10 april 2006

Heersende ziekte

Aan het woord is Lex Moolenaar journalist bij Gazet van Antwerpen: “Volgens de Antwerpse Inspectie Financiën ontbreekt het onze bewindslieden soms aan financieel verantwoordelijkheidsgevoel en dat is blijkbaar een ziekte die heerst bij alle overheden. Tussentijdse financiële rapporten zijn onontbeerlijk voor grote projecten”.

Het is alsof de woorden geschreven werden op de maat van de Stekense politiek. Met dit verschil dat er bij ons niet eens gerekend wordt laat staan een tussentijds financieel rapport gemaakt wordt. Denken wij maar aan de verbouwing van het gemeentehuis, waar er van uitgegaan werd (gerekend werd er niet) dat zulks een miljoen euro zou kosten komt men nu uit op het dubbele. Hetzelfde geld voor het Cultureel Centrum, hoeveel dat jaarlijks gaat kosten heeft de gemeente nog niet berekend.

Als het kalf verdronken is en het geld op is denkt men aan maatregelen. Die maatregelen gaan steeds dezelfde richting uit: belastingverhogingen.
Ondertussen laat ons gemeentebestuur het niet aan zijn hart komen en laten zij het zich smaken in dure restaurant bezoeken. Maar het gaat hier maar om ons geld nietwaar? En voor de argeloze burger die denkt al eens getrakteerd te worden door een of ander schepen moet weten dat hij met zijn eigen vet gesmeerd wordt, want ook hier passeren onze vroede bestuurders de gemeentelijke kassa om hun “onkosten” te laten verzilveren.

Wij leven in exalterende tijden zou Theo Lefevre gezegd hebben.