18 augustus 2007

Zoetenaard

De Raad van het OCMW-Stekene koos in 1993 “Zoetenaard” als naam voor hun Woon- en Zorgcentrum omdat dit vroeger de naam was van een stuk land te Stekene met een zéér symbolische betekenis: “een plaats waar het goed is om leven”. Aldus kunnen wij lezen in de informatiebrochure van het rusthuis.

Wij zijn eens gaan grasduinen in het boekje over Typonomie van Stekene van Prof. Leo Van Goethem of deze bewering wel klopt met de werkelijkheid. En zoals wij vermoedden neemt het OCMW zijn wensen voor werkelijkheid.

Zoetenaard bestaat uit twee woorden namelijk “zoeten” en “aard”.

Aart heeft de betekenis van een stuk grond, zo is er sprake van “Den Aert in 1470, “Paskens Aert” in 1569, den gemenen Aert, de Aert van J. De Block, een Aerdeken, en een Herdeken in 1674.

Al die aarden lagen aan de vaart. De Gemene aard, dit is de publieke-de Gemeenteaard, lag aan de Kaaistraat.

Het woord “aard” of “herd” bestaat niet meer in onze taal. Een oude betekenis was: woeste grond waar iedereen zijn schapen mocht laten grazen.

Daar nu de los- en laadplaatsen aan de vaart door het vele lossen en laden woeste gronden geworden waren die enkel nog goed waren om er de schapen op te laten lopen, werden ze in Oost Vlaanderen op de duur ook “aard” genoemd. Zo kreeg aard de betekenis van: aanlegplaats voor schepen, los- en laadplaats.

Zoete heeft hier de betekenis van goede vruchtbare grond, in tegenstelling van zure onvruchtbare grond.

Zoetenaart betekend dan een vruchtbaar stuk grond gelegen aan de vaart.

Tot nader inzicht ligt het rusthuis Zoetenaard nog niet aan de vaart en heeft daar trouwens nooit gelegen. Waar de gronden vandaar komen weten wij met alle zekerheid: die werden in 1835 geschonken aan het “armenhuis” zoals dat vroeger heette door Maria Van Goethem.

Leo Van Goethem was de grootoom en Maria Van Goethem een overgroottante van schrijver dezes.