31 maart 2006

Slappe knieën

n september werden spotprenten van de profeet Mohammed afgedrukt in een Deense krant. Aanvankelijk was er niets aan de hand, maar enkele radicale Deense imams gingen op expeditie naar Arabische landen. De resultaten van deze expeditie werd toen snel zichtbaar: bedreigingen, demonstraties, vernielingen en in brand steken van westerse, vooral Deense ambassades, rellen, doden en gewonden. Die imams hebben gebruik gemaakt van onze vrije rechtstaat om hun godsdienst te belijden. Maar als die vrijheid hun niet goed uitkomt gaan zij de hulp inroepen van landen die geen vrijheid van mening kennen en ook niet tolereren. Wij kennen het vervolg van het verhaal, waar men zou verwachten dat de landen van de EU zich fel teweer zou stellen tegen iedere beknotting van de persvrijheid vertoonden zij slappe knietjes en lieten zij de Denen aan hun lot over. Zo is het gesteld met Europa: er is amper geschoten of de witte vlag wordt reeds gehesen. Inzake terrorismebestrijding betekent Europa niet veel meer dan een papieren tijger. Maar ook onze Stekense gekozenen zijn in hetzelfde bedje ziek. In verband met het verschijnen van de cartoons over Mohammed, bracht het Vlaams Belang een motie naar voor in de raad van 28 maart 2006, “inzake aantasting van de vrije meningsuiting door de moslims”. Slechts vier dapperen tekenden deze motie en keurden het gewelddadige gedrag van de moslims af.

Volgende gekozenen hebben de motie niet getekend, hebben slappe knieën en verdienen niet verkozen te worden bij de volgende verkiezingen: Van Remoortel Jan, Van Nielandt François, Rollier Herman, Van Gucht Prosper, Smet Prosper, De Hooghe Adolf, Verschueren Jeanot, Backaert Dirk, Van Duyse Kris, Van Campenhout Gunter, Van Daele-Gyselinck Ann, Behiels Lisette, Schelfhout Lieven, Merckx Cyriel, De Blieck André, De Rechter Stanny, Mels Bernard en Merckx Freddy.