23 februari 2009

Fel protest tegen sloop historische hoeves

Tegen de sloop van historische hoeves in Kieldrecht is fel protest gerezen. Actievoerders van Doel 2020 hebben twee historische boerderijen bezet in Kieldrecht. Reden: de gebouwen moeten gesloopt worden. Waarom ,dat is ons volstrekt onduidelijk ,laat Jan Creve van Doel 2020 optekenen. Dit is slopen om te slopen want de gebouwen staan voor niets of niemand in de weg. Maar volgens de Vlaamse overheid moeten de gebouwen gesloopt worden omdat zij in waardevol natuurgebied liggen. Maar wat blijkt nu? De hoevegebouwen liggen helemaal niet in natuurgebied. Eén boerderij ligt niet midden in ,maar vlakbij een druk bereden weg aan de rand van het natuurgebied Putten-West. Dit natuurgebied werd indertijd zodanig uitgetekend dat alle hoeves buiten het gebied vallen; in tegenstelling van wat minister Peeters beweert, heeft de afbraak niets te zien met de realisatie van een natuurgebied. Dat men daarbij bewust voorbijgaat aan de ecologische waarde van het oude boerenerf met zijn zwaluwen is veelzeggend en getuigt van gebrek aan inzicht en onkunde. Bij de andere boerderij, Hof ter Walle, is men van plan alleen het hoofdgebouw te laten staan terwijl men de eeuwenoude en oudste schuur in de regio wil afbreken. Minister Peeters heeft niet alleen gebrek aan ecologisch inzicht, ook ontbreekt het hem aan cultuurhistorisch inzicht. Door het felle protest komt er uitstel van.