29 juli 2007

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk

Door de werken in Bosdorp werd een omleiding langs de parallelweg van de E34 voorzien. De weg werd daarvoor verbreed met asfalt. Die moet nu van de Vlaamse overheid terug weg. Het gemeentebestuur is voorstander van een brede parallelweg zoals die bestaat in Sint-Gillis. De weg zes meter breed maken is de oplossing voor het veiligheidsprobleem want de weg wordt druk bereden in de twee rijrichtingen. Maar Stekene krijgt de wind van voren. De weg moet in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht worden naar een breedte van drie meter.

Het is niet de eerste keer dat ons gemeentebestuur het deksel op de neus krijgt. Ook de subsidiëring voor de noodzakelijke uitbreiding van het rusthuis werd door de Vlaamse overheid verworpen. Wij kunnen hier moeilijk spreken van een normale gang van zaken. Of wel zijn de wegen van de Vlaams gemeenschap ondoorgrondelijk of wel heeft ons gemeentebestuur een probleem met die overheid. Dirk Backaert kan zichzelf wel aan prijzen bij de verkiezingen als

"Dirk Backaert wil onze regio
laten meetellen; wie voor Dirk
kiest, kiest voor zekerheid"

De realiteit laat zien dat Dirk niet veel in de pap te brokkelen heeft bij de Vlaamse overheid.

11 juli 2007

Afschuwelijk ?

Cameraman Wim Robrechts filmde België vanuit de lucht. “Al bij al is er veel groen te zien”, zegt de cameraman. Maar lintbebouwing vindt hij een gruwel, maar, geeft hij toe, de mensen die er in leven, zijn gelukkiger. Door het keukenvenster zien ze een weids landschap, terwijl de Nederlanders op de houten schutting van hun achterbuur moeten kijken. Wie heeft er nu gelijk: hij die gelukkig is of hij die op een schutting moet kijken?

10 juli 2007

Uitdrijvingen uit weekendverblijven te Sint Gillis Waas

Gemeenteraadslid Erik Waterschoot (Vl. Belang) vroeg tijdens de gemeenteraad van juni in Sint -Gillis om de uitdrijvingsprocedures voor de weekendverblijven stop te zetten. Volgens Erik kunnen op deze wijze sociale drama’s vermeden worden. Maar burgemeester Remi Audenaert had daar geen oren naar, integendeel Audenaert gaf een sneer naar het Vlaams Belang.
“ Zal jullie partij, die altijd voor recht en orde is, ook andere misdrijven vanuit sociaal oogpunt benaderen? Mogen uitgeprocedeerde asielzoekers met een sociaal probleem voortaan van het Vlaams Belang in België blijven?”, vroeg Audenaert zich af.
Audenaert verwart appels met citroenen. Een bouwovertreding al dan niet in een weekendzone verjaart nooit, zelfs niet tot in het tiende nageslacht. Uitgeprocedeerde asielzoekers echter hebben in het verleden meermaals kunnen profiteren van regularisaties. Dat is wel een opmerkelijk verschil in behandeling.
Maar wij hebben een pertinente vraag voor Audenaert:” Stel dat de vaste bewoners van weekendverblijven vreemdelingen waren, zouden er dan ook uitdrijvingen plaats vinden? “ De vraag stellen, is ze beantwoorden..