16 december 2006

Zakkenrollers aan het werk in Stekene

Wat wij al jaren aan de kaak stelden wordt nu droeve werkelijkheid:
De opcentiemen gaan omhoog van 1350 naar 1550.
De inkomsten belastingen gaat van 7% naar 8%.
Verder gaan een reeks andere belastingen omhoog:
Tweede verblijven van 372 euro naar 425 euro.
Zavelwinning van 0,25 naar 2,50 euro.
Rioolaansluiting van 360 naar 400 euro
Bedrijfsbelasting, een verhoging van 33% tot 100%.

Deze verhogingen zullen “geachte medeburgers” voelen in hun portemonnee. Per gezin zullen de beurzensnijders van CD&V en GeBe langs komen om u gemiddeld een 250 euro extra (10.000 fr) per jaar lichter te maken. Per jaar gaat een gemiddeld gezin aan de gemeente 1150 euro betalen of in oude franken 52.442 fr. Men zal de bevolking alles proberen wijs maken om die verhogingen te rechtvaardigen, maar de naakte cijfers tonen ons dat de meerderheid van CD&V en GeBe (o.a. VLD) het geld door deuren en vensters gesmeten heeft.

De gemiddelde gemeentelijke belastingstijging bedraagt 6,4% in Vlaanderen, gerekend vanaf 1993. In Stekene bedraagt dat na de nieuwe belastingverhoging 14,6 % per jaar. De gemeentekas is leeg, en wij zullen het geweten hebben. Want de heren burgemeester en schepenen hebben goed voor zichzelf gezorgd. Dat ging van gratis gsm gebruik tot een extra pensioen betaald uit de gemeentekas met daarbij alle geneugten des levens in dure restaurants. En daar bovenop een riante schepenwedde van 1.300.000 fr. per jaar en voor de burgemeester 2.500.000 fr.
Stabiele belastingen? De tering naar de nering zetten? Het zijn dooddoeners van vóór de verkiezingen.

De gemeentekas is leeg en de zakken van het college zitten vol.