19 april 2007

Leve de zotskap

Over het persoonlijke onveiligheidsgevoel van slachtoffers moeten wij niet uitweiden. Maar het belachelijk maken en de gebrekkige aanpak van de problemen door de politie en het gemeentebestuur kan wel een kritische nood gebruiken. Zo werd de Broederschool voor de vijfde maal op 1 (één) jaar tijd het slachtoffer van vandalenstreken. Het slot van de toegangspoort werd volgespoten met lijm en stukjes metaal. De gestolen burgemeestersstoel is terug van weggeweest. De burgemeester, Stany De Rechter (hoofd van de politie) vond dat een ludieke stunt. Ondertussen is het gerecht een onderzoek gestart naar perslekken bij de politie. Documenten uit een geheim register belanden op de redactie van TV Oost. In die documenten stond onder andere dat de politie niet repressief mocht optreden tegen foutparkeerders in de straat waar burgemeester Stany De Rechter een feest gaf. Zo wordt de schijn gewekt dat De Rechter onheuse gunsten vroeg aan zonechef Luc De Witte. Beiden zeggen bij hoog en bij laag dat daar geen sprake van is. Kan zijn, maar een ding is zeker, de documenten zijn gelekt vanuit het politiekorps. Luc De Witte heeft zijn korps niet langer onder controle en dat vertaalt zich in een slechte werking van het politiekorps.
In Sint- Niklaas verdween geen stoel maar een Reinaert beeld. Politiecommissaris Jaak Van Peer liet vorige donderdag officieel weten dat een beeld van Reynaert de Vos was verdwenen uit de tuin van een rusthuis in Sint-Niklaas. Tot een paar dagen later het beeld opdook bij de opening van een tentoonstelling in Sint-Gillis. De diefstal bleek een publiciteitsstunt te zijn waaraan Van Peer had meegewerkt. Ook hier was de plaatselijke burgemeester, Willox, er als de kippen bij om de zotskap op te zetten en de diefstal af te schilderen als een geslaagde grap.
Wie dat niet ziet als een geslaagde grap, en wij met hem, is de voorzitter van de politievakbond Van Hamme. Stel dat een agent een gelijkaardige stunt uithaalt. Hoe kan Van Peer daar dan geloofwaardig op reageren stelt Van Hamme. Wij zijn dezelfde mening toegedaan als die van Van Hamme. En stellen dezelfde vraag aan de burgemeester: Wat zou Stany er van vinden als onder zijn burgemeesterschap “zijn” gemeentehuis leeggeroofd zou worden om nadien te vernemen dat het om een Uilenspiegelstreek ging?

11 april 2007

De Gestolen Burgemeestersstoel

De Burgemeestersstoel die 18 jaar geleden gestolen werd tijdens werkzaamheden aan het gemeentehuis is terug. Hij stond aan de voordeur van John Buyse, voorzitter van de plaatselijke heemkundige kring d’ Euzie.

In een begeleidend briefje stond geschreven dat de mist opgetrokken was en de kracht van het gegeven woord terug is. Getekend : Uilenspiegel.

Uit dat briefje kunnen wij opmaken dat er een reden was om de burgemeestersstoel te verdonkermanen. Voor die reden moeten wij teruggaan naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. Voor de verkiezingen werd een bestuursakkoord gesloten tussen de toenmalige CVP en de Gemeentebelangen. Wat getuigt van bijzonder weinig respect voor de Stekense kiezer en veel zegt over de politieke zeden in onze gemeente.

Eén van de overeenkomsten was dat diegene van de twee lijsttrekkers, Herman Rollier voor de CVP en Arnoud Heyse voor de Gemeentebelangen, het meeste stemmen haalde, burgemeester zou worden. Toen na de verkiezingen bleek dat Heyse de meeste stemmen haalde, liet Rollier de afspraken met de Gemeentebelangen voor wat ze waren en sloot een akkoord met de SP.

De gevolgen laten zich raden, Heyse zag de burgemeestersstoel aan zijn neus voorbij gaan en was verbolgen over de woordbreuk van de CVP. In de Gemeentebelangen was de ontreddering groot en er werden dure eden gezworen tegen de CVP en vooral tegen Rollier. Er werd besloten de burgemeestersstoel te ontvreemden want die mocht in geen geval bezoedeld worden door Rollier. En aldus gebeurde het dat op een nacht ingebroken werd in het gemeentehuis en de stoel ontvreemd.

Uilenspiegelstreek?

De daders van de diefstal moeten gezocht worden bij de Gemeentebelangen, zoveel is zeker. Wie die twee daders waren is minder relevant. De zaak is ondertussen verjaard wat wil zeggen dat de twee inbrekers niet meer kunnen vervolgd worden en vrijuit gaan. Maar stel dat de dieven betrapt zouden zijn bij het plegen van hun misdrijf, wat zouden de gevolgen dan geweest zijn? Wij hebben het nagevraagd, zij konden rekenen op een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar!

Uilenspiegelstreek? Wij houden het bij een domme streek!

Heyse beklaagde zich indertijd over het niet nakomen van afspraken met de CVP, maar vergeet daarbij dat hijzelf zijn afspraken niet nakomt. Zo beloofde Heyse in 1994, na de gemeenteraadsverkiezingen, twee stemmen te geven aan Alfons Dhollander als kandidaat voor het OCMW. Wij hebben van die stemmen niets gezien.

Ook om met de uitslag van de verkiezingen rekening te houden met de wil van de kiezer is geen sprake bij de Gemeentebelangen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen waren er twee overwinnaars: de Gemeentebelangen en het Vlaams Belang. Deze beide partijen konden een meerderheid vormen van 14 van de 25 zetels. In plaats van met de uitspraak van de kiezer rekening te houden werd een bestuursakkoord gesloten met de grote verliezer, de CD&V, die twee zetels verloor.

Ondertussen maken de Gemeentebelangen grote sier met de “teruggevonden” burgemeestersstoel. In “ Het Laatste Nieuws” van 2 april staat een foto met glunderende gezichten van de heemkundige kring en de Gemeentebelangen. De CD&V staat erbij voor piet snot en ontbreekt op de foto.

Ondertussen verklaren de Gemeentebelangen bij monde van Stany De Rechter de zaak ludiek op te nemen. Ge moet maar durven, eerst de burgemeestersstoel stelen en hem na 18 jaar terugbezorgen om daarna te verklaren dat het een grap is. Een grap waarbij de CD&V voor de zot gehouden wordt. Maar dat laatste verwondert ons niet van de CD&V, die doen hun reputatie van mossels alle eer aan.

10 april 2007

Een kille discussie over het klimaat

Frits Bolkestein over de klimaat discussie

opinio nr 12, 2007

Voor meer democratie en veiligheid: Geef ons wapens !

Het recht om vrij wapens te dragen en te bezitten, is een algemeen democratisch beginsel dat zijn oorsprong vindt in de teksten van de grote liberale denkers Montesquieu, Rousseau, Locke, Hobbes, Paine en Jefferson. Het verband tussen échte democratie en deze fundamentele vrijheid is immers véél nauwer dan het lakse decadente West-Europese volk inziet. In iedere democratische staat berusten de wapens bij het soevereine gezag. Geen enkel weldenkende verlichte geest zal dit ontkennen. Ook dat het volk het enige soevereine gezag in een democratisch bestel is, kan door geen enkele liberaal die naam waardig gerefuteerd worden. Bijgevolg zouden de wapens niet zozeer bij de staat maar wel bij de burgers - het soevereine gezag - moeten berusten. Dat dit in onze onvrije slavensamenleving niet het geval is, is een regelrechte aanfluiting van onze intrinsieke vrijheid en onze menselijke waardigheid.

Wat is immers de eerste daad die een dictator stelt zodra hij aan de macht komt? Hij laat beslag leggen op alle wapens in privé-bezit en garandeert zo de vereiste dictatoriale stabiliteit. Hoe kan men dictaturen dus voorkomen? Niet door ons heil te gaan zoeken in socialistische “antihaat”-wetten, in marxistisch geïnspireerde internationale verdragen of in neocommunistische solidariteitsmechanismen, maar door onze eigenste burgers - de bouwstenen van onze vrije samenleving - het recht te geven zichzelf, hun eigendom en hun rechten te beschermen tegen derden met een wapen. Enkel potentaten en despoten geloven niet in de vrijheid van het individu, of in het a priori dat elke vrije burger intrinsiek tot moreel en rationeel handelen in staat is. Enkel op basis van bovenstaande argumenten kan men immers het verbod op vrij wapenbezit rechtvaardigen.

In de Verenigde Staten is het recht op vrij wapenbezit nagenoeg absoluut. De Amerikaanse samenleving is dan ook zonder twijfel één van de meest vrije in de wereld en ligt ironisch genoeg, net hiervoor voortdurend onder vuur vanuit het “oude” Europa dat als een geitenwollensokkenidioot de arrogantie aan de dag legt om the land of the free and the home of the brave af te schilderen als een wetteloos asociaal piratennest van schietgrage gekken. Dat net dat stel onopgevoede barbaarse cowboys gans Europa in 1945 bevrijd hebben, wordt dan ook weer angstvallig verzwegen om het Grote Gelijk van het corporatistische Europese establishment niet al te veel te discrediteren. Het Amerikaanse leger was indertijd nochtans ook volledig opgebouwd rond de Minutemen, de regionaal georganiseerde burgermilities die in oorlogssituaties door de staat opgeroepen konden worden. De logge geïnstitutionaliseerde landlegers van Europa verzinken in de aanblik van deze vrijheidsmilities in het niets. Leerde Europa uit WO2 dan zijn lesje niet? Neen, na tientallen hervormingsplannen bleef het Europese leger uitblinken in inertie en onbeweeglijkheid, met als kers op de taart de Balkanoorlogen uit de jaren 1990 toen de EU tot zijn eeuwige schaamte beroep moest doen op net die Amerikaanse revolverhelden om de Balkan, nochtans onze aller-eigenste achtertuin, te komen uitmesten. Ondertussen blijven de Europese leiders hun maatschappijmodel aanvallen en schaffen ze zelf de basisvrijheden van hun eigen burgers af. Een kwestie van "gezond verstand"? Is het toevallig dat een relatief pro-Amerikaans landen als Engeland pas in het begin van de jaren 1990 échte wapenwetten doorvoerde? Is het toeval dat dit net gebeurd op het moment dat linkse krachten meer macht krijgen in het VK en dat de Europese continentale staten EFTA plots wilden omvormen tot het Euromonster dat we vandaag kennen? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Nochtans is niet gans continentaal Europa het slachtoffer geworden van dit dictatoriaal geïnspireerd wanbeleid. Zwitserland is één van de veiligste landen in Europa. Tussen 1995 en 2005 kwamen er in Zwitserland welgeteld 812 mensen om ten gevolge van vuurwapens. In diezelfde periode kende België - een vergelijkbaar land qua bevolking en oppervlakte - een slachtoffertol door vuurwapens van maar liefst 2357 of bijna drie keer zoveel! Nochtans kent Zwitserland een nagenoeg absolute vrijheid van wapendracht en wapenbezit. Dit bewijst de absurditeit van het koppelen van dit mensenrecht aan het aantal doden door vuurwapens. Het Zwitsers privaat bezit van "militaire wapens" omvat de Volksmilitie (400,000 leden, elk met een wapen in huis), de Gezinswacht (365,000 gezinnen, elk met een wapen in huis) en de Gedemobiliseerde Soldaten (300,000 man, elk met een wapen in huis). Het aantal "oorlogswapens" (het leger, de politie en andere ordediensten) en "sportwapens" (voor pure recreatiedoeleinden) zit hier nog niet eens in vervat. Kortom, Zwitserland is een tot op de tanden gewapende burgerdemocratie waar de staat op wapenvlak minder sterk staat dan de burgers. Een "balance of power" zoals het in een verlichte democratie altijd zou horen te zijn! Zelfs Machiavelli oordeelde in zijn magnus opus Il Principe dat e Svizzeri sono armatissimi e liberissimi, oftewel "alle Zwitsers zijn uitermate bewapend en daardoor uitermate vrij."

Andere cijfers geven volgens het Fraser Institute aan dat het beperken van vrij wapenbezit meer geweld tot gevolg heeft. Klinkende voorbeelden zijn Engeland, Australië en Canada. Sinds Engeland het wapenbezit aan banden legde, is het aantal moorden met een kleine 60% gestegen en het aantal gevallen van geweldpleging met een vuurwapen met iets meer dan 40%. Sinds Australië vijf jaar geleden een strengere wapenwet doorvoerde, is het aantal gewapende overvallen met meer dan 166% gestegen. Tussen 2000 en 2006 kende Canada, ondanks de mooie propagandafilm van vrijheidhater Michael Moore, een gemiddeld jaarlijks misdaadratio van 963 aangiftes per 100,000 inwoners. In de VS bedraagt dat 475 aangiftes per 100,000 inwoners, dus ongeveer de helft.

Vrij wapenbezit vermindert de onveiligheid. Tot deze conclusie komt ook de Nederlandse veiligheidsexpert Michiel Smit in zijn boek Meer wapens, minder misdaad dat in wezen een Nederlandse implementering is van het alom geprezen boek More guns, less crime: understanding crime and gun laws van de Amerikaanse activist John Lott.

Volgens de wereldvermaarde historicus Stephen Halbrook is het recht op vrij wapenbezit ook de beste verdediging tegen een externe vijand. Opnieuw geldt Zwitserland als het stichtende voorbeeld. Het was immers het enige Europese land met een geringe omvang dat de Nazi's nooit hebben kunnen of willen innemen. Dat het te onherbergzaam was, is fout daar de Nazi's wel de ontoegankelijke Kaukasische republieken veroverd hebben. Dat het neutraal was, is eveneens onjuist daar de Nazi's wel de neutrale Lage Landen geannexeerd hebben. Volgens Halbrook beschikte Zwitserland over een uitzonderlijke defensie van een geweer in elk huis die elke externe dreiging onmiddellijk kan pareren. Ook de decentralisatie speelde in het voordeel van Zwitserland. Elk kanton afzonderlijk kon de strijd immers voortzetten omdat oorlogs en vredesverdragen geen centrale bevoegdheden waren. Volgens Halbrook is het dus het Zwitsers systeem van waarachtige volkssoevereiniteit, democratie en vrij burgerlijk wapenbezit, dat de Alpenstaat buiten de oorlog heeft gehouden.

Kortom, ikzelf zie geen enkele reden, laat staan ook maar enige justificatiegrond, om geen "tweede amendement" naar Amerikaans model in de Europese grondwetten op te nemen. Of zijn onze leiders soms bang van het volk? Hebben zij misschien dan toch de vaak gesuggereerde ambitie om onze rechten en vrijheden verder in te perken? Vrezen zij het volk dan niet in hun queeste naar oneindige dictatoriale macht? John Locke, nochtans voor menig politicus een inspiratiebron, beschreef zelfs de plicht van elk volk om in opstand te komen tegen een in onmin gevallen overheid. Maar hoe kan het volk die taak ooit vervullen als het niet over de middelen, met name de wapens, beschikt? Onze democratie zonder het recht op vrij wapenbezit blijkt steeds meer een lege doos en wij, de naar vrijheid snakkende burgers, zijn eens te meer overgeleverd aan de willekeur van onze leiders

Oorspronkelijke titel: Het Recht Op Vrij Wapenbezit.
Vincent De Roeck http//inflandersfields.