet snot en ontbreekt op de foto.

Ondertussen verklaren de Gemeentebelangen bij monde van Stany De Rechter de zaak ludiek op te nemen. Ge moet maar durven, eerst de burgemeestersstoel stelen en hem na 18 jaar terugbezorgen om daarna te verklaren dat het een grap is. Een grap waarbij de CD&V voor de zot gehouden wordt. Maar dat laatste verwondert ons niet van de CD&V, die doen hun reputatie van mossels alle eer aan.

10 april 2007

Een kille discussie over het klimaat

Frits Bolkestein over de klimaat discussie

opinio nr 12, 2007

Voor meer democratie en veiligheid: Geef ons wapens !

Het recht om vrij wapens te dragen en te bezitten, is een algemeen democratisch beginsel dat zijn oorsprong vindt in de teksten van de grote liberale denkers Montesquieu, Rousseau, Locke, Hobbes, Paine en Jefferson. Het verband tussen échte democratie en deze fundamentele vrijheid is immers véél nauwer dan het lakse decadente West-Europese volk inziet. In iedere democratische staat berusten de wapens bij het soevereine gezag. Geen enkel weldenkende verlichte geest zal dit ontkennen. Ook dat het volk het enige soevereine gezag in een democratisch bestel is, kan door geen enkele liberaal die naam waardig gerefuteerd worden. Bijgevolg zouden de wapens niet zozeer bij de staat maar wel bij de burgers - het soevereine gezag - moeten berusten. Dat dit in onze onvrije slavensamenleving niet het geval is, is een regelrechte aanfluiting van onze intrinsieke vrijheid en onze menselijke waardigheid.

Wat is immers de eerste daad die een dictator stelt zodra hij aan de macht komt? Hij laat beslag leggen op alle wapens in privé-bezit en garandeert zo de vereiste dictatoriale stabiliteit. Hoe kan men dictaturen dus voorkomen? Niet door ons heil te gaan zoeken in socialistische “antihaat”-wetten, in marxistisch geïnspireerde internationale verdragen of in neocommunistische solidariteitsmechanismen, maar door onze eigenste burgers - de bouwstenen van onze vrije samenleving - het recht te geven zichzelf, hun eigendom en hun rechten te beschermen tegen derden met een wapen. Enkel potentaten en despoten geloven niet in de vrijheid van het individu, of in het a priori dat elke vrije burger intrinsiek tot moreel en rationeel handelen in staat is. Enkel op basis van bovenstaande argumenten kan men immers het verbod op vrij wapenbezit rechtvaardigen.

In de Verenigde Staten is het recht op vrij wapenbezit nagenoeg absoluut. De Amerikaanse samenleving is dan ook zonder twijfel één van de meest vrije in de wereld en ligt ironisch genoeg, net hiervoor voortdurend onder vuur vanuit het “oude” Europa dat als een geitenwollensokkenidioot de arrogantie aan de dag legt om the land of the free and the home of the brave af te schilderen als een wetteloos asociaal piratennest van schietgrage gekken. Dat net dat stel onopgevoede barbaarse cowboys gans Europa in 1945 bevrijd hebben, wordt dan ook weer angstvallig verzwegen om het Grote Gelijk van het corporatistische Europese establishment niet al te veel te discrediteren. Het Amerikaanse leger was indertijd nochtans ook volledig opgebouwd rond de Minutemen, de regionaal georganiseerde burgermilities die in oorlogssituaties door de staat opgeroepen konden worden. De logge geïnstitutionaliseerde landlegers van Europa verzinken in de aanblik van deze vrijheidsmilities in het niets. Leerde Europa uit WO2 dan zijn lesje niet? Neen, na tientallen hervormingsplannen bleef het Europese leger uitblinken in inertie en onbeweeglijkheid, met als kers op de taart de Balkanoorlogen uit de jaren 1990 toen de EU tot zijn eeuwige schaamte beroep moest doen op net die Amerikaanse revolverhelden om de Balkan, nochtans onze aller-eigenste achtertuin, te komen uitmesten. Ondertussen blijven de Europese leiders hun maatschappijmodel aanvallen en schaffen ze zelf de basisvrijheden van hun eigen burgers af. Een kwestie van "gezond verstand"? Is het toevallig dat een relatief pro-Amerikaans landen als Engeland pas in het begin van de jaren 1990 échte wapenwetten doorvoerde? Is het toeval dat dit net gebeurd op het moment dat linkse krachten meer macht krijgen in het VK en dat de Europese continentale staten EFTA plots wilden omvormen tot het Euromonster dat we vandaag kennen? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Nochtans is niet gans continentaal Europa het slachtoffer geworden van dit dictatoriaal geïnspireerd wanbeleid. Zwitserland is één van de veiligste landen in Europa. Tussen 1995 en 2005 kwamen er in Zwitserland welgeteld 812 mensen om ten gevolge van vuurwapens. In diezelfde periode kende België - een vergelijkbaar land qua bevolking en oppervlakte - een slachtoffertol door vuurwapens van maar liefst 2357 of bijna drie keer zoveel! Nochtans kent Zwitserland een nagenoeg absolute vrijheid van wapendracht en wapenbezit. Dit bewijst de absurditeit van het koppelen van dit mensenrecht aan het aantal doden door vuurwapens. Het Zwitsers privaat bezit van "militaire wapens" omvat de Volksmilitie (400,000 leden, elk met een wapen in huis), de Gezinswacht (365,000 gezinnen, elk met een wapen in huis) en de Gedemobiliseerde Soldaten (300,000 man, elk met een wapen in huis). Het aantal "oorlogswapens" (het leger, de politie en andere ordediensten) en "sportwapens" (voor pure recreatiedoeleinden) zit hier nog niet eens in vervat. Kortom, Zwitserland is een tot op de tanden gewapende burgerdemocratie waar de staat op wapenvlak minder sterk staat dan de burgers. Een "balance of power" zoals het in een verlichte democratie altijd zou horen te zijn! Zelfs Machiavelli oordeelde in zijn magnus opus Il Principe dat e Svizzeri sono armatissimi e liberissimi, oftewel "alle Zwitsers zijn uitermate bewapend en daardoor uitermate vrij."

Andere cijfers geven volgens het Fraser Institute aan dat het beperken van vrij wapenbezit meer geweld tot gevolg heeft. Klinkende voorbeelden zijn Engeland, Australië en Canada. Sinds Engeland het wapenbezit aan banden legde, is het aantal moorden met een kleine 60% gestegen en het aantal gevallen van geweldpleging met een vuurwapen met iets meer dan 40%. Sinds Australië vijf jaar geleden een strengere wapenwet doorvoerde, is het aantal gewapende overvallen met meer dan 166% gestegen. Tussen 2000 en 2006 kende Canada, ondanks de mooie propagandafilm van vrijheidhater Michael Moore, een gemiddeld jaarlijks misdaadratio van 963 aangiftes per 100,000 inwoners. In de VS bedraagt dat 475 aangiftes per 100,000 inwoners, dus ongeveer de helft.

Vrij wapenbezit vermindert de onveiligheid. Tot deze conclusie komt ook de Nederlandse veiligheidsexpert Michiel Smit in zijn boek Meer wapens, minder misdaad dat in wezen een Nederlandse implementering is van het alom geprezen boek More guns, less crime: understanding crime and gun laws van de Amerikaanse activist John Lott.

Volgens de wereldvermaarde historicus Stephen Halbrook is het recht op vrij wapenbezit ook de beste verdediging tegen een externe vijand. Opnieuw geldt Zwitserland als het stichtende voorbeeld. Het was immers het enige Europese land met een geringe omvang dat de Nazi's nooit hebben kunnen of willen innemen. Dat het te onherbergzaam was, is fout daar de Nazi's wel de ontoegankelijke Kaukasische republieken veroverd hebben. Dat het neutraal was, is eveneens onjuist daar de Nazi's wel de neutrale Lage Landen geannexeerd hebben. Volgens Halbrook beschikte Zwitserland over een uitzonderlijke defensie van een geweer in elk huis die elke externe dreiging onmiddellijk kan pareren. Ook de decentralisatie speelde in het voordeel van Zwitserland. Elk kanton afzonderlijk kon de strijd immers voortzetten omdat oorlogs en vredesverdragen geen centrale bevoegdheden waren. Volgens Halbrook is het dus het Zwitsers systeem van waarachtige volkssoevereiniteit, democratie en vrij burgerlijk wapenbezit, dat de Alpenstaat buiten de oorlog heeft gehouden.

Kortom, ikzelf zie geen enkele reden, laat staan ook maar enige justificatiegrond, om geen "tweede amendement" naar Amerikaans model in de Europese grondwetten op te nemen. Of zijn onze leiders soms bang van het volk? Hebben zij misschien dan toch de vaak gesuggereerde ambitie om onze rechten en vrijheden verder in te perken? Vrezen zij het volk dan niet in hun queeste naar oneindige dictatoriale macht? John Locke, nochtans voor menig politicus een inspiratiebron, beschreef zelfs de plicht van elk volk om in opstand te komen tegen een in onmin gevallen overheid. Maar hoe kan het volk die taak ooit vervullen als het niet over de middelen, met name de wapens, beschikt? Onze democratie zonder het recht op vrij wapenbezit blijkt steeds meer een lege doos en wij, de naar vrijheid snakkende burgers, zijn eens te meer overgeleverd aan de willekeur van onze leiders

Oorspronkelijke titel: Het Recht Op Vrij Wapenbezit.
Vincent De Roeck http//inflandersfields.

08 maart 2007

De nieuwe zedenprekers

De nieuwe zedenprekers hebben een nieuw geloof ontdekt: dat van het broeikaseffect. Als wij ons leven niet beteren is het einde van de wereld en de eeuwige verdoemeis in zicht. Wie dat einde virtueel wil meemaken kan dat spektakel zien in de film van Al Gore in zaal Nova op 9 maart te 20 uur.
Frans Crols is niet onder de indruk net als wij trouwens hij schrijft daarover in Trends van 21 februari.

“De kardinalen van het klimaat besloten hun concilie in Parijs met banvloeken. Het einde komt nabij als u en ik niet drastisch de nieuwe zonde uitzweten. Broeikasgassen zijn de pest, de kwade, de boze. Wie twijfelt of zich verzet, zal onder de dictatuur van de ecotariërs heropgevoed moeten worden.
Voor de goede orde: het klimaat verandert zoals het al miljoenen jaren verandert en vandaag spelen de broeikasgassen daarin een bijrol. Onder het Romeinse Rijk werd in Noord-Engeland heerlijke wijn geteeld. De westerse industrie spuwde toen geen broeikasgassen uit. Ook na het concilie van Parijs en zijn klimaatkardinalen blijft er ruime contra-indicatie om niet te vallen voor de schreeuwerigheid van de progressieve en groene verslaggeving over het vierde IPCC-rapport. Je proeft het in elke zin van Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, de partij van Mieke en Vera en tutti quanti: hier is de kans om voorgoed het mercantiele vrijhandelsmodel met zijn open economie en globalisering tot het absolute kwaad uit te roepen.
Nonsens en overdrijvingen. De Vlaamse socialisten vrijen de ecotariërs om electorale en opportunistische redenen op. Als An Incovenient Truth , die bol staat van de nonsens en de overdrijvingen (dat is volgende week stof voor deze kroniek), door een socialistische minister van Onderwijs aan de scholen bezorgd zal worden - dat zegt hij toch - dan moet men spreken van hersenspoeling. Roger Revelle, zijn bijnaam was Dr. Greenhouse, die Al Gore aanvuurde tot zijn broeikasgasevangelisme, schreef voor zijn dood in 1991: "De wetenschappelijke basis voor greenhouse warming is te onzeker om drastische actie op dit moment te verantwoorden." De klemtoon ligt op drastische , alles overstemmende actie. Ook na het vierde IPCC-rapport zijn dat wijze woorden. Te veel brave borsten bij ondernemers, centrumpartijen, media zoenen de massahysterie. Wat de dictatuur van het proletariaat niet heeft verwezenlijkt, zal de dictatuur van het ecotariaat proberen te realiseren. Wie niet meewil, krijgt de veroordeling te horen van de instructeur die de nieuwe gedachtespionnen opleidt en alles toegelaten acht, want: "U hebt te maken met vijanden van het ecologisme". Gemakshalve begint dat met iedereen die nuances of tegenargumenten aanbrengt in het klimaatdebat rechts te noemen. Men kent de mechaniek van Lenin, Stalin, Ulbricht, Castro.
Een mooi toeval wil dat in de bioscopen Das Leben der Anderen opende. Ik ben gaan kijken. De film beeldt op een strakke, herkenbare, onweerlegbare wijze de perversie van de Stasi uit. Ondervragingen, zelfmoorden, jarenlange enquêtes, afluisterapparatuur, verraad onder geliefden en gezinsleden, politieschoeljes met Gestapogezichten, corrupte en vette bonzen... Het was een deel van het leven onder de Oost-Duitse gedachtedictatuur. Geen clementie, want: "U hebt te maken met de vijanden van het socialisme". Wie morgen niet onderdanig buigt voor de bijbel van het IPCC, krijgt dan een onderzoeksambtenaar voor zich die de negationist van de klimaatverandering monddood maakt.
Reformatie tegen klimaatkerk. We zullen Luthers, Calvijns en Zwinglis nodig hebben om tegen de klimaatkerk een reformatie door te drukken. Het vinden van een waardevolle stem tegen de denkers van het einde is nabij, is alsnog niet onmogelijk. Vraag hen op Voka-, Agoria-, VBO-congressen. Inviteer hen bij gesprekken met kaderleden over maatschappelijk verantwoord ondernemen (een dada van politici die hun eigen publieke bedrijven niet onder controle krijgen). Je hoeft er geen dure slimmerd van Yale, Harvard of Stanford voor op te sporen. Salomon Kroonenberg is geoloog aan de Technische Universiteit Delft (Nederland). In Opinio, een nieuw blad met niks dan standpunten en korte essays, schrijft Kroonenberg onder meer: "Voor wie is de 'stabiele concentratie van broeikasgassen' noodzakelijk? Niet voor de aarde, want die heeft heel wat meer meegemaakt dan wat er nu gebeurt. Het IPCC had een breder perspectief moeten geven dan alleen dat van de laatste, relatief kalme duizend jaar. (...) In de 11.000 jaar waarvan Al Gore beweert dat het klimaat constant is gebleven, is het landschap rond zijn woonplaats Washington DC veranderd van een toendra in een eikenbos. (...) Na het einde van de laatste ijstijd steeg de zeespiegel twintig keer zo snel: als nu, soms met vier meter per eeuw. (...) Waarom wordt er zo ontzaglijk veel wetenschappelijke energie verspild aan het bewijzen van onze schuld? Zouden we anders reageren als het een natuurverschijnsel is?" Einde citaten.
Is het toeval dat in Europa het klimaatsabsolutisme de meest vruchtbare bodem heeft gevonden? De quasi-religie van het groene alarmisme heeft de rol van de kerken overgenomen en de vragen over de mantra's van het ecotariaat zijn heiligschennis. Amen.”
Frans Crols spreekt voor de Dr. Geert De Rijcker-kring op zaterdag 17 november 2007 om 15 uur in OC “De Statie”.
De auteur is directeur van Trends. Reacties: frans.crols@trends.be

Papieren milieu tijgers

De Gemeentebelangen (Open VLD) en de CD&V zeggen dus neen tegen de bio gas installatie in de Hulsterstraat- Noord. Nochtans laten hun partijhoofdkwartieren een ander geluid horen.
In “Standpunten” van de Open-VLD kunnen wij het volgende lezen:…
”Het uitgangspunt van Open VLD-visie is een efficiënt en economisch verantwoord en duurzaam milieubeleid. En het stimuleren van in een milieubewuste richting te laten evalueren….”
In zijn vierde burgermanifest schrijft Guy Verhofstadt dat wij massaal moeten investeren in hernieuwbare energiebronnen.:
Op plaatselijk vlak beloofde de Gemeentebelangen de plaatselijke landbouw te steunen.
Maar in de praktijk zijn dat maar loze beloften, zoals de belofte om de belastingen niet te verhogen.

In het Vlaams verkiezingsprogramma CD&V van 2004 staat te lezen:
Wij kiezen resoluut voor een groter aandeel lokaal geproduceerde hernieuwbare energie uit windenergie, biomassa, zonne-energie.
Op een rondetafel gesprek ingericht door minister-president Yves Leterme, roept deze op eendrachtig werk te maken voor de ontwikkeling van nieuwe alternatieve energiebronnen.

Of luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden.

28 februari 2007

Duitse groenen...

Volgens een nieuwe studie van het Duitse Institut für Energetik und Umwelt te Leipzig, en het Öko-Instituts Darmstadt. kan Europa haar Russische gasimport vervangen met gas gemaakt uit biologische materialen waaronder mest, maïsresten en grassen Dat schrijft Rembrandt Koppelaar op zijn website. Daarvoor zouden boeren massaal de biogascentrale moeten omarmen. Het door vergisting van organisch materiaal gevormde gas wordt lokaal aan het aardgasnet toegevoegd. In Nederland begint biogas een stevige voet aan de grond te krijgen, aan het einde van 2007 zullen er zo’n 100 biogascentrales draaien, die gas kunnen produceren voor meer dan 100.000 huishoudens. Om de hele Russische gasimport te dekken zou op een substantieel deel van het Europese landbouwareaal speciale energiegewassen geteeld moeten worden.
In de Duitse studie wordt gedacht aan nieuw ontwikkelde energiemaïs en speciale hybride grassoorten. Als de plannen van de Duitsers realiteit worden zal er tegen 2020 jaarlijks in totaal 500 miljard kubieke meter aan biogas worden geproduceerd. Dit levert naar schatting 2.7 miljoen arbeidsplaatsen op en reduceert de emissies van koolstofdioxide met 15%. Om dit te bereiken is er een Europees beleidsraamwerk nodig met de nodige startsubsidies. De Duitse groenen zijn al begonnen met het uitwerken van de plannen om ze op korte termijn aan de Europese Commissie aan te bieden.
Meer details over de Duitse studie zijn te vinden op het weblog Biopact en op de website van biogas international.

…En Stekense geitenwollensokkendragers

Uit wat voorafging zou men kunnen besluiten dat de groenen ook bij ons deze vorm van duurzame energie winning zouden steunen. Maar wij doolden. De komst van Bio –Energie in de Hulsterstraat-Noord is bij de Stekense groenen niet welkom. Erger nog, zij schreeuwen moord en brand, en steunen het protest tegen de komst van deze duurzame en alternatieve energiewinning. De vruchten van hun optreden mogen er zijn. 700 handtekeningen van mensen die door de groenen om de tuin geleid werden met valse voorwendsels zoals de installatie staat er niet op zijn plaats. Ze zou beter in de ambachtelijke zone staan waar nota bene meer woningen staan. Er zou geurhinder optreden, wat niet bestaat in een gesloten
bio- installatie enz.
Wat de groenen bezielt weten wij niet. Eerder saboteerden zij de opvangmogelijkheden voor bejaarden door dwars te liggen inzake de bouw van service flats. Daar waren het “waardevolle” bomen die belangrijker waren dan onze bejaarden op zoek naar een geschikt onderkomen. De groenen noemen zichzelf in Stekene groen, progressief en sociaal, met permissie gezegd wij hebben daar nog niets van gezien
Wie wel zijn oren liet hangen naar deze groep asociale conservatieve geitenwollensokkendragers was het schepencollege. Die gaf ongunstig advies voor Bio-Energie. Maar van die hazenbloeddragers hadden wij niet meer verwacht. De Gemeentebelangen hadden zelfs het lef hun stemmen aan een groen geval te geven waardoor die verkozen werd in de raad van het OCMW. Vraag van ons, welke meerwaarde levert dat op voor het OCMW?

Gelukszoekers

Van de 88 dossiers van personen die aankloppen voor geldelijke steun bij het OCMW van Stekene zijn er 44 van vreemde afkomst. Wij nemen aan dat ook de andere er in de rest van onze OCMW’s in België met hetzelfde percentage dossiers voor steun aan vreemdelingen opgescheept zitten
Het overgrote deel van deze dossiers betreft personen van Afrikaanse afkomst. Op deze dossiers rust een groot taboe. In ’t Pallieterke konden wij daarover een verhelderend artikel lezen van Jan Neckers. Het gaat hier over een Nederlandse journaliste Linda Polman. Deze 47- jarige dame leeft nu al bijna 24 jaar in Afrika. Ze is correspondente van verschillende kranten onder andere De Morgen. Zij pleit ervoor dat men de heren (en de weinige dames) beleefd groeten en vervolgens hen linea recta terugstuurt zodat men begrijpt dat Europa zijn sociale zekerheid niet naar het faillissement kan leiden om een goed deel van Afrika te verzorgen dat niets aan te bieden heeft.
Linda Polman ergert zich aan de mentaliteit van een groot deel van de jonge Afrikaanse mannen omdat die slechts één doel in het leven hebben: Europa bereiken om veel geld te verdienen. Ze ergert zich nog meer aan de kwalificaties van deze heren. Bijna niemand onder hen heeft een behoorlijke opleiding. De meeste gelukzoekers zijn alleen maar geschikt om zich bij het leger van steuntrekkers te voegen.
Linda Polman is de gemakzucht van de Afrikaanse mannen meer dan beu. Naar Europa gaan is een levensdoel op zich geworden. Hun energie gaat dan ook naar het inzamelen van veel geld, altijd duizenden euro’s, om de overtocht te wagen.. De familie spaart driftig mee want de gelukzoeker moet later het manna over hen strooien. De Afrikaanse voetballers kunnen daar over meespreken. Daarbij mag niet vergeten worden dat de echte armen niet naar Europa komen omdat zij het nodige geld daarvoor niet kunnen samenbrengen omdat de familie te arm is.
Linda Polman komt dan ook tot het besluit in De Volkskrant: “stuur deze gelukzoekers naar huis. We jagen daarmee geen arme stakkers naar de hel, we sturen dan mensen die de gok waagden en verloren naar huis. Dat is alles”.

31 januari 2007

Knechtjes

Op 22 januari was het voor de tweede keer verzamelen geblazen voor de nieuw verkozen gemeenteraad. De winter had voor het eerst zijn opwachting gemaakt en buiten was het koud. Binnen de raadzaal was het des te warmer, de temperatuurmeter stond op 25,6°... De valse noten stoomboot van Al Gore over Kyoto was blijkbaar nog niet aangekomen in Stekene. Op de tafels van de raadzaal stonden, zoals altijd, politiek correcte glazen flessen met water voor de raadsleden. Water dat gretig zijn weg vond naar de dorstige kelen van de raadsleden. Als de secretaris het raam openzet om wat te verkoelen wil ik hem toeschreeuwen dat toch niet te doen wegens acuut overstromingsgevaar door het wegsmelten van de poolkap. Maar ik kom juist tot het besef dat ik niet langer gemeenteraadslid ben en dus mijn mond moet houden. Ondanks het ongelukkige optreden van de secretaris bleef Stekene gelukkig gespaard van een zondvloed. Omdat schrijvers van de pers niet meer opdagen om verslag te doen van de gemeenteraad, heb ik mij dan maar genesteld aan de tafel bestemd voor de afwezige pers. De raad was pas begonnen of de postjes in allerlei besturen en intercommunales werden keurig verdeeld onder alle politiek correcte partijen. In de praktijk liep bijna elke stemming uit op eenentwintig stemmen voor de politiek zuiveren tegen vier stemmen voor het Vlaams Belang. De socialisten en de groenen stemden mee met de meerderheid en zijn daarmee overgelopen naar de vijand. Daarna werden meer dan vijftig belastingen gestemd door de meerderheid.. Ook hier waren het de vier gekozenen van het Vlaams Belang die enig weerwerk leverden tegen deze vergaande geldklopperij. De lezer weet met deze waar hij aan toe is, de enige oppositie die overblijft zijn de vier gekozenen van het Vlaams Belang. De roden en de groenen hebben zich laten kennen als knechtjes van de GeBe en de CD&V en laten daarmee hun kiezers in de steek.

Boze Freddy

Een gekregen paard kijkt men niet in de mond zegt de volksmond, maar in Stekene kan dat anders uitpakken. Omdat het niet altijd Sint-Niklaas moet zijn die geschenken uitdeelt, werd door de politiezone Sint-Gillis-Waas - Stekene een oud voertuig geschonken aan de gemeente Stekene. Onverdeelde vreugde in het kamp van Stekene? Neen dus. Freddy Merckx van de CD&V vond het niet kunnen dat zomaar een voertuig geschonken werd zonder meer inlichtingen dan een povere foto van het desbetreffende voertuig. Hij wilde het chassisnummer weten en een volledig verslag van de staat van het voertuig en vooral waarom de politiezone dat voertuig aan de gemeente Stekene wou schenken. Met andere woorden Freddy wou een autopsieverslag tot en met de laatste moer van het voertuig. Freddy was duidelijk vergeten dat hij deel uitmaakt van de meerderheid. Of zou het kunnen dat hij boos is omdat hij niet langer voorzitter is van het OCMW?

08 januari 2007

Hallo?

Telefonisten zijn er in alle maten en kleuren. Zo gelukte het de Brusselse schepen voor sport Bertin Mampaka in minder dan twee jaar tijd het bedrag van 33.000 euro op te bellen met zijn diensttelefoon, dat is zo een 60.000 Fr. per maand. Daar kan zelfs burgemeester Stany De Rechter een punt aan zuigen, die belde met zijn diensttelefoon de eerste maand van zijn burgemeesterschap voor 17.350 Fr op. Stany kan eens in de leer gaan bij sport schepen Mambaka.

04 januari 2007

Weg met de koning

Dinsdag 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Traditiegetrouw was er veel volk in de raadzaal om het gebeuren te volgen en te supporteren voor de nieuw gekozenen. Tot zover geen nieuws, alleen wordt er niet langer gezworen op de koning en de wetten van het Belgische volk. Door het nieuwe gemeentedecreet is de eedformule: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. De koning en de Belgen komen er niet meer aan te pas en wij vinden dat, als Vlaams nationalisten, een stap in de goede richting.
Het afnemen van de eed in handen van de burgemeester, zoals dat heet, verliep zo goed als vlekkeloos. Voor alle zekerheid lag er een spiekbriefje klaar mocht iemand de draad kwijt geraken en verstrikt geraken in zijn eed. Wie overtuigend zijn eed begon af te leggen was schepen De Blieck. Helaas verslikte hij zich in zijn eed waardoor hij toch moest spieken. Daarmee is overtuigend bewezen dat schepen De Blieck wel kan lezen.

Gezondheid

Wie haar entree niet gemist heeft is de kersverse CD&V gekozene Ingeborg Temmerman. Zij verwelkomde onze vier gekozenen van het Vlaams Belang met drie kussen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar. Ingeborg is een boerendochter en verpleegster die weet wanneer een schutskring noodzakelijk is en wanneer niet. Wij wensen Ingeborg uiteraard evenveel geluk en gezondheid zonder dat daar een schutskring aan te pas komt. Hoe zou men haar anders kunnen kussen?

Bokkensprongen

Wie de gekste bokkensprongen maken zijn de Gemeentebelangen. Bij de verkiezingen waren er twee overwinnaars: de GeBe en het Vlaams Belang. Beide partijen hebben een ruime meerderheid van 14 zetels. Het zou getuigen van respect voor de uitspraak van de kiezer dat Vlaams Belang en de GeBe de gemeente besturen. Maar hier heeft de GeBe geen horen naar. Dat komt door het cordon sanitair zal de wijze lezer opmerken. Maar wat zeggen de GeBe in hun basisprogramma? Daar kunnen wij lezen dat de GeBe “geen politieke partij in de klassieke zin van het woord is maar een streekgebonden formatie die het grootste belang echt aan de zelfstandigheid van de gemeente”. Maar dat zijn woorden, in feite zijn de GeBe de gevangenen geworden van de VLD. Dat kwam nog maar eens pijnlijk aan de oppervlakte op de website van deze partij, daar wordt Stanny De Rechter voorgesteld als een VLD burgemeester samen met Backaert als OCMW voorzitter. Ondertussen is dat bericht van het web gehaald, maar geen nood, wij hebben dat bericht voor alle zekerheid opgeslagen zoals u hieronder kan zien.

Nog vreemdere sprongen maakt de GeBe door Anny Baert voor te dragen en te kiezen als OCMW raadslid. Voor alle duidelijkheid, Anny Baert stond op de lijst van de groenen op de tweede plaats. Wij kunnen alleen besluiten dat de GeBe een partij geworden is zonder programma en principes, alleen de macht telt met de daaraan verbonden profijten en prebenden. Maar dat wisten wij al langer dan vandaag.