29 april 2006

Parkeerplaats voor vrachtwagens

Aan de carpooling aan de expresweg is een nijpend tekort aan parkeergelegenheid voor vrachtwagens. Vrachtwagens maken dan ook gebruik van de parkeerplaatsen voor personenwagens. Tot voor kort bleek dat geen probleem te zijn. Maar nu heeft de politie in een rondschrijven laten weten dat dit niet langer getollereerd zal worden. Er zullen boetes volgen voor wie nog langer gebruik maakt van de parkeerplaatsen voor personenwagens. Parkeerboetes uitschrijven is uiteraard een lucratieve bezigheid die geld in het laatje brengt en waarvoor men weinig en ongevaarlijke inspanning moet leveren. Wij trokken dan ook naar de gemeenteraad met de vraag om te voorzien in meer en veilige parkeergelegenheid voor vrachtwagens. Dat "veilig" is niet verbodig, want de nacht daarvoor was een complete camion vertrokken met de noorderzon. Het dient gezegd dat de burgemeester er wel oren naar had. Hij verwees naar de parkeerplaats in de ambachtelijke zone. Zo gepiept dus, maar toch niet helemaal, want toen gevraagd werd naar camera bewaking werd dit afgewimpeld naar meer toezicht door de politie.

Dat laatste is meer dan nodig in het licht van de laatste gebeurtenissen: Op 18 april werd en echtpaar overvallen in de Hellestraat. Op 20 april werd er ingebroken in twee bedrijven in de Zandstraat en in één bedrijf in de Bettestraat. Op 21 april was het weer prijs in de Bettestraat. Er werden deze week een paar camionetten gestolen in Sint-Gillis. Op 25 april werd een complete vrachtwagen met lading gestolen op de carpooling aan de expresweg. Ondertussen werd er op zeven jaar zevenmaal ingebroken in een computerwinkel in Stekene. Het is alsof wij in het wilde westen leven waarin de bedrijven het grootste slachtoffer zijn die worden vier maal gemolken, eenmaal door de inkomsten belastingen, eenmaal met de onroerende voorheffing waar de gemeente het overgrote deel van binnenrijft, nog een keer door de gemeente en nu nog eens door dieven. Als de gemeente in gebreke blijft inzake veiligheid waarvoor betalen wij dan eigenlijk belastingen? Het minste wat de gemeente kan doen is zorgen voor camera bewaking, in Mechelen is men daar reeds achter gekomen, wanneer in Stekene?