04 januari 2007

Bokkensprongen

Wie de gekste bokkensprongen maken zijn de Gemeentebelangen. Bij de verkiezingen waren er twee overwinnaars: de GeBe en het Vlaams Belang. Beide partijen hebben een ruime meerderheid van 14 zetels. Het zou getuigen van respect voor de uitspraak van de kiezer dat Vlaams Belang en de GeBe de gemeente besturen. Maar hier heeft de GeBe geen horen naar. Dat komt door het cordon sanitair zal de wijze lezer opmerken. Maar wat zeggen de GeBe in hun basisprogramma? Daar kunnen wij lezen dat de GeBe “geen politieke partij in de klassieke zin van het woord is maar een streekgebonden formatie die het grootste belang echt aan de zelfstandigheid van de gemeente”. Maar dat zijn woorden, in feite zijn de GeBe de gevangenen geworden van de VLD. Dat kwam nog maar eens pijnlijk aan de oppervlakte op de website van deze partij, daar wordt Stanny De Rechter voorgesteld als een VLD burgemeester samen met Backaert als OCMW voorzitter. Ondertussen is dat bericht van het web gehaald, maar geen nood, wij hebben dat bericht voor alle zekerheid opgeslagen zoals u hieronder kan zien.

Nog vreemdere sprongen maakt de GeBe door Anny Baert voor te dragen en te kiezen als OCMW raadslid. Voor alle duidelijkheid, Anny Baert stond op de lijst van de groenen op de tweede plaats. Wij kunnen alleen besluiten dat de GeBe een partij geworden is zonder programma en principes, alleen de macht telt met de daaraan verbonden profijten en prebenden. Maar dat wisten wij al langer dan vandaag.