13 juni 2006

Monster

Volgens Rob van Gemert in Elsevier heeft Poetin een bureaucratisch monster gebaard. Het is zelfs nog erger dan ten tijde van de Sovjet-Unie. Toen waren er niet minder dan 800.000 ambtenaren aan het werk. “Werk” hier te verstaan als het organiseren van een papierwinkel, niet om de bevolking te dienen maar om te pesten. Onder Poetin dus, is dat bureaucratisch monster aangegroeid tot 1.640.000 ambtenaren, dat is een stijging van 82,5% sinds de beginjaren 80. En volgens de federale overheid nam het aantal ambtenaren in 2005 met meer dan 10 procent toe.
Het zijn alarmerende cijfers, aldus Van Gemert, “ zeker voor president Poetin, die zich opwerpt als drakendoder die het monster van de bureaucratie wil uitroeien. Overheidsbedrijven worden geprivatiseerd, maar het ambtenarencorps terugdringen lukt niet”.
Tot daar het commentaar in Elsevier. Maar als wij dat vergelijken met de cijfers in Stekene verzinken die cijfers in het niets. Hier slaagden onze vroede bestuurders van Gemeentebelangen en CD&V er in om de administratieve medewerkers op te krikken van 47 in 1993 naar 97 in 2003, of een verdubbeling op 10 jaar tijd. De vraag is natuurlijk of wij nu beter bestuurd worden dan over 10 jaar, helaas kunnen wij alleen maar vaststellen dat dit niet het geval is. Dat is de schuld niet van deze medewerkers, maar de schuld van het huidige bestuur dat nieuw aangeworven personeel gewoon aan zijn lot overlaat zoals gebleken is uit een doorlichting en de verschillende raden ("sovjets" in het Russisch) en beleidsplannen (denk aan de 5 jaren plannen ten tijde van de Sovjet-Unie) die de laatste jaren het licht zagen.
Bij de politie kwam er geen personeel bij, eerder in tegendeel, meer bureaucratie en minder blauw op straat. De gevolgen zijn gekend: uit de hand gelopen misdaadcijfers en een inbrakengolf die zijn voorgaande niet gekend heeft in de geschiedenis.