26 december 2006

Weerloze burgers: makkelijk prooi

In België heeft de staat het monopoly op wapendracht en mogen burgers zelfs geen defensieve wapens(zoals een peperspray) dragen. In Amerika is het recht op wapendracht een grondwettelijk recht. In Zwitserland zijn burgers zelfs verplicht om oorlogswapens in huis te hebben. Iedere Zwitser is bewapend. Toch gebeuren er in de rijke Alpenstaat niet meer gewapende overvallen of wilde schietpartijen dan bij ons. In Frankrijk en Duitsland zijn pepersprays vrij te koop. In België is zelfs dat verboden. Hier zijn alleen de misdadigers gewapend. In ruil voor de afstand van het recht op zelfverdediging hebben wij de staat de plicht toevertrouwd te waken over de veiligheid van ons en onze kinderen. Maar wij worden eens te meer bedrogen.
De Belgische staat is niet in staat om de burgers te beschermen. Dat geeft hij trouwens uitdrukkelijk toe. Na de moord op Joe Van Olsbeeck eerder dit jaar vertelde Glenn Audenaert van het Brusselse gerecht: “De politie kan nu eenmaal niet overal zijn. Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Als de burger zijn we allemaal een stuk verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medeburgers.” (Het Nieuwsblad, 18 april). De politie kan zijn taak niet meer aan, en dus worden we allemaal een stuk politieman. Maar we worden er wel ongewapend op uit gestuurd.
Hoewel de Belgen al minder zelfverdedigingsrechten hebben dan Fransen,Duitsers, Zwitsers, Amerikanen en anderen, maakte Brussel van de moordpartij door een dolle schutter in Antwerpen gebruik om ons nog verder te ontwapenen. We zijn nu helemaal overgeleverd aan criminelen die zich van het wapenverbod niets aantrekken en die spotten met politiediensten die zelf toegeven tegen criminelen niet opgewassen te zijn.
Soms kan je langs een huis de waarschuwing zien staan: “Pas op voor de hond.” In Amerika zie je bij woningen soms een bordje staan met de boodschap “Armed response.” Dit betekent dat wie het pand betreedt, moet beseffen dat er mogelijk op hem geschoten zal worden. Bij ons wordt zelfs het bezit van jacht- en sportwapens aan banden gelegd.
In de week dat de overheid eind november alle wapens inzamelde, deelde ze mee dat het aantal inbraken vorig jaar met 11% toenam. Nu alle bewoners ontwapend zijn, zal dit aantal volgend jaar ongetwijfeld nog stijgen. De grootste fans van onze regering met haar nieuwe wapenwet zijn de (gewapende) bandieten.
(Overgenomen uit Peper en Zout oktober-december 2006)

22 december 2006

Dwaallicht

Deze week kregen wij "Zwaailicht", het infoblad van de politie zone
Sint-Gillis-Waas-Stekene in de bus. Vanuit haar goed verwarmd bureau
laat secretaris van de politiezone Suykerbuyk (wat is er in een naam) ons weten dat de nieuwe politiediensten gestructureerd zijn rond het idee van
“community policing”. Deze gemeenschapgerichte politiezorg gaat er vanuit dat de politie in de eerst plaats een soort maatschappelijke werkers zijn.
De secretaris beweert dat er goede resultaten geboekt werden met deze aanpak.

De misdaadcijfer voor Stekene laten echter zien dat dit wensdromen zijn van de secretaris. Stekene torent inzake misdaad ver boven het gemiddelde van plattelandsgemeenten in Vlaanderen uit. Er moet dringend een andere aanpak komen, en dat kan alleen met een lik op stuk beleid. Dit betekent dat de politie de taak vervult waarvoor zij in het leven geroepen werd: Het beschermen van de burgers tegen misdadigers en de wet te laten respecteren. Dat wil zeggen in de eerste plaats boeven vangen. De rest is praat tegen de vaak. De aanpak van "Zwaailicht" en "community policing" waarbij niet de misdadigers aangepakt worden maar de “beste inwoners” ingepakt worden.

In dat (zwaai) licht zou de secretaris het infoblad van de lokale politie beter Dwaallicht noemen.

21 december 2006

Geen geld voor veiligheid

De gemeentelijke bijdrage voor de politiezone blijft zo goed als ongewijzigd. Dat kunnen wij lezen in de begroting voor 2007. Dat betekend dat er geen agenten bijkomen. Het huidige bestuur is anders gul genoeg met het aanwerven van personeel. Waar voor Vlaanderen er een aangroei is van 4,9 % aan totale personeelskosten is dat voor Stekene 8,2 % of bijna het dubbele.

Ook uit de cijfers per inwoner blijkt dat Stekene slechts 60 euro spendeert aan de politiezone waar het gemiddelde in Vlaanderen 111 euro bedraagt.

Meer politieagenten is nochtans meer dan nodig. Het gemiddelde misdaadcijfers voor het platteland is 3,9 , voor Stekene is dat 6,2 of 59% meer. In Moerbeke bedraagt het misdaadcijfer 3,6.

Er moet duidelijk meer blauw op straat komen, maar daar is geen geld voor. De burgemeester pruttelde wat tegen in de raad van december en trok onze cijfers in twijfel. Maar de cijfers zijn wat ze zijn: De personeelskosten bedroegen, volgens de rekening van 2005, 4.271.712 euro. Voor de begroting van 2007 wordt 5.290.860 euro in het vooruitzicht gesteld. Dat is een méérkost van 1.019.148 euro of meer dan 41 miljoen in oude franken.

Als de vos de passie preekt….

In de raad van december verbaasde Rollier vriend en "vijand" met een tussenkomst die er niet om loog. Hij stelde dat de gemeente beter op de centen moet passen, met andere woorden: het geld is op en de schuldigen zitten in het schepencollege. Het is niet de eerste keer dat Rollier het college de les leest. Enkele maanden geleden deed hij dat reeds in verband met de kostprijs voor het te bouwen cultureel centrum. Rollier vond de prijs te hoog gegrepen voor de gemeente. In december 1997 droomde Rollier nog van een culturele gemeente met als hoofdschotel een cultureel centrum. Maar de tijden zijn veranderd en de centen zijn op. Tijd voor een andere marsrichting, maar op Rollier zal men niet moeten rekenen, want die blijft onverstoord de capriolen van het college goedkeuren. Zedenles: als Rollier de passie preekt is het kalf al lang verdronken.

16 december 2006

Zakkenrollers aan het werk in Stekene

Wat wij al jaren aan de kaak stelden wordt nu droeve werkelijkheid:
De opcentiemen gaan omhoog van 1350 naar 1550.
De inkomsten belastingen gaat van 7% naar 8%.
Verder gaan een reeks andere belastingen omhoog:
Tweede verblijven van 372 euro naar 425 euro.
Zavelwinning van 0,25 naar 2,50 euro.
Rioolaansluiting van 360 naar 400 euro
Bedrijfsbelasting, een verhoging van 33% tot 100%.

Deze verhogingen zullen “geachte medeburgers” voelen in hun portemonnee. Per gezin zullen de beurzensnijders van CD&V en GeBe langs komen om u gemiddeld een 250 euro extra (10.000 fr) per jaar lichter te maken. Per jaar gaat een gemiddeld gezin aan de gemeente 1150 euro betalen of in oude franken 52.442 fr. Men zal de bevolking alles proberen wijs maken om die verhogingen te rechtvaardigen, maar de naakte cijfers tonen ons dat de meerderheid van CD&V en GeBe (o.a. VLD) het geld door deuren en vensters gesmeten heeft.

De gemiddelde gemeentelijke belastingstijging bedraagt 6,4% in Vlaanderen, gerekend vanaf 1993. In Stekene bedraagt dat na de nieuwe belastingverhoging 14,6 % per jaar. De gemeentekas is leeg, en wij zullen het geweten hebben. Want de heren burgemeester en schepenen hebben goed voor zichzelf gezorgd. Dat ging van gratis gsm gebruik tot een extra pensioen betaald uit de gemeentekas met daarbij alle geneugten des levens in dure restaurants. En daar bovenop een riante schepenwedde van 1.300.000 fr. per jaar en voor de burgemeester 2.500.000 fr.
Stabiele belastingen? De tering naar de nering zetten? Het zijn dooddoeners van vóór de verkiezingen.

De gemeentekas is leeg en de zakken van het college zitten vol.

15 december 2006

Stekense Belastingen

Rekening 1993: 3.142.819
Rekening 2005: 7.147.480
Begroting 2007: 7.886.423

Is volgens de begroting 738.943 Euro of 29.808.887 fr méér dan in 2005

Rekening houdend met het feit dat de belastinginkomsten zonder belastingverhoging al zo'n 10,6% per jaar stijgen (gemiddelde laatste 12 jaar) dan zal dat voor 2007 al zeker 1.697.483 Euro of 68.476.295 fr méér zijn. (1)

De meer ontvangsten komen van opcentiemen: 351.800 Euro
waarde van één opcentiem = 1759 Euro
200 opcentiemen x 1759 = 351.800

Personenbelasting 1% meer= 499.953 Euro

Tweede verblijven: 32.226 Euro

Vrije beroepen (geschat): 55.871 Euro

Méér ontvangsten zonder belastingverhoging:
gemiddeld +10,6% de laatste 12 jaar = 757.633 Euro

Totaal 1.697.483 Euro(68.476.295fr)

Totaal van de belastingsontvangsten: 8.844.963 Euro

Belastingsdruk:
Per inwoner (16.806 inwoners): 526 Euro (21.231 fr)
Per gezin: (x 2,2 inw/gezin): 1300 Euro (52.442 fr)

Evolutie
In 1993 was de belastingdruk 8.039 fr. en per gezin 17.686 fr.

Berekening belastingsverhogingen vanaf 1993:
Volgens de begroting 2007 van de gemeente is er een stijging van 3.142.819 fr naar 7.886.423 fr. of 151 % op 14 jaar of 10,8 % per jaar

Rekening houdend met (1) zou dat een stijging zijn van 205 % op 14 jaar of 14,6 % per jaar.

Ter vergelijking:
De gemiddelde stijging van de gemeentebelasting in Vlaanderen bedraagt 6,4 %.

Politie toelagen

Uit het Jaarbeeld 2004 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap:

Politie toelagen volgens begroting 2004

Gemiddelde in Vlaanderen per inwoner: 111,01 euro
Voor Stekene: 57,52 euro

Personeel:
Politie agenten + administratie :

Gemiddelde in Vlaanderen: 1 per 365 inwoners
Voor Stekene: 1 per 529 inwoners

Alarmerende cijfers

Volgens de Vlaamse overheid is er nood aan één rusthuisbed per 81 inwoners. Voor Stekene betekent dat 208 bedden. Aangezien Stekene beschikt over 100 rusthuisbedden betekend dat een tekort van 108 plaatsen voor bejaarden. Vandaag kijken wij aan tegen een wachtlijst van een 400 tal bejaarden voor een plaats in het rusthuis. Als wij de lokale statistieken bekijken van Dexia groeit het aantal bejaarden van boven de 75 jaar binnen 10 jaar met 100 procent. Dat getekend dat er over 10 jaar 416 rusthuisbedden nodig zijn. Er moeten dus, als wij de vergrijzing voor willen zijn, 316 bedden bijkomen.

Besturen is vooruitzien, maar daar heeft ons gemeentebestuur geen kaas van gegeten, in plaats van te voorzien in plaatsingsmogelijkheden voor onze bejaarden gaan zij zorgen voor brood en spelen met de bouw van een Cultureel Centrum dat de financiële mogelijkheden van Stekene ver overtreffen.

Misdaadcijfers

Nu wij toch aan het cijferen zijn: de misdaadgraad in Stekene bedraagt 6,2. Het gemiddelde voor het Vlaamse gewest bedraagt 6,7. Wij zitten onder het gemiddelde, is dat reden tot juichen? Helemaal niet, want wij moeten geen appelen met citroenen vergelijken. Het gemiddelde misdaadcijfer voor het platteland bedraagt 3,9. In Moerbeke bijvoorbeeld, ook een plattelandsgemeente zoals Stekene, bedraagt het misdaadcijfer 3,8. Dat is bijna de helft van Stekene. Vroeger werd Stekene gepromoot als ideaal woonoord? Maar dat is lang geleden, wij hebben er intussen grijs haar van.