14 augustus 2007

Prof. dr Bob Smalhout: De Blunder van het jaar

Vandaag een week geleden verscheen in
Trouw een groot interview met minister Ella
Vogelaar (PvdA, Wonen, Wijken en Integratie).
Zij had op een seminar in Rome over de
islam en integratie het licht gezien: Nederland
dient op den duur een land van joodschristelijke-
islamitische tradities te worden.
En de islam moet integreren in onze cultuur.
In brede kring is daar nu de pleuris over uitgebroken.
De VVD en de PVV (Wilders) zijn woedend,
evenals de ChristenUnie. De PvdA ziet uiteraard
geen kwaad in de woorden van minister
Vogelaar en vreemd genoeg ook het
christelijke CDA niet. Deze begrijpen kennelijk
nog niet dat ze met deze lankmoedige
houding hun hoofd al reeds in de strop hebben
gestoken. Want Ella Vogelaar vertegenwoordigt
een dominante stroming binnen de
PvdA die het aloude linkse principe van ‘weg
met ons’ weer nieuw leven wil inblazen.
Nederland telt nu al reeds ruim 1 miljoen
moslims in alle graderingen van orthodoxie.
Naar verhouding van ons aantal inwoners
zijn wij één van de meeste geïslamiseerde
landen van Europa.
De islam is nu al reeds de tweede godsdienst
in ons land. Maar het grootste probleem
is dat moslims van alle immigrantengroepen
zich het moeilijkst laten integreren.
En ondanks de succesvolle inpassing van
vele islamitische medeburgers, is het aantal
door moslims veroorzaakte problemen zeer
groot. Hun ontwikkelingsniveau is gemiddeld
laag en het respect voor andere culturen en
religies is gering. En dat zegt zelfs de Algerijnse
hoogleraar in de geschiedenis van de
islam Mohammed Arkoun.
TAALBEHEERSING
Bijna een half miljoen Nederlandse moslims
beheersen onze taal nauwelijks en willen dat
ook niet leren. De criminaliteit is hoog. Nederland
heeft leren leven met misstanden die
wij vroeger niet kenden zoals discriminatie
van vrouwen, mishandeling van echtgenotes
en dochters, bloedige eerwraak, virulent antisemitisme
en verheerlijking van geweld en
terreur. Typisch Nederlandswesterse tradities,
zoals sinterklaasoptochten en kerstvieringen,
worden in door moslimallochtonen
overheerste wijken onmogelijk
gemaakt.
Daarbij neemt hun aantal
sterk toe. Niet eens
zozeer door de komst
van nieuwe immigranten,
maar vooral door
hun grote kindertal. De
bevolkingsgroei van Nederland
wordt door twee derde daardoor veroorzaakt.
Dat geldt trouwens voor de hele
wereld. Zo groeide het christelijke deel van
de wereldbevolking de laatste vijftig jaar met
47 procent, de boeddhisten met 63 procent,
maar de moslims met 235 procent!
In Groot-Brittannië steeg de moslimpopulatie
de laatste dertig jaar van 82 000 tot 2 miljoen.
Dat is een stijging van 2 500 procent!
De belangrijkste wapens voor een islamitische
overheersing zijn dus niet eens hun beruchte
terreurorganisaties, maar hun grote
vruchtbaarheid, gestoeld op vrouwenonderdrukking.
Het ziet ernaar uit dat inderdaad het Westen,
maar vooral ons land, zich al aardig aan het
aanpassen is. De overheid vermijdt zoveel
mogelijk conflictueuze situaties en grijpt zelden
in. Toch is het goed te realiseren dat
meer dan 90 procent van alle bloedige conflicten
op de wereld door moslims wordt veroorzaakt.
En dat is ook niet verwonderlijk,
want de islam is niet zo vredig. De islamitische
‘bijbel’, de Koran, staat vol met rigoureuze
maatregelen en straffen. Zoals onthoofden,
stenigen en het afhakken van handen,
voeten en benen. En dat vooral bij ‘ongelovigen’.
Dat zijn dus alle niet-moslims.
SHARIA
De islamitische rechtspraak, de sharia, is
ook al geen pretje. Steniging, onthoofding en
mutilatie worden nog overal toegepast. Vorig
jaar was op tv een straf te zien van een 8-
jarig Arabisch jongetje dat een brood gestolen
had. Zijn rechterarmpje werd voor straf
verpletterd met behulp van een zware
vrachtauto die er langzaam overheen reed.
En deze cultuur wil minister Vogelaar in ons
land laten samensmelten met onze aloude
Westerse tradities. Ze verkondigde daarbij
(Vervolg op pagina 11)
de volgende enormiteit. ‘De Westerse samenleving
is het product van de zogenaamd
joods-christelijke cultuur. En dat komt’, zei
Ella, ‘doordat in de 16de en 17de eeuw veel
joodse allochtonen uit Spanje, Portugal en
Oost-Europa naar Nederland vluchtten en
hier bleven’. Hun afkomst is vaak nog steeds
herkenbaar aan hun naam. Bijvoorbeeld Lopez
Cardozo uit Portugal en Polak uit Polen.
Ze hebben ons land op ieder gebied
enorm verrijkt en integreren naadloos met
behoud van hun eigen religie en identiteit.
Maar dat is niet wat bedoeld wordt met
joods-christelijke cultuur. Die is namelijk bijna
2000 jaar ouder. En die berust op het feit
dat het christendom in feite gebaseerd is op
de joodse bijbel, de Tenach, met daarin de
Thora, de unieke wet met de tien geboden.
Die vormen nog steeds het ethisch fundament
van onze Westerse samenleving.
Minister Ella Vogelaar, die zich vermoedelijk
(Vervolg van pagina 10) nog nooit in religie heeft verdiept, maakte
met haar opmerkingen dan ook de blunder
van het jaar. Daarbij vergeet ze de basisprincipes
van immigratie totaal. Als een Nederlander
bijvoorbeeld naar Australië wil emigreren,
dan is hij daar alleen maar welkom
als hij de taal spreekt, de wetten kent en
werk heeft. En niemand is zo geschift om
daar te proberen werk te vinden als hij blijft
rondlopen op klompen, gestoken in een Volendammer
kostuum en daarbij ook nog weigert
Engels te spreken.
Ella Vogelaar heeft een beschamend gebrek
aan kennis en historisch besef geëtaleerd.
Wellicht kan iemand boven haar bureau
de volgende tekst ophangen. Die komt
uit de Koran en die gaat over degenen die
Allah niet accepteren: ‘Zij moeten ter dood
gebracht worden of gekruisigd. Of dat hun
handen en voeten worden afgekapt van
weerszijden…’ (Sura 5-37).
Misschien helpt dat een beetje…
Verschenen in ’t Scheldt van 9 augustus 2007

Prof. dr. Bob Smalhout werd in 1927 geboren in Amsterdam. Hij is gehuwd en woont in Bosch en Duin. Smalhout was onder meer hoofdgeneeskundige/anesthesioloog in het voormalig Militair Hospitaal in Utrecht en hoogleraar anesthesiologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 1994 is hij columnist van het dagblad De Telegraaf.