01 augustus 2006

De Stropers

In de milieuraad van 27 juli ging het er bij wijlen warm aan toe, en dat was niet door de warme zomer. Dat had alles te maken met het natuurontwikkelingsgebied "De Stropers". In de projectcommissie voor "De Stropers" zijn de boeren vertegenwoordigd als belanghebbenden. Dat is maar een doekje tegen het bloeden, want wat blijkt: de boeren die met land in het natuurproject liggen worden onteigend en hebben daardoor geen enkel belang meer met "De Stropers". De landbouwers worden met veel poeha langs de voordeur binnengelaten om daarna onmiddellijk gedumpt te worden via de achterdeur. Opgeruimd staat netjes. In het Milieuprogramma 2006 kunnen wij nochtans lezen dat de landbouwers meer respect verdienen als eeuwenlange beheerders en vormers van het landschap. Dat respect zal dus voor een andere keer zijn, maar nu even niet.

In de commissie zijn de jagers niet vertegenwoordigd en daar zijn ze niet gelukkig mee. Want ook zij hebben hun bijdrage geleverd in de vorming en ontwikkeling van de Stropers. Zij beheerden hun eigendommen zo goed met aanplantingen van bomen dat zij zowaar felicitaties kregen van de Vlaamse Landmaatschappij. Als dank werden ook zij onteigend door diezelfde maatschappij. Stank voor dank! In Nederland begint men ondertussen op zijn stappen terug te komen: daar worden jagers ingezet in de natuurgebieden om de uit de hand gelopen wildstroperij tegen te gaan.

Een andere klacht is het neerpoten van barelen. Waar men vroeger door kon met paard en kar is dat nu onmogelijk geworden. Het plezier van mennen met paard en gespan moet er dus ook aan geloven. Er werd gesuggereerd het daar niet bij te laten en de barelen gewoon door te zagen.

Ook de vernatting, die men wenst door te voeren in "De Stropers" werd in vraag gesteld. Hoe kan dat als men weet dat de Nederlandse watermaatschappij de bodem leegtrekt tot op een diepte van 7 meter? Men ziet wat er gebeurt als ambtenaren van op afstand iets gaan beheren zonder terreinkennis. De ondervinding leert ons dat overheidsiniatief niet werkt en gepaard gaat met veel geldverspilling. Het ziet er naar uit dat "De Stropers" een heet hangijzer wordt en dat is niet de schuld van de warme zomer.