28 februari 2007

Duitse groenen...

Volgens een nieuwe studie van het Duitse Institut für Energetik und Umwelt te Leipzig, en het Öko-Instituts Darmstadt. kan Europa haar Russische gasimport vervangen met gas gemaakt uit biologische materialen waaronder mest, maïsresten en grassen Dat schrijft Rembrandt Koppelaar op zijn website. Daarvoor zouden boeren massaal de biogascentrale moeten omarmen. Het door vergisting van organisch materiaal gevormde gas wordt lokaal aan het aardgasnet toegevoegd. In Nederland begint biogas een stevige voet aan de grond te krijgen, aan het einde van 2007 zullen er zo’n 100 biogascentrales draaien, die gas kunnen produceren voor meer dan 100.000 huishoudens. Om de hele Russische gasimport te dekken zou op een substantieel deel van het Europese landbouwareaal speciale energiegewassen geteeld moeten worden.
In de Duitse studie wordt gedacht aan nieuw ontwikkelde energiemaïs en speciale hybride grassoorten. Als de plannen van de Duitsers realiteit worden zal er tegen 2020 jaarlijks in totaal 500 miljard kubieke meter aan biogas worden geproduceerd. Dit levert naar schatting 2.7 miljoen arbeidsplaatsen op en reduceert de emissies van koolstofdioxide met 15%. Om dit te bereiken is er een Europees beleidsraamwerk nodig met de nodige startsubsidies. De Duitse groenen zijn al begonnen met het uitwerken van de plannen om ze op korte termijn aan de Europese Commissie aan te bieden.
Meer details over de Duitse studie zijn te vinden op het weblog Biopact en op de website van biogas international.

…En Stekense geitenwollensokkendragers

Uit wat voorafging zou men kunnen besluiten dat de groenen ook bij ons deze vorm van duurzame energie winning zouden steunen. Maar wij doolden. De komst van Bio –Energie in de Hulsterstraat-Noord is bij de Stekense groenen niet welkom. Erger nog, zij schreeuwen moord en brand, en steunen het protest tegen de komst van deze duurzame en alternatieve energiewinning. De vruchten van hun optreden mogen er zijn. 700 handtekeningen van mensen die door de groenen om de tuin geleid werden met valse voorwendsels zoals de installatie staat er niet op zijn plaats. Ze zou beter in de ambachtelijke zone staan waar nota bene meer woningen staan. Er zou geurhinder optreden, wat niet bestaat in een gesloten
bio- installatie enz.
Wat de groenen bezielt weten wij niet. Eerder saboteerden zij de opvangmogelijkheden voor bejaarden door dwars te liggen inzake de bouw van service flats. Daar waren het “waardevolle” bomen die belangrijker waren dan onze bejaarden op zoek naar een geschikt onderkomen. De groenen noemen zichzelf in Stekene groen, progressief en sociaal, met permissie gezegd wij hebben daar nog niets van gezien
Wie wel zijn oren liet hangen naar deze groep asociale conservatieve geitenwollensokkendragers was het schepencollege. Die gaf ongunstig advies voor Bio-Energie. Maar van die hazenbloeddragers hadden wij niet meer verwacht. De Gemeentebelangen hadden zelfs het lef hun stemmen aan een groen geval te geven waardoor die verkozen werd in de raad van het OCMW. Vraag van ons, welke meerwaarde levert dat op voor het OCMW?

Gelukszoekers

Van de 88 dossiers van personen die aankloppen voor geldelijke steun bij het OCMW van Stekene zijn er 44 van vreemde afkomst. Wij nemen aan dat ook de andere er in de rest van onze OCMW’s in België met hetzelfde percentage dossiers voor steun aan vreemdelingen opgescheept zitten
Het overgrote deel van deze dossiers betreft personen van Afrikaanse afkomst. Op deze dossiers rust een groot taboe. In ’t Pallieterke konden wij daarover een verhelderend artikel lezen van Jan Neckers. Het gaat hier over een Nederlandse journaliste Linda Polman. Deze 47- jarige dame leeft nu al bijna 24 jaar in Afrika. Ze is correspondente van verschillende kranten onder andere De Morgen. Zij pleit ervoor dat men de heren (en de weinige dames) beleefd groeten en vervolgens hen linea recta terugstuurt zodat men begrijpt dat Europa zijn sociale zekerheid niet naar het faillissement kan leiden om een goed deel van Afrika te verzorgen dat niets aan te bieden heeft.
Linda Polman ergert zich aan de mentaliteit van een groot deel van de jonge Afrikaanse mannen omdat die slechts één doel in het leven hebben: Europa bereiken om veel geld te verdienen. Ze ergert zich nog meer aan de kwalificaties van deze heren. Bijna niemand onder hen heeft een behoorlijke opleiding. De meeste gelukzoekers zijn alleen maar geschikt om zich bij het leger van steuntrekkers te voegen.
Linda Polman is de gemakzucht van de Afrikaanse mannen meer dan beu. Naar Europa gaan is een levensdoel op zich geworden. Hun energie gaat dan ook naar het inzamelen van veel geld, altijd duizenden euro’s, om de overtocht te wagen.. De familie spaart driftig mee want de gelukzoeker moet later het manna over hen strooien. De Afrikaanse voetballers kunnen daar over meespreken. Daarbij mag niet vergeten worden dat de echte armen niet naar Europa komen omdat zij het nodige geld daarvoor niet kunnen samenbrengen omdat de familie te arm is.
Linda Polman komt dan ook tot het besluit in De Volkskrant: “stuur deze gelukzoekers naar huis. We jagen daarmee geen arme stakkers naar de hel, we sturen dan mensen die de gok waagden en verloren naar huis. Dat is alles”.